Venter 9.000 asylsøkere over grensa til Finnmark før jul

ASYLSTRØM

Norge står overfor den største masseinnvandringen noensinne. Politiet regner med at så mange som 9.000 asylsøkere kan komme over grensa til Finnmark bare før jul. Totalt kan det komme så mange som 30.000 asylsøkere til Norge i år. Neste år kan det blir enda mer ekstremt.

NRK Finnmark melder at situasjonen kan bli kaotisk på grensa.

Sør-Varanger kommune har så langt tatt imot 1.200 asylsøkere som har krysset grensa fra Russland, men dette er bare starten.

– Vi har laget våre egne prognoser, og om det fortsetter på denne måten så vil vi ha tatt imot 9.000 flyktninger før året er omme, sier politimester i Øst-Finnmark politidistrikt Ellen Katrine Hætta.

Les også: Norge kan får 100.000 flyktninger – og vi må ta imot de som kommer

STORSKOG. De fleste av asylsøkerne kommer syklende over grensen fra Russland til Storskog grenseovergang. (Bilde: Wikipedia)
STORSKOG. De fleste av asylsøkerne kommer syklende over grensen fra Russland til Storskog grenseovergang. (Bilde: Wikipedia)

Asylretur

Enkelte av asylsøkerne som nå kommer til Finnmark har bodd i Russland i så mange som 12 år og justisminister Anders Anundsen tror at eksplosjonen i antallet asylsøkere kan være organisert.

Anundsen prøver nå å stoppe asylstrømmen ved å sende asylsøkere som har lovlig tillatelse i nabolandet rett tilbake. Han har blant annet lovet 24 nye politistillinger i Finnmark i en periode på seks måneder.

NRKs utenrikskorrespondent i Russland melder at asylreturer kan føre til kaos på grensa.

Les også: 21 prosent av innbyggerne er innvandrere – nå vil ordføreren doble antall flyktninger

Sørover

Finnmark har liten kapasitet til å bosette alle asylsøkerne som kommer og Fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy, mener at asylsøkerne må sendes ut av fylket og videre til resten av Nord-Norge og eventuelt til Sør-Norge.

Relatert:

– 2.000 asylsøkere til Norge på en uke

– Sjokktall: 2.000 asylsøkere ankommer Sverige hver dag

– Nettavisen: 50.000 nordmenn enige – innvandring er negativt

– Hver fjerde innbygger i Hemsedal er asylsøker

– 21 prosent av innbyggerne er innvandrere – nå vil ordføreren doble antall flyktninger

UDI presser asylmottak på Høyanger – ordføreren sammenligner det med Årdal

– Smart Club blir asylmottak – 1.000 flyktninger ventes

– Opptil 20.000 asylsøkere til Norge i år

– Norge kan får 100.000 flyktninger – og vi må ta imot de som kommer

Syria-flyktninger kan koste nærmere EN BILLION KRONER

– Ordfører jubler for nytt asylmottak – betyr nye arbeidsplasser

– Flyktninger strømmer til Sverige etter at Danmark halverte bidrag til asylsøkere

– 8.000 syrere – en ren symbolpolitikk?

– Flyktningbølgen – dette er bare starten

– Kun 10 prosent av båtflyktningene i Middelhavet er reelle flyktninger

– Verdenskjent flyktning pekes ut som terrorist

– Flyktningkatastrofen i Middelhavet – en varslet katastrofe?

– Migrasjon som våpen – fremprovoserte strømmer av flyktninger

– Spørreundersøkelse: 85 prosent sier nei til å hente inn 8.000 syrere til Norge

– Haugesund: Vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

– Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

– Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

– 77-årig pensjonist kastet ut for å gi plass til flyktninger

– Når media er stille

– Masseinnvandringen: Vil Europa dø ut?