Blant koranene finnes det også en engelskspråklig utgave, Den Edle Koranen, som finnes i moskeer, bønnerom og møtesteder rundt om i verden.

Noen muslimer mener at den grunnleggende betydningen av jihad er en fredelig kamp. I motsetning til dette definerer den saudiarabiske versjonen – som spres på over 30 språk til hele verden – jihad som å føre voldelig krig mot ikke-muslimer for å gjøre islam dominerende i verden. Denne jihad er obligatorisk for alle muslimer, og avvisning av denne forpliktelsen vil føre til helvetes ild, skriver Mark Durie i Breaking Israel News.

Les også: Samarbeidsamtale mellom Saudi-Arabia og Norge ligger på bordet

Denne tolkningen er tydeliggjort i ordlisten, hvor oppfordringen til jihad lyder: Hellige kamper for Allahs sak eller andre forsøk på å gjøre Allahs Ord (dvs. Islam) overlegen. Jihad regnes som en av grunnpilarene i islam. En fotnote refererer til en kommentar til Sura 2: 190. Denne fotnoten lyder:

«Al-Jihad» (hellige kamp) for Allahs sak (med full kraft av antall og våpen) er gitt den aller største betydning i islam og er en av dens pilarer (som den står på). Ved Jihad er islam etablert, Allahs ord er overlegent. (Hans Ord er La ilaha Illallah, som betyr at ingen har rett til å bli tilbedt, utenom Allah), og Hans Religion (Islam) skal bli spredd.

Ved å forlate Jihad (må Allah beskytte oss fra det), er islam ødelagt og muslimene faller i en dårligere stilling; deres ære går tapt, deres land blir stjålet, deres regjering og myndighet forsvinner. Jihad er en obligatorisk plikt i islam for hver muslim, og den som forsøker å unnslippe fra denne plikten, eller ønsker ikke å oppfylle denne plikten, dør som en hykler.»

Les mer: Stemte Norge Saudi-Arabia inn i FNs kvinnekommisjon?

«Her sier Den Edle Koranen at formålet med jihad er å gjøre muslimer dominerende over ikke-muslimer, og islam dominerende over andre religioner; Islamsk krigføring mot ikke-muslimer er en slags misjonær virksomhet for å spre troen, og enhver muslim som ikke oppfyller denne obligatoriske plikten, er «hykler», forklarer Mark Durie i sin artikkel.

«Det som er ille med å være en «hykler» er skrevet i Den Edle Koranen på side 906 i vedleggene: En hykler vil ende opp i djevelens laveste dyp, stedet for verste straff. Den Edle Koranen lærer her at enhver muslim som ikke engasjerer og støtter krigføring for å etablere islamsk dominans, er bestemt til å havne i det varmeste stedet i helvete, verre enn det som okkuperes av ikke-muslimer,»

Les også: Norge har solgt våpen til Saudi-Arabia for nærmere en milliard kroner

Med andre ord: Saudi-Arabia har skrevet, trykket opp og distribuert millioner av koraner med forklaringer der forklaringen på jihad og følgelig oppfordringen til leserne, er voldelige angrep på ikke-muslimer verden rundt.

Les også: Erna og kongen av Saudi-Arabia snakket om samarbeid