Voldtekten fant sted i juni 2013 og de to asylsøkerne bor i dag i Tyskland og Sverige.

De to asylsøkerne ble først dømt for voldtekten i Heggen og Frøland tingrett i november i fjor, men begge anket dommen.

Ankesaken gikk for Borgarting lagmannsrett og de to er nå dømt til fengsel i henholdsvis fem år og tre måneder, og fire år og tre måneder.

Den ene av de tiltalte fikk ett års strafferabatt, siden han var rett under 18 år da voldtekten fant sted.

Den andre asylsøkeren, som er fra Marokko, hevdet overfor norske myndigheter at han var født i 1996. Han har derimot tidligere hevdet overfor tyske myndigheter at han er født i 1993. Undersøkelser ved Det odontologiske fakultet ved Universitetet i Oslo og ved Oslo Universitetssykehus viste også at han var over 20 år.

De to fyller i år 21 og 23 år.

Voldtekten

Den 38 år gamle kvinnen hadde tatt toget fra Oslo sammen med venner, men hun kom bort fra disse etter å ha tatt narkotiske stoffer på toget. Hun ble vekket av konduktøren og gikk av toget på Mysen, hvor hun tidligere aldri hadde vært.

På Mysen kom det en rød bil som kjørte forbi henne et par ganger. I bilen satt en nordmann og de to asylsøkerne.

Asylsøkerne gikk ut av bilen og pratet til kvinnen. Siden hun ikke kjente noen på Mysen og var svært sliten gikk hun sammen med asylsøkerne, da de lovet å finne henne et sted å sove.

Da de kom i nærheten av asylmottaket for enslige mindreårige asylsøkere, hvor de to bodde, skal de ha overfalt kvinnen og voldtatt henne. Hun skal ha blitt plassert på et bord ved en benk og de to skal ha byttet på å voldta henne.

Etter voldtekten ble kvinnen tatt vare på av en kvinne fra nabolaget som fant henne svært forkommen. Hun ble senere kjørt til voldtektsmottaket i Fredrikstad.

Erstatning

Begge de to nektet for å ha voldtatt kvinnen, men ble ikke trodd verken i tingretten eller lagmannsretten.

Lagmannsretten finner det også straffeskjerpende at voldtekten ble begått i felleskap.

De to asylsøkerne ble dømt til å betale kvinnen til sammen 200.000 kroner i oppreisningserstatning.

KILDE. Borgarting Lagmannsrett