I en uttalelse som går imot alle krav og målsettinger satt av myndighetene de siste 40 årene, så går Linda Alzaghari i «tankesmia» Minotenk (Minoritetspolitisk tenketank), inn for å lage et samfunn med apartheid-lignende tilstander i Norge.

ØNSKER SEGREGASJON MELLOM MUSLIMER OG IKKE-MUSLIMER: Linda Alzaghari, en muslimsk konvertitt og talsperson for Minotenk mener at et apartheidlignende system innen helsevesenet vil være det beste.
ØNSKER SEGREGASJON MELLOM MUSLIMER OG IKKE-MUSLIMER: Linda Alzaghari, en muslimsk konvertitt og talsperson for Minotenk, mener at et apartheidlignende system innen helsevesenet vil være det beste for det norske samfunnet.

Det skal lages egne aldershjem kun for muslimer og mennesker fra Afrika og Midtøsten. Det har fra før blitt innført egne gravplasser, egne skoler og egne banker for muslimer. Det ligger også i kortene at man ønsker egne sharia-domstoler som står utenfor norske lover.

Et Apartheid-regime i Norge, slik man så i Sør-Afrika, vil isåfall være et slag i ansiktet på den enorme innsatsen som er gjort av myndighetene for å skape et inkluderende samfunn for alle etniske og religiøse grupper, et samfunn uten «dem og jeg-tenkning».

Om det foreksempel hadde vært Christian Tybring-Gjedde fra FrP som hadde gått inn for etnisk norske barnehager, skoler og eldrehjem, samt egne kulturhus kun for kristne nordmenn, så ville nok mediestormen vært så stor at den kunne sees fra det ytre rom.

Flere krav til Norge

I en tidligere sak fra 2010 gikk rådsleder for innvandrerorganisasjoner i Oslo, Akhenaton de Leon, inn for at innvandrere skulle kvoteres inn på høyere nivå i Oslo kommune på bakgrunn av sin hudfarge og ønsket å etablere etnisk skilte kulturhus og eldrehjem, hvor nordmenn ikke var velkomne.

VIL HA, VIL HA, VIL HA: Akhenaton de Leon fra OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) ønsker å diskrimere nordmenn.
VIL HA, VIL HA, VIL HA: Akhenaton de Leon fra OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) ønsker å diskrimere nordmenn på vegne av innvandrere.

– Et aldershjem skal tilpasse seg behovene til individet når det gjelder språkkunnskaper, religiøse behov og besøk. I Norge ser vi på sykehus at Ole får ett besøk i uka, mens Ali får hele familien. Det krever organisering. Vi betaler skatt – det må vi huske på, sier de Leon.

Men det stopper ikke der. Akhenaton krever også gratis barnehage, gratis norskkurs, mer penger til ikke-norske elever, gratis leksehjelp for innvandrere, og arbeidsplasser spesielt opprettet for ikke-norske kvinner uten lese- og skriveferdigheter. Gratis selvfølgelig. For de betaler jo skatt, kommenterer de Leon til avisen.

Stille fra ARS

Et slikt utspill myntet på etniske nordmenn ville som sagt ha skapt en mediestorm uten like. Men når det kommer fra etniske og religiøse minoriteter, så er stillheten til å ta og føle på fra den etablerte antirasisme-bevegelsen. Det statsstøttede meningssenteret Antirasistisk Senter har imidlertid tatt seg tid til å omtale den mye omtalte»Pippi Langstrømpe-rasismen«, men har så langt altså ikke gått ut og fordømt det rasistiske forslaget til Linda Alzaghari og Minotenk.