SV-politiker med grov rasisme mot nordmenn

Dette er imidlertid ikke første gangen den cappuccino-fargede pakistansk-ættede og muslimske politikeren har kommet med grove rasistiske uttalelser mot etniske nordmenn.

Frieord skrev i januar, 2015, da Chaudry den gang mente at Politihøgskolen var for «hvit» og at det burde ansettes flere politibetjenter med brun hudfarge.

Dersom kun hvite nordmenn har denne retten, så lever vi i et udemokratisk samfunn. Det må aldri bli slik at én gruppe sitter med makta, mens en annen gruppe opplever maktmisbruk, sier Chaudhry.

I henhold til norsk lov så er det forbudt å forskjellsbehandle et menneske basert på hudfarge.

For mange brune pakistanere i Pakistan?

Det er uklart om Chaudry mener at det er for mange brune pakistanske politimenn i Pakistan. Eller for mange brune pakistanske politikere i den pakistanske nasjonalforsamlingen.

PAKISTAN: I Akthar Chaudrys hjemland, Pakistan, så finnes det svært lite flerkultur eller likestilling. Det er uklart om denne «cappuccino-fargede» regjeringen bør bli mer «blendahvit» for å møte den moderne verden.

Menneskerettighetsforkjemperen Martin Luther King Jr. ville nok rullet i graven, hvis han hadde visst at man i 2018 fremdeles var mer opptatt av hudfarge, enn karakter og kompetanse.

GÅR IMOT KING JR: SV-politikeren Akhtar Chaudry, mener i motsetning til Martin Luther King Jr. at man bør se på hudfarge først og deretter på et menneskes karakter. (Foto: Martin Luther King Jr. sitat).

Chaudry på Twitter

Akthar Chaudry er ikke fremmed for å skrive hatefulle kommentarer på andre Twitter-meldinger. Og deretter kreve at andre straffes for å gjøre det samme som han selv gjør. Han støtter og følger også kommunister og radikale sosialister, som på sin side igjen har hyllet diktatorer som har ødelagt hele nasjoner.