Utenlandsk gjeng angrep nordmenn – Fikk lav straff pga lav IQ

Straffesaken mot den ene av de utenlandske ungdommene (19) gikk nylig i Borgarting lagmannsrett.

På byen

De tre norske kameratene hadde vært ute på byen da de støtte på tre utlendinger som var ute etter bråk.

De norske guttene ønsket derimot å unngå situasjonen og gikk inn på en 7-11 butikk i sentrum av Oslo.

De utenlandske ungdommene fulgte derimot etter og begynte å lage bråk inne på butikken.

Grov vold

De utenlandske ungdommene skal ha angrepet en av de norske ungdommene og påført han flere slag og spark. Han skal ha forsøkt å beskytte seg bak disken i butikken, men ble dratt ut på gata slått flere ganger i ansiktet. Nordmannen skal ha forsvart seg og slått tilbake, men den ene av utlendingene skal da ha slått han ned bakfra. Han ble så sparket gjentatte ganger i hodet, mens han lå på bakken.

Volden skal også ha fortsatt inne en park i nærheten, etter at den norske ungdommen forsøkte å rømme fra angriperne.

Den norske ungdommen ble blant annet påført et fem centimeter langt kutt på venstre side av hodet og blødde kraftig. Han ble fraktet med ambulanse til Oslo universitetssykehus.

Av dommen kommer det fram at det var en ungdom av pakistansk opprinnelse som sto bak den verste volden mot den norske ungdommen.

Dømt

Den ene av de utenlandske ungdommene ble ikke tiltalt, mens de to andre ble dømt i Oslo tingrett. Den ene av de dømte var den pakistanske ungdommen og den andre var en 19-åring av ukjent etnisk opprinnelse.

19-åringen anket derimot saken videre til lagmannsretten.

Der ble han funnet skyldig og dømt til fengsel i 90 dager. I tillegg må han betale offeret 15.000 kroner i oppreisningserstatning.

En rettspsykiater som undersøkte 19-åringen fant at han hadde en IQ på 60 og at han derfor faller inn under det rettspsykiatriske begrepet; lettere psykisk utviklingshemming.

Lagmannsretten fant derfor at den tiltalte måtte få en «ikke ubetydelig reduksjon i straffen».

19-åringen er tidligere dømt for flere ran. I april i år ble han også, av Oslo tingrett, dømt til 1 år og 2 måneder i fengsel for ran.