To personer av utenlandsk opprinnelse dømt for overgrep i Oslo

OSLO. Overgrepet mot den 19 år gamle jenta fant sted ved Arne Garborgs Plass. (Bilde: Wikipedia)
VOLDTEKT

To 21 år gamle menn er dømt til henholdsvis to år og ti måneder, og to år og fire måneder i fengsel for overgrep og filming av en bevisstløs norsk jente ved Arne Garborgs plass i Oslo lørdag 27. juli 2013.

Fornærmede og de to dømte unge mennene kjente hverandre godt fra tidligere.

De tre skal ha møtt hverandre, sammen med flere andre venner, utenfor et utested i Oslo.

Den da 19 år gamle jenta var for full til å komme inn på et utested og den ene 21-åringen skal ha tatt henne med på en tur, mens de andre vennene gikk inn på utestedet.

De skal derimot ha dratt til et annet utested hvor 21-åringen skal ha fortsatt å kjøpe drinker til jenta og skjenke henne enda mer.

Regjeringskvartalet

21-åringen skal så ha fulgt den 19 år gamle jenta til en trapp ved Regjeringskvartalet.

Kameraten skal samtidig ha gått fra utestedet han var på, for å lete etter dem.

Da han fant de to sittende ved trappa ved Regjeringskvartalet skal 21 åringen ha bedt kameraten om å hente en jakke han glemte igjen på det ene utestedet.

Den 19 år gamle jenta var da bevisstløs og 21-åringen skal ha begynt å utføre seksuelle handlinger på henne.

Da kameraten kom tilbake så han at 21-åringen utførte seksuelle handlinger på den bevisstløse 19 år gamle jenta. Han skal da ha holdt vakt så ingen andre så hva kameraten holdt på med, samtidig som han tok opp en mobiltelefon og begynte å filme de seksuelle overgrepene.

Vaktene

Vekterne i Regjeringskvartalet skal derimot ha observert hendelsen på overvåkningskameraene og gikk ut for å stanse handlingen. Vekterne ba kameraten om å slette filmen på mobiltelefonen, noe han gjorde umiddelbart.

Vekterne tok hånd om jenta og tilkalte politiet som kjørte jenta til overgrepsmottaket på Oslo legevakt. De to 21-åringene forlot stedet før politiet kom.

Dømt

– Etter straffeloven § 192 første ledd bokstav b) straffes den som har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen for voldtekt med en strafferamme på fengsel inntil 10 år.

Retten finner det bevisst utover enhver rimelig tvil at den ene 21-åringen utførte seksuelle handlinger på den bevisstløse jenta.

21-åringen ble dømt til to år og ti måneder i fengsel for voldtekt til seksuell omgang.

Hans kamerat ble dømt for medvirkning til seksuell omgang med en person som er ute av stand til å motsette seg handlingen. Han ble dømt til fengsel i to år og fire måneder.

Formildende

Begge de tiltalte er tidligere straffedømt én gang uten at det hadde betydning for straffeutmålingen i denne saken.

Retten fant det formildende for de tiltalte at saken har ligget hos påtalemyndighetene i ti måneder før det ble tatt ut tiltale.

Etter rettens skjønn er dette lang tid i en så alvorlig sak og særlig for unge lovbrytere.

De to ble også dømt til å betale erstatning til jenta på til sammen 120.000 kroner.