I en kommentar i Romerike Blad trekker sjefsredaktør Magne Storedal fram hvor vellykket integreringen av somaliere har vært i USA.

– Det et tankekors at somaliske innvandrere lykkes bedre i USA enn i Norge.

INTEGRERING. Nimco Ahmed har tidligere vært i Norge for å fortelle om hvor fantastisk integreringen av somaliere i USA har vært.
INTEGRERING. Nimco Ahmed har tidligere vært i Norge for å fortelle om hvor fantastisk integreringen av somaliere i USA har vært.

Han er derimot ikke den eneste som hevder dette.

I den flerkulturelle avisen Utrop utbasunerte redaktør Claudio Castello: «Slipp somalierne til!»

– Somaliere i USA er en av innvandrergruppene som gjør det skarpest. I Norge er de en av gruppene som sliter mest levekårsmessig.

I artikkelen hevder den somaliske kvinnen Nimco Ahmed, som er bosatt i USA, at «somalierne i USA er en av de best integrerte gruppene i majoritetssamfunnet.»

Det er i en av de mest «norske» delstatene i USA, Minnesota, hvor du finner det største somaliske miljøet i hele USA. Over halvparten av somalierne i USA bor i Minnesota og særlig i byen Minneapolis.

Men er virkelig integreringen av somaliere i USA og Minnesota så fantastisk som man vil ha det til?

Somaliske gjenger bak sexslaveri

– Jenta var 12 år da gangsterne fortalte henne hvordan reglene var: De skulle selge henne for sex til voksne menn utenfor gjengen, men medlemmene av Somali Outlaws og den somaliske mafiaen skulle få bruke henne gratis, skriver NBC news.

KRIMINALITET. Somaliske gjenger utgjør en stadig større trussel mot sikkerheten i amerikanske byer.
KRIMINALITET. Somaliske gjenger utgjør en stadig større trussel mot sikkerheten i amerikanske byer.

I mer enn to år ble jenta fraktet rundt og solgt til menn i garasjer, toaletter, leiligheter og hoteller. Hun ble misbrukt i timevis av flere menn om gangen, alt for at gjengmedlemmene skulle få penger til narkotika eller sprit.

I løpet av de siste årene har gjengene utvidet sin virksomhet til mer organisert sexhandel. I tillegg har de stått bak væpnede ran, innbrudd og drap.

De har også tatt sin virksomhet videre utover i USA og holder ikke lenger til bare i Minneapolis.

Myndighetene har nå satt i gang tiltak mot gjengene og prøver å få somalisk ungdom til å «velge en mer positiv linje i live».

I november 2011 ble 29 somaliere tiltalt for sexslavehandel, kredittkortsvindel og trusler mot vitner i delstaten Tennessee.

Mennene var medlemmer av til sammen tre somaliske gjenger som tvang unge jenter inn i prostitusjon.

TRAFFICKING. Jenter ned i 12-årsalderen blir brukt som sexslaver av somaliske gjenger i USA.
TRAFFICKING. Jenter ned i 12-årsalderen blir brukt som sexslaver av somaliske gjenger i USA.

I den aktuelle saken var det fire ofre som hadde blitt tvunget inn i prostitusjon. En av jentene hadde blant annet blitt voldtatt av mange menn på et hotellrom i Minnesota.

Somaliske gjenger har vært et økende problem i USA siden år 2000.

I løpet av en 10-måneders periode i 2007 og 2008 ble tilsammen syv drap utført av gjengene.

De somaliske gjengene er derimot vanskelig å stoppe. De er løsere organisert enn mange andre gjenger og selv om medlemmer av gjengene blir satt i fengsel så stopper ikke kriminaliteten.

I Minneapolis alene er det syv registrerte somaliske kriminelle gjenger.

Offisielle tall viser at det bor 25.000 somaliere i Minnesota. Det reelle tallet skal derimot være mye høyere.

Somalier drepte fire i Nord-Dakota

MASSEDRAP. Somalieren Omar Mohamed Kalmio skjøt og drepte fire uskyldige mennesker i Nord Dakota.
MASSEDRAP. Somalieren Omar Mohamed Kalmio skjøt og drepte fire uskyldige mennesker i Nord-Dakota.

I en annen delstat hvor mange av innbyggerne har norske aner, Nord-Dakota, drepte den 27 år gamle somalieren Omar Mohamed Kalmio sin 19 år gamle kjæreste, hennes 13 år gamle bror, deres mor og morens kjæreste.

Kalmio hadde også et lite barn sammen med 19 år gamle Sabrina Zephier som han drepte med kaldt blod.

Det brutale massedrapet sendte sjokkbølger inn i det lille samfunnet i Nord-Dakota. Delstaten er kjent for svært lite kriminalitet og hadde kun ti drap i løpet av hele 2010.

Somalieren Omar Mohamed Kalmio var i USA som asylsøker og hadde barn sammen med Sabrina Zephier som var medlem av en Sioux-indianerstamme.

Drap og skyteepisoder er et stadig voksende problem i de somaliske miljøene over hele USA.

Det rosenrøde bildet norsk media prøver å tegne av somaliske flyktninger i USA er langt fra den virkeligheten amerikanere opplever på gatene i mange av sine byer.