OFFISIELT: Norge har fått sin første imam i Forsvaret

ISLAM: Islam er nå offisielt en del av det norske forsvaret. (Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret).
INNENRIKS/RELIGION

Najeeb ur Rehman Naz ble denne uken seremonielt innsatt som imam i det norske Forsvaret. Muslimen skal ivareta muslimske soldaters behov når det gjelder ting som halal-mat, bønnesteder og spørsmål om koranens tekster.

Fra Forsvaret.no:

En imam i kongens klær er tross alt helt ny kost her i landet. Etter å ha jobbet som rådgiver for Feltprestkorpset i to år ble han Forsvarets første feltimam. 1. januar 2017 startet han i jobben, og denne uka ble han seremonielt innsatt i den historiske stillingen. Naz går i gang med jobben med ærefrykt.

– Det er stort og noe helt nytt. Feltimam er noe flere i Forsvaret har følt et behov for ganske lenge, så nå gjelder det å finne en god måte å jobbe på, sier Naz.

Og det blir en omfattende jobb. Ingen har nemlig gjort dette før, så derfor må imamen tråkke opp en helt ny sti. Som Forsvarets feltimam skal han ivareta behovene til Forsvarets muslimer, alt fra trosspørsmål til ting som halal-mat og egnede bønnesteder.

Og dette med bønn kan være utfordrende for en muslim i militærtjeneste. På øvelse langt uti skogen eller på skipsvakt i et forrykende uvær, kan det bli vanskelig å rekke over de fem daglige bønnene.

– Uproblematisk, svarer imamen.

– Hver bønn skal i prinsippet utføres innen en viss tidsramme. Dessuten går det fint an å slå sammen bønner til senere, dersom det er praktisk umulig å få gjennomført dem. Det samme gjelder hijab. Har du en tjeneste som hindrer hijab-bruk, så er det ingenting i veien med å droppe hodeplagget under denne delen av tjenesten, sier han. (Sitat slutt).

Europeiske forsvar har problemer

At muslimer deltar i europeiske nasjoners militærtjenester er ikke helt uproblematisk.

Land som Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Nederland og Belgia har alle opplevd at jihadister søker seg til militærtjeneste for å få kunnskap i våpenbruk og militær taktikk.

Når de slutter eller gir seg i tjenesten viderefører de sin kunnskap til jihaidistiske grupper i Midtøsten og Afrika, eller tilslutter seg radikale muslimske nettverk i Europa.

SOLDAT TIL ISLAMIST: Israfil Yilmaz var en innvandrer fra Tyrkia som vervet seg til det nederlandske forsvaret. Etter endt trening valgte Yilmaz å slutte seg til den muslimske terrorgruppen IS.

Dette skal ha skjedd i Tyskland der en spesialenhet i den militære, tyske sikkerhetjenesten, MAD, i 2016 avslørte minst 20 radikale muslimer som utifra islamistiske behov har infiltrert den tyske hæren.

Totalt skal over 60 personer ha blitt etterforsket i det som omtales som «en ny og betydelig sikkerhetspolitisk trussel i flere europeiske land».

Muslim kastet ut av det norske Forsvaret

I Norge ble en iransk mann kastet ut av Forsvaret i 2016, etter at han ikke besto sikkerhetsklareringen.

Fra VG.no:

VG har sett brevet, der det blant annet står «Det vises til at du har tilknytning til Iran og at familien sin kommer derfra (…) ved noen land vil det hefte så store sikkerhetsmessige betenkeligheter at selv en relativt svak tilknytning tillegges betydelig vekt».

Nasery forteller VG at han måtte forlate militærleiren omgående, med beskjed om å komme tilbake dagen etter for å levere uniformen. (Sitat slutt).

Faktaboks fra forsvaret

FAKTABOKS. Kilde: Forsvaret.no