Sjokkavsløring fra Finansavisen: Asylsøkerne i 2015 vil koste 300 milliarder kroner!

NORGE/ASYLPOLITIKK

Finansavisen har kommet med en beregning på hvor mye asylsøkerne som kom i 2015 vil koste de norske skattebetalerne. Det er en svært høy regning våre politikere har akseptert på våre vegne. Tallet er 300 milliarder kroner. Og denne summen er kun for asylsøkerne selv, og ikke medregnet utgifter relatert til familiegjenforening, politi, rettshjelp eller lignende.

Norske myndigheter og medier har vært svært motvillige mot å etablere det som har blitt kalt et «innvandrerregnskap». Altså et regnskap som skal se på hvor mye innvandringen koster Norge.

Et regnskap som ville inkludert all form for offentlig støtte fra Nav, UDI, rettsvesen, helsevesen, utdanningsvesen, fengselsvesenet, advokatsalærer, tolketjeneste, barnehager og arbeidstiltak, ville ha kunne skapt et folkeopprør.

Nå har Finansavisen, med tenketanken HRS, kommet med noen tall som viser omtrentlig hvor mye ett år med asylinnvandring vil koste den norske staten og skattebetalerne. Og det er til å bli svimmel av.

Vi skal prøve å holde orden på tallene.

I 2015 kom det 31.145 asylsøkere til Norge.

Finansavisen har brukt Regjeringens kostnadsanslag per person for asylsøkere. (Dette inkluderer ikke familiegjenforening, akuttmottak, politi, advokater m.m.).

Med dette som utgangspunkt så vil de asylsøkerne som kom i 2015 – hvis de alle får opphold – og det innvilges familiegjenforening – koste 300 milliarder kroner frem til år 2100.

Og dette er altså bare for asylsøkerne som kom i 2015 alene.

Noen nøkkeltall:

  • 77 prosent av asylsøkerne som kom i 2015 var menn eller unge gutter.
  • 81.4 prosent av disse var fra såkalte OIC-land og således muslimer.
  • Personer fra muslimske land (OIC-land) har en sysselsettingsgrad på bare 46 prosent.
  • Syrere som det kommer svært mange av, har en sysselsettingsgrad på 26 prosent, lavest av alle folkegruppene.
  • Kun 15.000 av de rundt 31.000 asylsøkerne vil da kunne beregnes å få en jobb. Resten vil leve på trygd og stønader resten av sitt liv.
  • Hver asylsøker vil koste i snitt 5.7 millioner kroner i utgift i løpet av sin tid i Norge. (Faktisk tall kan være så høyt som 7 millioner).
  • Hvis bare halvparten av asylsøkerne får familiegjenforening (anslag fra IMDi), så vil kostnadene komme opp i 307 milliarder kroner.
  • Det gir et gjennomsnitt på nesten 10 millioner kroner per asylsøker.

1.000.000.000.000 kroner

Frieord skrev i september i 2015 om den tidligere arbeidsministeren og professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole, Victor D. Norman, som uttalte at Norge bør ta inn minst 100.000 flyktninger fra Syria:

Norge bør tilby seg å ta imot 100.000 flyktninger fra Syria. Vi har plass nok; vi har råd til de investeringene det vil kreve; vi har de siste ukene vist at det ikke skorter på nordmenns hjertelag – og på toppen av det hele vil vi i det lange løp selv tjene på å bli litt flere.

Da er det mest sannsynlig utifra syrernes egen sysselsettingsrate på 26 prosent, at tallet vil kunne nå en utgift for norske skattebetalere på EN BILLION KRONER, eller 1.000 milliarder kroner. Vi snakker faktisk om 1.000.000.000.000 kroner.

Det tilsvarer alle utbetalinger fra folketrygden i to år. Eller 16 samferdselsbudsjett. Eller så og si hele statsbudsjettet for 2014.

Kommentarer

kommentarer