Researchkollektivet INFO: Palestina-aktivister bak spionside

Nettsiden Radikal Portal og det såkalte «Researchkollektivet INFO» har det siste halvåret publisert en rekke «avslørende» artikler om påstått høyreekstreme, fascistiske og nazistiske grupperinger og enkeltpersoner i Norge. Det begynte i januar 2014, med Radikal Portals «avsløring» av de påståtte bakmennene for Fyret.nu, som ble toppoppslag i Dagbladet og som førte til at den innvandringskritiske nettsiden kort tid etter ble stengt ned.

Siden den gang har det gått slag i slag, med stadig mer nærgående og personfokuserte oppslag rettet mot vidt ulike mennesker som står utenfor det politisk korrekte spekteret i Norge. De fleste av disse mangler per i dag en egen plattform til å kunne slå tilbake mot anklagene.

Falske Facebook-profiler

RADIKAL: Den tidligere Klassekampen-journalisten Joakim Møllersen.
RADIKAL: Den tidligere Klassekampen-journalisten Joakim Møllersen.

Vi har det siste halve året sett en utvikling der personene bak de nevnte «avsløringene» blir stadig frekkere og tar seg til rette. Det begynte med «avsløringen» av Fyret, som Radikal Portal gjorde under eget navn og med venstreaktivisten Joakim Møllersen til å fronte anklagene. Deretter begynner Radikal Portal å publisere en rekke rapporter med det anonyme «Researchkollektivet INFO» som avsender.

Researchkollektivet Info anvender seg både av falske Facebook-profiler og av spioner som fotfølger og snikfotograferer personene de er interesserte i å skaffe informasjon om.

Dette skjer parallellt med at Radikal Portal forsøker å etablere seg med en respektabel profil, med skribenter fra et bredt spekter over hele venstresida – og en ikke ubetydelig pengestøtte fra stiftelsen Fritt Ord som offisielt arbeider for ytringsfrihet (!).

Til slutt begynner metodene som Researchkollektivet benytter for å skaffe «informasjon» å bli så drøye at en egen WordPress-nettside etableres bare for å dumpe rapportene til Researchkollektivet. En arbeidsdeling har således blitt dannet mellom Researchkollektivet, Radikal Portal og andre riksmedier som Dagbladet. Researchkollektivet sprer løse påstander og graver fram «informasjon» med til dels ulovlige metoder som for eksempel snikfotografering og publisering av private og huslige forhold, Radikal Portal presenterer Researchkollektivets rapporter og gir dem et skinn av legitimitet – og Dagbladet benytter dem som påstått troverdige kilder for egne nyhetsartikler.

RESEARCHKOLLEKTIVET. Ulovlig overvåking og falske facebookprofiler er noen av de metodene som Researchkollektivet benytter seg av.
RESEARCHKOLLEKTIVET: Ulovlig overvåking og falske facebookprofiler er noen av de metodene som spionsiden benytter seg av.

Palestina-aktivistene Erik Skare og Jonas Dobbert Tjeldflaat – Spionsidens bakmenn

Resarchkollektivet INFO dukket for første gang opp i februar 2014, men hevder selv – under Radikal Portal sitt dagsseminar i Oslo i april 2014 – at de har årevis av erfaring med å undersøke og avsløre påstått rasistiske og fascistiske miljøer.

Vi kan nå avsløre at dette stemmer langt bedre enn de selv ønsker å gjøre sitt publikum oppmerksomme på.

Researchkollektivet INFO er intet mindre enn en videreføring av virksomheten til to unge venstreaktivister, Erik Skare og Jonas Tjeldflaat. De to personene var sammen om å drive den venstreekstreme nettportalen Radikal Front fram til høsten 2012.

Radikal Front hadde en åpenlys venstreekstrem profil, og benyttet mye av spalteplassen sin til å henge ut meningsmotstandere, først og fremst anti-islamister i NDL. Det sterke fokuset på anti-islamister passet godt med Skare og Tjeldflaat sine egne politiske hovedinteresser, antirasistisk kamp og Palestina-solidaritet (Erik Skare har blant annet forfattet «Palestina – ei politisk reisehandbok», utgitt på Forlaget Rødt).

Radikal Front led en stille død høsten 2012. Nettsiden forsvant brått og Facebook-siden ble slettet. I januar 2013 dukket så et proffere og politisk bredere nettmagasin opp, nå under navnet Radikal Portal. Koblingen mellom Radikal Front og Radikal Portal er lett å ettervise, men de to bakmennene har benyttet anledningen til å trekke seg helt i bakgrunnen. Erik Skare har flyttet til Oslo og begynt på masterstudium i arabisk, og Jonas Dobbert Tjeldflaat har etablert seg som nyhetsjournalist i studentavisa Studvest ved Universitetet i Bergen. Den åpne politiske aktivismen har tilsynelatende stoppet opp.

Fra Radikal Front til Researchkollektivet INFO

Erik Skare er opprinnelig fra Tromsø, der han allerede i 2008 markerte seg som ung aktivist for Rød Ungdom. I 2009 grunnla han Radikal Front som sin egen blogg. Flere personer kom med, og i 2010 utvidet han virksomheten til å bli nettmagasinet radikalfront.com.

Skare flyttet sommeren 2010 til Bergen, og etablerte nær kontakt med Jonas Dobbert Tjeldflaat. Tjeldflaat er fra Stavanger, men har vært aktiv i Bergen Rød Ungdom siden 2009. De to engasjerte seg sammen i rød studentpolitikk, antirasistisk kamp og Palestina-solidaritet, og Tjeldflaat ble sammen med Skare en av de sentrale personene bak Radikal Front. Overvåkning og uthenging av innvandringskritikere, i første rekke anti-islamister, ble en stadig mer utpreget aktivitet på nettsiden.

Simen
DØMT: Simon Bunger Paulsen er sjefsredaktør på Redox. i 2013 ble fire personer fra organisasjonen dømt for å ulovlig ha samlet nesten 6 000 navn på politiske motstandere.

Høsten 2012 ble strategien lagt om. Det venstreekstreme Radikal Front ble uten videre varsel stengt ned, og det mer respektable og politisk bredere Radikal Portal så noen måneder senere dagens lys, offisielt uten noen som helst slags forbindelse til forgjengeren. Samtidig trer Skare og Tjeldflaat i bakgrunnen. Ikke for å avslutte sin virksomhet, men for å kunne arbeide videre på en mer diskret måte under det som de kaller for Researchkollektivet INFO. Konseptet har de hentet fra det danske Researchkollektivet Redox. På et dagsseminar med Radikal Portal den 5. april 2014 var Simon Bunger Paulsen fra Redox selv til stede for å gjøre rede for arbeidet til både det norske og danske researchkollektivet.

ARBEIDER TETT SAMMEN: Researchkollektivet INFO og Radikal Portal deltar på arrangement sammen. På dette seminaret var også Simon Bünger tilstede og holdt tale. (Foto: Resarchkollektivet INFO sin FB-side)
ARBEIDER TETT SAMMEN: Researchkollektivet INFO og Radikal Portal deltar på arrangement sammen. På dette seminaret var også Simon Bünger fra Redox tilstede og holdt tale. (Foto: Resarchkollektivet INFO sin FB-side)

En og samme agenda

Researchkollektivet INFO har gjort det til sin dedikerte oppgave å levere bakgrunnstoff til Radikal Portal. Arbeidsdelingen ser ut til å være at Researchkollektivet skal stå for overvåkning og løse spekulasjoner, som i neste omgang blir til «info» som kan benyttes på mer respektable plattformer som Radikal Portal og Dagbladet.

Virksomheten kan best karakteriseres som «hvitvasking» av informasjon, der påstander som er uten rot i virkeligheten eller er fremskaffet på ulovlig måte i første omgang blir spredd av Researchkollektivet. Denne «informasjon» blir deretter fanget opp og sitert i massemedia. Media benytter samtidig anledningen til å innhente «ekspertkommentarer» fra Radikal Portal eller Vepsen. Ringen er dermed sluttet, og grunnlaget lagt for neste runde med ryktespredning mot annerledestenkende mennesker.