Rasisme-jegere med nytt tåkeprosjekt

De to forskerne har gjennomgått 176 voldtektsdommer i lagmannsretten og hevder på bakgrunn av det at etnisk norske overgripere får i snitt 20 prosent mildere straff enn overgripere fra minoritetsgrupper.

Til VG hevder forskerne at de har «tatt hensyn til omstendigheter som retten har lov å ta i betraktning, som skjerpende og formildende omstendigheter, hvorvidt voldtekten ble fullbyrdet eller var et forsøk, om tiltalte dømmes for andre kriminelle handlinger enn voldtekten, antallet ofre, hvor mye vold som var benyttet, og mye mer».

Forskerne hevder å ha gjort følgende funn: 30 prosent strafferabatt hvis voldtekten foregår innendørs i den private sfære. 20 prosent strafferabatt hvis voldtekten fant sted på fest. 20 prosent strafferabatt hvis voldtektsmannen er etnisk norsk. 18 prosent strafferabatt hvis offer og gjerningsmann kjente hverandre fra før.

– Studien viser at det norske rettssystemet lar seg styre av myter om «ideelle ofre og overgripere», og at særlig det å bli voldtatt i private rom tas mindre seriøst, sier Bitsch til VG.

OBJEKTIVE? Kjønnsforsker Anne Bitsch er en politisk aktivist og selverklært feminist på sosiale medier. Hun twitrer ofte rasistisk og fordomsfullt innhold mot hvite mennesker og politiske motstandere. Kan man ta henne seriøst når hun påstår at hun forsker objektivt om kjønn og raser? (Foto: Twitter).

Forskerne mener at Norge bryter menneskerettighetene ved at det ikke er likhet for loven. Forskerne hevder at det foregår utstrakt rasediskriminering i norske rettsaler og at dette overrasker dem.

Men gjør det virkelig det?

Overrasker det de to forskerne at de har funnet såkalte bevis for omfattende rasediskriminering i norske rettsaler? Eller er dette noe forskerne på forhånd hadde bestemt seg for å finne?

Voldtektsdommer er svært lite hyggelig lesning. Jenter og kvinner blir slått, knivstukket og tatt kvelertak på. Voldtektene er ofte brutale og ettervirkningene er ofte meget alvorlig for ofrene.

Straffenivået i Norge når det gjelder voldtekt varierer på bakgrunn av mange faktorer. Hvor mye vold som ble brukt under voldtekten, hvor mye trusler som ble fremsagt, var det flere som var med på voldtekten (såkalt gruppevoldtekt), hvor sårbar var offeret osv osv.

Å skulle lage en vitenskapelig artikkel på bakgrunn av 176 dommer og påstå at man kan finne bevis på at etnisk norske voldtektsforbrytere får mildere straffer enn ikke-norske, er svært spekulativt.

Man kan like gjerne påstå at forskerne har sett seg blind på sine egne ideologiske premisser for forskningen. For hvordan kan man påstå å kunne gradere alvorlighetsgrader?

Hvis forskerne skal sammenligne ulike voldtekter innenfor samme «kategori», for å finne hvem som har blitt dømt strengest. Hvordan gjør de det?

Sammenligner de hvor mange slag offeret fikk av den norske overfallsvoldtektsmannen sammenlignet med den utenlandske og ser på hvem som fikk strengest straff?

Og hvordan løser de problemet med overfallsvoldtekter?

Nesten samtlige av overfallsvoldtekter i Oslo begås av ikke-vestlige innvandrere.

Er det som tidligere politimester og lagdommer Rune Bård Hansen sier til VG:

– Forfatterne synes å underbygge konklusjonen om rasediskriminering med at overfallsvoldtekter dømmes strengere enn andre voldtekter, og at slike voldtekter i hovedsak begås av menn fra Afrika og Midtøsten. Dette tyder ikke på at domstolene legger vekt på rase ved straffutmålingen, men at overfallsvoldtekter dømmes strengere enn andre voldtekter.

Man kan like gjerne snu hele resultatet til Bitsch og Klemetsen på hodet. Kanskje forskerne heller har bevist det det motsatte av hva de ønsket? At ikke-norske voldtektsforbrytere er mer hensynsløse og brutale enn norske voldtektsforbrytere og at det er derfor de får strengere straff?

Les også:

Les mer og se videoer om temaet hvit/sort kriminalitet og fengselsdommer her: