SSB-direktør Christine Meyer har i lang tid drenert, sabotert og nektet å utlevere statistikk vedrørende konsekvensene av de rødgrønnes bevisste befolkningsutbytte i Norge de siste 50 årene.

NEKTET Å UTLEVERE RAPPORT: SSB-direktør, Christine Meyer, har forsøkt å holde negativ statistikk om masseinnvandring til Norge skjult for befolkningen. (Foto: SSB.no).

Den nåværende rapporten skal ha ligget klar lenge før det siste stortingsvalget, allerede den 9. mai, men den ble aldri publisert. Det spekuleres i at den skal ha kunnet gi støtte til en innvandringspolitikk som Høyre og FrP fører, og at rapporten ble holdt tilbake nettopp av denne årsaken.

Les også: Nordmenn i mindretall i tre bydeler i Oslo

Les også: Arbeiderpartiet vil hente tilbake utviste asylsøkere til Norge

Det har også kommet påstander om at SSB-direktøren skal ha politiske motiver for å stoppe rapporter og informasjon om noen form for innvandringsregnskap eller innvandringsstatistikk som kan brukes for å kritisere innvandringspolitikken.

Det gikk så langt at man sparket forskeren som hadde laget rapporten og tallmaterialet som viste konsekvensene av denne masseinnvandringen.

Les også: Debatt – Innvandringspolitikk og fremtiden som kommer

Les også: Norge – Født 1814 – Død 2100

Det hele gikk under dekket av «omorganisering». Nå er omorganiseringen stoppet og rapporten publisert, etter at det hele ble avslørt i media.

Du kan lese rapporten her.

Les mer: Avslørt: Norge trengte ikke arbeidsinnvandringen på 60- og 70-tallet

Les mer: Flyktninger med opphold har fått 45.000 familiemedlemmer til Norge

Meyer har også måttet møte hos finansminister Siv Jensen for å forklare situasjonen. Og hun må tilbake igjen neste uke for å forklare seg ytterligere.

Den kanskje mest oppsiktsvekkende informasjonen som kommer ut er at mennesker fra Asia og Afrika vil utgjøre 29 prosent av den totale befolkningen i år 2100. Det vil da mest sikkert være store konflikter og uro i Norge, med tilløp til opprør, borgerkrig og lovløse tilstander i enkelte deler av landet.

Les også: NAV-rapport: Masseinnvandringen skader Norge

Les også: Sviket mot det norske folket – hvordan masseinnvandringen har forandre Norge for alltid

HRS har laget en kort og lesbar versjon av rapporten.

Fra Rights.no:

Innvandringsscenariet fører til (direkte og via flere fødsler) at folkemengden i 2100 vokser til nær det dobbelte av det den ville vært med 0-scenariet. Folkemengden vil vokse jevnt fra dagens 5,3 millioner og passerer 8,5 millioner rett etter 2100. Innvandrerbefolkningen fra hovedsakelig Asia og Afrika vil øke sin befolkningsandel fra 2016 på 10 prosent til 29 prosent i 2100.

Samtidig vil andelen norskfødte med minst én norskfødt forelder falle fra 83 til 64 prosent i løpet av denne perioden.

Når vi så vet, som også fremkommer i H/S-rapporten, at blant innvandrere fra Afrika og Asia har lavere lavere sysselsettingsandel og lønn enn gjennomsnittet for norskfødte, for gitt kjønn og alder, så sier det seg selv hvilken vei det går.

Andelen bidragsytere til felleskassen blir færre, mens forbrukerne av felleskassen blir flere. For i tillegg til virkningene gjennom befolkningsvekst, påvirker innvandring materiell levestandard og offentlige finanser gjennom endringer i befolkningens sammensetning. (Sitat slutt).

Les også: SSB: Afrikanske innvandrere jobber i liten grad og stemmer Ap

Hovedpunktene kan oppsummeres på denne måten:

  • Antallet nordmenn forblir det samme/blir lavere
  • Antallet innvandrere øker sterkt og nesten dobler Norges befolkning
  • Siden innvandrere ikke deltar i arbeidslivet like aktivt som nordmenn, vil andelen av befolkningen som ikke er i jobb øke i forhold til hvor mange innvandrere vi har.
  • Siden innvandrere opptar en større andel av velferdstilbudet enn nordmenn og europeere, vil hver innbygger få et dårligere, mindre tilbud enn tidligere. Det kan bety økte skatter og avgifter, samt senkede barnebidrag, pensjoner og sosiale ytelser til de svakeste i samfunnet.
  • Det vil bli flere mennesker som må dele på stadig mindre kake, når det kommer til transport, skole, barnehage, eldrehjem og offentlige tilbud.
  • Sykehus og politimyndigheter vil være underbemannet, henge etter med teknologi og utstyr, og ha mindre kvalifisert personell enn i dag.
  • Alt i alt vil Norge bli et fattigere og farligere samfunn med dagens innvandringsrate.

Les mer: Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Les mer: 20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge

HRS påpeker også i sin artikkel at SSB tidligere har holdt tilbake kriminalitetsstatistikk og nektet å utlevere den til FrPs stortingsgruppe i 2016.

Det snakkes derfor om oppdraget med å bedrive statistikk og forskning om Norge nå bør gis til andre aktører som ikke er politisk drevet fra venstresiden.

Les også: Norges politiske og folkelige selvmord

Les også: Sjokkavsløring fra Finansavisen: Asylsøkerne i 2015 vil koste norske skattebetalere 300 milliarder kroner

Les også: Norge bruker milliarder på velferdsmigranter – eldre og syke sulter ihjel på norske sykehus

Les også: Politiker: Jeg er villig til å ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger