Oslo: Barnehagebarn tilgrises av avføring fra sigøynere

HOVEDSTADEN: Flere bydeler og offentlige ansatte har i flere år måttet rydde opp avføring og søppel etter omreisende bostedsløse fra utlandet. Denne gangen advarer bydelsdirektøren i Nordstrand at situasjonen er svært alvorlig. (Foto: Frieord.no).
OSLO/SIGØYNERE

Bydelsdirektør i Nordstrand bydel Tore M. Andresen slår i dag full alarm om situasjonen med sigøynere som griser ned offentlige parker, stier og områder der barnehagebarn oppholder seg. Problemene er så store at de kan gi helseproblemer.

Oslo kommune har i mange år slitt stort med forsøpling, vandalisme og kriminalitet etter at større grupper av romfolk, også kalt sigøynere, har ankommet Norge fra land som Romania og Bulgaria.

De har ingen steder å bo eller gjøre fra seg og det fører til at de benytter seg av friarealer og de stedene som er rundt dem til enhver tid for å gjøre sitt fornødne.

I fjor ble problemet så stort at kommunen måtte ansette en person på fulltid kun for å rydde opp i avføring i hovedstaden.

Men så fort et område er ryddet så kommer sigøynerne tilbake og griser det ned på nytt.

Bydelsdirektør i Nordstrand bydel, Tore M. Andresen, slår alarm om sigøynere som griser ned områder der barnehagebarn oppholder seg. Tyrihans barnehage, som ikke eksplisitt nevnes i saken, ligger i Nordstrand bydel. Saken fortsetter under bildet. (Foto: Frieord.no)

Nå er situasjonen så alvorlig at man mener at forsøplingen kan bringe smittefare. Spesielt er man bekymret for de mange barnehagebarna som bruker offentlige områder og parker, hvor romfolkene har gjort fra seg.

Det fortelles om at barnehagebarn har blitt tilgriset av avføring og at man i noen tilfeller har måttet kaste klærne som følge av kontakten.

Fra TV2.no:

– På tross av all rydding, og alle forsøk på å få kontroll over situasjonen, så øker problemet i omfang fra år til år. Det rapporteres dessuten at de tilreisende kommer tilbake så snart en bosetting er ryddet, så det er åpenbart nødvendig med andre og mer effektive virkemidler enn rydding etter at bosettingen er et faktum, skriver Andresen. (Sitat slutt).

Problemet med tilreisende sigøynere øker for hvert år, sier bydelsdirektør for Nordstrand bydel i Oslo, Tore M. Andresen. Saken fortsetter under bildet. (Foto: Frieord.no)

Eirik Lae fra Høyre sier følgende etter nyheten:

Fra Tv2.no:

– Dette er jo helt uakseptabelt. Vi kan ikke ha det sånn i byen vår. At barn ikke lenger kan bruke uteområder på grunn av forsøpling og avføring kan vi ikke leve med, sier Lae Solberg til TV 2.

– Dette er i ferd med å bli stadig mer alvorlig og omfattende enn tidligere. Vi kan ikke sitte stille og se på at situasjonen forverres, sier han.

– Høyre foreslår at det opprettes egne innsatsteam som sørger for at leirene ikke rekker å etableres. Hittil har leirene blitt ryddet, men så har de bare opprettet nye like etterpå. Kommunen og politiet har blitt løpende etter. Man må i stedet være i forkant, og personell fra både kommune og politi må være fysisk til stedet i de mest utsatte områdene, på de tidspunktene leirene settes opp, slik at de ikke blir etablert, sier han. (Sitat slutt).

Et forslag om å bygge spesielle kommunale campingplasser for romfolkene på sommeren har tidligere blitt avfeid av byråd Raymond Johansen fra Arbeiderpartiet.

Frieord har tidligere omtalt hvordan både Botanisk hage og borettslag i Oslo har hatt store problemer både med narkotikasalg og avføring.

Tidligere har Frieord skrevet om hvordan vakre Botanisk hage i Oslo okkuperes av kriminelle sigøynere som bruker området som offentlig toalett og til å selge narkotika. Saken fortsetter under bildet. (Foto: Frieord.no).

Også i Drammen har man opplevd at nye lekeplasser for barn har blitt brukt som offentlig toalett av omreisende og kriminelle sigøynerbander.

Les mer om disse sakene her:

Relatert: