Bare syv prosent av asylsøkerne vil reise hjem om situasjonen i hjemlandet blir bedre

SOMALISKE ASYLSØKERE. Ingen somaliske asylsøkere ønsker å returnere til hjemlandet, selv om situasjonen i landet skulle forbedre seg betraktelig. (Illustrasjonsbilde)
SVERIGE

Kun syv prosent av de asylsøkerne som har kommet til Sverige vil reise hjem om situasjonen skulle forbedres i hjemlandet. 84 prosent ønsker å slå seg ned i Sverige for godt.

Det er Expressen som har besøkt 18 ulike asylmottak og spurt 1.691 nyankomne asylsøkere om deres syn på tilværelsen.

84 prosent oppgir at de vil til å bosette seg i Sverige permanent. Kun syv prosent sier de kan tenke seg å reise hjem hvis situasjonen skulle forbedres i hjemlandet.

Tallene varierer noe mellom ulike innvandrergrupper. Innvandrere fra Iran og Syria er mest villige til å reise tilbake, med henholdsvis 13 og 11 prosent.

Ingen somaliere ønsker derimot å reise frivillig til hjemlandet, selv om situasjonen i landet skulle bli bra.

Kun fem prosent av asylsøkerne tror de blir sendt hjem eller returnerer frivillig til hjemlandet innen ti år.

36 prosent av asylsøkerne sier de er misfornøyde med standarden på asylmottaket de bor på. Like mange ønsker mer penger i bidrag. 59 prosent sier de er fornøyd med standarden på mottaket.

Kommentarer

kommentarer