Norsk operatalent får ikke bli norsk

Mens mennesker fra Syria, Irak og andre fjerntliggende land strømmer inn i Norge, får fast bosettingstillatelse og blir norske statsborgere, nektes en av Norges største operatalenter, helnorske Lilly Jørstad, det statsborgerskapet hun trenger for å ha økonomisk grunnlag for å representere Norge i utlandet.

«Jeg har ingen finansiering fra staten, kun fra Innovasjon Norge, for jeg har ikke norsk statsborgerskap – men jeg representerer Norge rundt om i verden,» sier hun til avisen iFinnmark.

I morgen skulle hun ha deltatt i en prestisjetung internasjonal konkurranse, men ble kastet ut på grunn av manglende statsborgerskap.

Lilly Jørstad er svært frustrert og skjuler ikke tårene, skriver NRK Finnmark dagen før hun skulle ha deltatt på den prestisjetunge og internasjonale konkurransen BBC Cardiff Singer of the World, som hun nå er kastet ut av.

Lilly har lagt ned mye arbeid for å få delta i den internasjonale sangkonkurransen innenfor klassisk musikk, forteller hennes norske pappa Torbjørn Nordgård til NRK Finnmark. Mange tusen presenterte seg for konkurransen og nå er det tjue igjen. En av disse var Lilly Jørstad fra Vadsø. Men uten norsk statsborgerskap fikk hun ikke delta allikevel.

Lilly Jørstad er såkalt Kolanordmann, etterkommer etter nordmenn som flyttet til Russland rundt 1870, og som den norske staten har invitert tilbake igjen. Men utlendingsmyndighetene betrakter henne som innvandrer. Hun søkte om statsborgerskap i 2014, men fikk avslag fordi hun hadde oppholdt seg for mye i utlandet i de åtte årene etter at hun kom til Norge for å bo sammen med sin familie i Vadsø.

Mesteparten av den tiden Lilly Jørstad har oppholdt seg utenfor Norge har vært i forbindelse med studiet ved Musikkonservatoriet, Universitetet i Tromsø. Universitetet har samarbeidsavtale med utdanningsinstitusjoner i blant annet Russland og Ukraina.

Der tok hun sin masteroppgave fordi universitetet i Ukraina har et symfoniorkester og sensorer fra Tromsø var med henne. Universitetet har også en samarbeidsavtale med Marinsky-akademiet i St. Petersburg, der Lilly Jørstad var to perioder i 2012 og 2013, skrev Nordlys i en artikkel om saken i 2014.

Hun har også tatt videreutdanning ved en opera i Milano i Italia, under store økonomiske problemer, fordi hun uten norsk statsborgerskap ikke kunne få norsk studielån.

Stengt bak Stalins terror-regime

Lilly Jørstad er en av de siste etterkommere av Kolanordmennene, en gruppe nordmenn som utvandret til Russland under andre halvdelen av 1800-tallet og ble stengt bak grensene under Stalin-tiden. Etter Sovjetunionens fall ble søkelyset satt på denne gruppen og norsk statsborgerskap ble gitt til disse. Lillys mor Olga, bror og bestemor Lilly, har alle fått norsk statsborgerskap, men altså ikke det norske operatalentet.

«UDI/UNE har full anledning til å gi Lilly Jørstad norsk statsborgerskap under reglene som gjelder for Kolanordmennene samt ta humanitære hensyn til Lillys bestemor på 82 år, øvrige familie og i respekt for Kolanordmenn som aldri kom levende tilbake til sitt hjemland,» heter det i et støtteopprop for det norske operatalentet, som har etablert en egen nettside for å støtte henne.

Jørstad har enda ikke fått det norske statsborgerskapet som trengs for å få den økonomiske hjelpen i form av stipender og studielån til å utvikle seg videre. Hun har nå bodd i Norge i 11 år. I løpet av disse årene har operasangerinnen møtt på mange utfordringer og noen stengte dører. Blant annet når hun ønsket statlig stipend for å utvikle seg som artist, uten å ha fått det, skriver iFinnmark.

I august i fjor lysner det likevel litt, ikke på grunn at de norske myndighetene som har motarbeidet henne i lang tid, men på grunn av et privat initiativ. Hun fikk et privat stipend tildelt av Varangerfestivalen og Eni Norge, et firma som driver videreutvikling innen oljevernberedskap.

Stipendet er kalt Arctic Talent og er et musikkstipend som skal bidra til nasjonal og/eller internasjonal lansering for en yngre artist fra nord, med særlig stort potensial for kunstnerisk og kommersielt gjennomslag.

Jørstad ble overlykkelig over den private hjelpen og stipendet som er på 400.000 kroner. «Da jeg fikk vite om stipendet var jeg helt uforberedt på det. Det var helt fantastisk, og jeg ble kjempe-emosjonell. På en måte følte jeg at jeg begynte å komme nærmere norsk statsborgerskap», sa hun til iFinnmark.

«For meg betyr dette mer enn for andre, fordi jeg har fått oppmerksomhet som en norsk person,» legger hun til.

Men fortsatt er det største problemet uløst, hennes manglende norske statsborgerskap, som hindrer henne i å representere sitt fedreland i konkurranser utenlands. Og fedrelandet hennes, mener hun selv, er Norge og ikke Russland.

Relatert: