ADVARER KOMMUNE-NORGE: Statsminister Erna Solberg er bekymret for islamisme.
ADVARER KOMMUNE-NORGE: Statsminister Erna Solberg er bekymret for islamisme.

De siste årene har et utall personer med norsk statsborgerskap vervet seg til terrorgrupper eller blitt radikalisert her i landet gjennom moskeer spredt rundt i hele Norge.

Spesielt skal myndighetene være bekymret for det økende antallet norske statsborgere som blir såkalte «fremmedkrigere» og reiser til Midtøsten eller andre konfliktsoner for å kjempe i hellig islamsk krig.

Mange av disse reiser ut og så hjem igjen, uten at Politiets sikkerhetjeneste har full oversikt over hvor de har vært eller hva de har erfart.

Politiets sikkerhetstjeneste skal være pådriveren bak brevet fra statsministeren til landet 23 kommuner. Det skal være PST-sjef Benedicte Bjørnland sin rapportering til Regjeringen etter terror-frykten i sommer som gjør at statministeren nå tar affære.

De kommunene som anses å være i faresonen og som er nevnt i Erna Solberg sitt brev er som følger:

– Bergen

– Bodø

– Drammen

– Fredrikstad

– Halden

– Hamar

– Harstad

– Hønefoss

– Gjøvik

– Kristiansand

– Larvik

– Lillehammer

– Moss

– Porsgrunn

– Sandnes

– Sarpsborg

– Skedsmo

– Skien

– Stavanger

– Tromsø

– Trondheim

– Tønsberg

– Ålesund

Martin
PST: Martin Bernsen fra PST mener at radikale islamister finnes i alle norges kommuner.

Har ikke ressurser

Bakgrunnen til brevet skal være at PST ikke har penger eller ressurser til å komme tidlig inn i radikaliseringsprosessen og at kommunene har en bedre mulighet til å nå ut til muslimene i sine nærområder blant annet gjennom barnevernet og andre statlige instanser.

– Radikaliserte personer kan finnes i alle kommuner, sier kommunikasjonsrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST) til Aftenposten.

Tajik er glad

Endelig skjer det noe, sier Arbeiderpartiets justispolitiske talskvinne Hadia Tajik. Men hun ønsker også at staten nå går inn med midler for å støtte opp om dette prosjektet. Tajik uttaler følgende til Aftenposten:

– Jeg håper ikke at Solberg gjør dette for å skyve ansvaret for det forebyggende arbeidet fra seg. For at kommunene skal kunne lykkes med dette arbeidet trenger de også penger og konkrete arbeidsmetoder for avradikalisering. Det lokale arbeidet mot ekstremisme har så langt ikke fått noen penger, heller ikke i statsbudsjettet, bare mer ansvar, sier Tajik, som mener penger bør settes av til dette spesifikke formålet.

Ifølge artikkelen ønsker Arbeiderpartiet å doble budsjettet til samarbeidsrådene mellom kommune og politi fra 13 til 26 millioner kroner.

Miljøpartiet De Grønne-kandidat ettersøkt

FORTID I MILJØPARTIET DE GRØNNE OG BLITZ: Den ettersøkte terroristen Anders Cameroon Østensvig Dale skal ha tilsluttet seg al-Qaida og lært å lage ulike bomber av terrororganisasjonens mesterhjerne, Ibrahim Hassan al-Asiri.
FORTID I MILJØPARTIET DE GRØNNE OG BLITZ: Den ettersøkte terroristen Anders Cameroon Østensvig Dale skal ha tilsluttet seg al-Qaida og lært å lage ulike bomber av terrororganisasjonens mesterhjerne, Ibrahim Hassan al-Asiri.

Frieord.no skrev tidligere i sommer om Miljøpartikandidaten og blitzeren Anders Cameroon Østensvig Dale som etter å ha blitt radikalisert i Rabita-moskeen i Oslo plutselig forsvant fra Norge og nå er ettersøkt av etterretningstjenester over hele verden for terrorisme.