Stortingspresident Olemic Thommessen (H) og president Anne Brasseur i Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) vil at 22. juli skal bli en europeisk minnedag for ofre for hatkriminalitet.

– Hatprat og hatkriminalitet er en trussel mot demokratiet. Som ledere av folkevalgte forsamlinger har vi som parlamentspresidenter et særlig ansvar for å ta til motmæle mot diskriminerende ytringer og for å bekjempe hatkriminalitet, sier Thommessen.

Europarådet og Stortinget kom onsdag med en felles uttalelse hvor de anmoder parlamentspresidenter til å oppfordre sine parlamentarikere til å stemme for forslaget om en minnedag 22. juli, når det behandles av PACE om en knapp måned.

– Kampen mot fremmedhat, rasisme og økende nasjonalistisk ekstremisme krever et bestemt og tydelig svar fra alle demokratiske partier, på tvers av politiske skillelinjer, skriver Thommessen og Brasseur.

De ønsker at 22. juli også blir en dag som brukes til å øke kunnskapen om hatkriminalitet og konsekvenser for samfunnet.

Dersom forslaget blir vedtatt, kan en europeisk dag for ofre av hatkriminalitet bli en realitet i alle Europarådets 47 medlemsland fra neste sommer.

Den europeiske konferansen for parlamentspresidenter startet i Oslo på torsdag.