Vil ha muslimsk museum med kuppel og minaret i Oslo

MUSLIMSK MUSEUM. Bildet er fra et muslimsk museum i Indonesia. Nå ønsker blant annet Kjell Magne Bondevik å bygge et tilsvarende i Oslo.
MUSLIMSK MUSEUM

Stiftelsen for Dialog og Fred med høyrepolitikeren Aamir Sheikh i spissen ønsker nå å bygge et muslimsk museum med kuppel og minaret på tomten til Munch-museet på Tøyen i Oslo. Munchmuseet skal flytte til Bjørvika i 2019 og nå planlegger Aamir Sheikh å reise rundt i muslimske land for å samle økonomisk støtte for et muslimsk museum på tomten. Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik støtter forslaget og ønsker å reise sammen med Aamir for å samle støtte til prosjektet. Noe av hensikten med museet er blant annet å lære skoleklasser mer om islam.

Det er den norsk-pakistanske høyrepolitikeren Aamir Javed Sheikh som startet stiftelsen Dialog for Fred. De tidligere statsministrene Kjell Magne Bondevik og Kåre Willoch er de nærmeste rådgiverne for stiftelsen.

Aftenposten skriver at Amir Sheikh ønsker å bygge et muslimsk kulturmuseum på tomten for å skape mer forståelse mellom religionene.

Sheikh har planlagt å bygge museet med kuppel og minaret for å gjøre det godt synlig.

AAMIR JAVED SHEIKH. Høyrepolitikeren ønsker å bygge et muslimsk museum i Oslo for å lære skoleklasser mer om islam.
AAMIR JAVED SHEIKH. Høyrepolitikeren ønsker å bygge et muslimsk museum i Oslo for å lære skoleklasser mer om islam.

22. juli

«Etter de grusomme hendelsene som fant sted 22. juli, er det et bredt og sterkt ønske om at det norske samfunnet skal svare med mer toleranse, mer kunnskap og større respekt for ulikheter.» Dette er et av argumentene i søknaden som Stiftelsen for Dialog og fred har sendt Oslo kommune.

Når Munch-museet flytter til Bjørvika i 2019 ønsker stiftelsen å ta over tomta og bygge et muslimsk museum der.

– Vi har i all stillhet jobbet for å etablere et muslimsk museum i tre år, og mener at tomten på Tøyen egner seg svært godt til formålet. Tomten ligger sentralt i Oslo, og så ønsker vi å skape en møteplass for beboerne i området, sier Aamir Sheikh.

Skoleelever

Målet til stiftelsen er at blant annet skoleelever skal få mer faktabasert informasjon om islam.

– Målet vårt er at skoleklasser og andre som er interessert i islam kan få faktabasert informasjon her. Med tanke på økt radikalisering flere steder i verden, er det viktig å vise hva islam og de andre religionene står for, sier Sheikh.

Støtte fra muslimske land

Ifølge Sheikh har flere muslimske land vist sin interesse for å støtte prosjektet. Han ønsker også å få penger fra Kulturdepartementet.

– Vi har allerede fått signaler fra enkelte muslimske land om at de vil bistå med midler til et slikt prosjekt. Vi har også sendt en søknad til Kulturdepartementet, sier Sheikh.

Kjell Magne Bondevik er veldig positiv til prosjektet og ønsker å reise til muslimske land sammen med Sheikh for å samle inn penger til museet.

– Jeg er blitt orientert om ideen og har sett tegningene. Det er bra for Oslo og Norge at vi får et muslimsk museum og kultursenter som på en pedagogisk måte kan forklare om islam og islams historie fordi det er så mange vrangforestillinger om islam i vår tid på grunn av muslimske ekstremister som ødelegger for andre muslimer. Jeg kommer til å reise med Sheikh hvis jeg har tid og mulighet, sier Bondevik som understreker at senteret også bør ha plass til dialogmøter på tvers av religionene.

Mosaiske trossamfunn

Forstanderen i det Mosaiske trossamfunn sier at han synes planene er veldig interessante.

– Dette er en konstruktiv idé fordi det ikke finnes et muslimsk museum i Norge i dag, og fordi museet skal fokusere på dialog og sameksistens. Jeg har riktignok ikke presentert planene overfor vårt styre, men jeg har sett planene og er positiv, sier Ervin Kohn.