Venstreekstreme meningsforfølgere med nytt “Info”-prosjekt

Offisielt blir det sagt at “Infofada.no gir deg alt du trenger for å forstå Palestina og Israel, og de utfordringene regionen står overfor gjennom analyse, kommentarer og nyheter.” At “informasjonen” kommer til å ha en viss slagside burde likevel være klart nok, initiativtakerne tatt i betraktning…

D
SELVERKLÆRT KOMMUNIST: Erik Skare.

Erik Skare

Erik Skare er tidligere redaktør for nettstedet radikalfront.com, som hadde en åpenlys venstreekstrem profil. Deres hovedsaker var antirasistisk kamp og Palestina-solidaritet. Radikal Front ble lagt ned høsten 2012, men gjenoppstod som det politisk bredere Radikal Portal der Skares rolle offisielt var tonet ned.

Han ble i en kort periode offisielt omtalt som “redaksjonsmedlem” på portalen, men forsvant senere fullstendig i bakgrunnen for å konsentrere seg om en anonym undergruppe kalt Researchkollektivet Info.

Info driver med kartlegging og overvåkning av politiske meningsmotstandere, og står i nær kontakt med danske Researchkollektivet Redox og svenske Researchgruppen. Det er således en gruppering som er nært knyttet til det svenskene kaller for “våldsvänstern”.

Erik Skare omtaler seg selv som “kommunist, anti-rasist og hobbyfotograf”. Denne litt spesielle kombinasjonen av fritidsinteresser har ført Skare både til Stockholm der han snikfotograferte norske deltakere på en politisk demonstrasjon og til Bergen der han gjemte seg i et skogholt for å snikfotografere barnefamilier som deltok på en visekveld hos et lokalt ungdomslag i Nordhordland.

I tillegg til slike utflukter er han ved forskjellige anledninger en flittig snikfotograf i Oslo der han selv oppholder seg til daglig. Skares rolle i Researchkollektivet Info har blitt omtalt i en tidligere artikkel hos frieord.no.

Lars Gule

D
NORGES FØRSTE TERRORIST: Lars Gule.

Lars Gule er heller ikke noe ukjent navn for dem som de siste årene har beskjeftiget seg med spørsmål knyttet til innvandring og islam. I 2012 ble Gule sitert på at det finnes noe slikt som 15.000 Breivik-sympatisører i Norge. Gule har i media blitt omtalt som “ekspert” på terrorisme, men selv er han Norges første internasjonale terrorist, og det lenge før vår tids “nordmenn” som kjemper i Syria…

Gule ble i 1977 arrestert på flyplassen i Beirut med sprengstoff som han skulle bruke til å utføre en terroraksjon inne i Israel. Oppdraget hadde han fått fra den marxist-leninistiske terrororganisasjonen DFLP som han hadde vært på treningsleir hos. Gule tilstod forholdene og ble idømt fengselsstraff.

D
PALESTINA-AKTIVIST: Nils Butenschøn.

Nils Butenschøn

Nils Butenschøn blir i media omtalt som forsker og “ekspert” på Midtøsten-spørsmål. I likhet med Lars Gule har han en bakgrunn som venstreradikal Palestina-aktivist. På 1970-tallet var han leder for Palestinafronten og redaktør for Palestina-nytt.

Palestinafronten må ikke forveksles med Palestinakomiteen som var og er noe helt annet. Mens Palestinakomiteen på 1970-tallet støttet PLO som palestinernes eneste legitime representant, så forsøkte Palestinafronten å få fram “hele spekteret” av palestinske motstandsgrupper.

Først og fremst forsøkte de å knytte kontakt mellom norsk fagbevegelse (Kjell Bygstad) og de marxist-leninistiske terrororganisasjonene PFLP og DFLP.

PFLP stod på 1970-tallet bak en rekke flykapringer og terroraksjoner, og DFLP er den samme organisasjonen som hadde gitt Lars Gule våpenopplæring og terrortrening.

Radikale “Info”-portaler

Den nye “Infofada”-portalen går inn i et kjent mønster der tidligere aktivister trer i bakgrunnen, for siden å dukke opp igjen som “forskere” og “eksperter”.

For Erik Skare sin del så har han gått fra å drive det venstreekstreme Radikal Front – der alt fra Palestina-aktivisme til antirasisme ble puttet i èn gryte – til å være en mer diskret bakmann for et venstreekstremt etterretningsnettverk.

Samtidig trer han nå tilbake i offentligheten som initiativtaker for en ny plattform som skal spre propaganda under dekke av å være et bredt sammensatt informasjonsforum for Midtøsten-spørsmål.

Relatert:

– Researchkollektivet INO: Palestina-aktivister bak spionside

– Dagbladet bruker voldsdømt venstreekstremist som seriøs kilde

– Lars Gule: FrP har skylden for muslimsk ekstremisme