Sabit Arici dømt for grov overfallsvoldtekt av 17 år gammel norsk jente

Den 17 år gamle jenta ble etter rettens vurdering utsatt for en svært hensynsløs og grov voldtekt av nå 34 år gamle Sabit Arici.

17-åringen hadde akkurat gått av bussen i Oslo og var på vei hjem da hun merket at hun ble fulgt av en bil som kjørte sakte bak henne.

I bilen satt nå 34 år gamle Sabit Arici. Han kjørte opp på siden av henne og latet som om han ikke visste veien.

Fulgte etter

Sabit skal så ha parkert bilen og begynt å gå etter 17-åringen.

Han tok tak i armen på jenta og begynte å spørre henne ut om private «familieting». Han gjorde også fysiske tilnærmelser og jenta skal ha forsøkt å dytte han vekk.

Han skal så ha dyttet henne inn i en hekk og begynt å utføre seksuelle handlinger på den forsvarsløse jenta.

Deretter dro han henne over et gjerde og inn på et område ved en nedlagt barnehage, hvor han voldtok den 17 år gamle jenta grovt.

Retten fant det også bevist at Sabit først så jenta da hun var innom en butikk for å kjøpe is. Han skal ha fulgt etter henne med bil fra hun gikk ut av butikken og fram til han stoppet henne for å spørre om veien.

Farlig for samfunnet

Sabit Arici var også siktet for vold og truende oppførsel mot to pleiere på A-Hus psykiatriske avdeling.

Han ble av rettspsykiateren funnet psykotisk og kunne derfor ikke dømmes til fengselsstraff for den grove voldtekten og overfallet på pleierne.

Sabit lider derimot ikke av noen alvorlig psykisk lidelse og var bevisst alle handlinger han utførte, derimot mener rettspsykiateren at psykosen gjorde at han manglet skyldevne (utilregnelig).

– Retten legger de sakkyndiges konklusjon og begrunnelsen for denne til grunn og finner utilregnelighet i straffelovens forstand bevist. Tiltalte er ikke tilregnelig på grunn av en paranoid psykose. Han trenger langvarig behandling.

– Rettspsykiater uttalte på spørsmål fra aktor at det forelå høy gjentagelsesfare for voldsutøvelse og forhøyet gjentagelsesfare for seksuelle overgrep. Vanlig psykisk helsevern ville i vår sak ikke være tilstrekkelig for å verne samfunnet.

Retten fant at hans lidelse forsterker faren for nye alvorlige lovbrudd i betydelig grad, særlig seksuelle lovbrudd.

Sabit Arici

34 åringen er opprinnelig fra Tyrkia. Han er gift og har ett barn. Han har i tillegg familien sin her i Norge som har kommet på familiegjenforening.

Han ble i år 2000 dømt til ett års fengsel for ran, legemsbeskadigelse under særlig skjerpende omstendigheter og legemsfornærmelse med påregnelig skadefølge.

Sabit er også tidligere dømt for tyveri, vold mot offentlig tjenestemann og legemsfornærmelse under særlig skjerpende omstendigheter.

Det er også skjellig grunn til mistanke mot mannen for et overfall mot en kvinne på en T-banestasjon i 2010. Saken ble derimot henlagt på bevisets stilling.

Dømt

Sabit Arici ble dømt til overføring til tvungent psykisk helsevern. I tillegg må han betale offeret 175.000 kroner i oppreisning.