Venter 9.000 asylsøkere over grensa til Finnmark før jul

NRK Finnmark melder at situasjonen kan bli kaotisk på grensa.

Sør-Varanger kommune har så langt tatt imot 1.200 asylsøkere som har krysset grensa fra Russland, men dette er bare starten.

– Vi har laget våre egne prognoser, og om det fortsetter på denne måten så vil vi ha tatt imot 9.000 flyktninger før året er omme, sier politimester i Øst-Finnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta.

Les også: Norge kan får 100.000 flyktninger – og vi må ta imot de som kommer

STORSKOG. De fleste av asylsøkerne kommer syklende over grensen fra Russland til Storskog grenseovergang. (Bilde: Wikipedia)
STORSKOG. De fleste av asylsøkerne kommer syklende over grensen fra Russland til Storskog grenseovergang. (Bilde: Wikipedia)

Asylretur

Enkelte av asylsøkerne som nå kommer til Finnmark har bodd i Russland i så mange som 12 år og justisminister Anders Anundsen tror at eksplosjonen i antallet asylsøkere kan være organisert.

Anundsen prøver nå å stoppe asylstrømmen ved å sende asylsøkere som har lovlig tillatelse i nabolandet rett tilbake. Han har blant annet lovet 24 nye politistillinger i Finnmark i en periode på seks måneder.

NRKs utenrikskorrespondent i Russland melder at asylreturer kan føre til kaos på grensa.

Les også: 21 prosent av innbyggerne er innvandrere – nå vil ordføreren doble antall flyktninger

Sørover

Finnmark har liten kapasitet til å bosette alle asylsøkerne som kommer og Fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, mener at asylsøkerne må sendes ut av fylket og videre til resten av Nord-Norge og eventuelt til Sør-Norge.

Relatert:

– 2.000 asylsøkere til Norge på en uke

– Sjokktall: 2.000 asylsøkere ankommer Sverige hver dag

– Nettavisen: 50.000 nordmenn enige – innvandring er negativt

– Hver fjerde innbygger i Hemsedal er asylsøker

– 21 prosent av innbyggerne er innvandrere – nå vil ordføreren doble antall flyktninger

UDI presser asylmottak på Høyanger – ordføreren sammenligner det med Årdal

– Smart Club blir asylmottak – 1.000 flyktninger ventes

– Opptil 20.000 asylsøkere til Norge i år

– Norge kan får 100.000 flyktninger – og vi må ta imot de som kommer

Syria-flyktninger kan koste nærmere EN BILLION KRONER

– Ordfører jubler for nytt asylmottak – betyr nye arbeidsplasser

– Flyktninger strømmer til Sverige etter at Danmark halverte bidrag til asylsøkere

– 8.000 syrere – en ren symbolpolitikk?

– Flyktningbølgen – dette er bare starten

– Kun 10 prosent av båtflyktningene i Middelhavet er reelle flyktninger

– Verdenskjent flyktning pekes ut som terrorist

– Flyktningkatastrofen i Middelhavet – en varslet katastrofe?

– Migrasjon som våpen – fremprovoserte strømmer av flyktninger

– Spørreundersøkelse: 85 prosent sier nei til å hente inn 8.000 syrere til Norge

– Haugesund: Vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

– Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

– Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

– 77-årig pensjonist kastet ut for å gi plass til flyktninger

– Når media er stille

– Masseinnvandringen: Vil Europa dø ut?