Fra NRKs 17. mai-sending fra Tromsø kunne vi høre intervju med to håpefulle ungdommer som skulle holde 17. mai-tale.

Hovedpunktet i talen var alle flyktningene som nå kommer til Norge og at de er framtidens generasjon i Norge.

Les også: Antirasistisk senter: Etniske nordmenn er et problem

D
GODHJERTET: En million asylsøkere til Europa er bare starten for Anneli Drecker. Hvor mange hun selv skal innlosjere kom ikke frem under talen hennes idag. (Foto: Youtube).

Musikkartisten Anneli Drecker holdt også en 17. mai-tale i Tromsø og der var budskapet klinkende klart: Tysklands åpne grenser politikk i forhold til den massive asylinnvandringen var veien å gå. 1,1 millioner asylsøkere i løpet av et år var tydeligvis ikke noe problem, for den godhjertede artisten.

Når NRK besøkte Hedmark, valgte de den strategiske plassen foran akuttmottaket for asylsøkere. 17. mai-toget i den lille bygda gikk rett forbi mottaket og her skulle alle asylsøkerne delta. En hoppende glad leder for 17. mai-komiteen ble intervjuet og han kunne ikke lovprise asylsøkerne nok.

Les også: SV-politiker: For mange etnisk norske politibetjenter i Norge

Stortingspresidenten

Også stortingspresidenten har holdt tale og der var budskapet ikke mindre klinkende klart.

Vår nasjonale fortelling må ha rom for nye tilskudd, slo stortingspresident fra Høyre, Olemic Thommesen, fast i sin 17. mai-tale, som i stor grad handlet om det å være norsk.

Stortingspresidenten hevdet at Norge og det norske samfunnet vil bli enda bedre med flyktninger.

– Vår tids debatt må handle om hvordan vi lever sammen på en måte der vi tross forskjellighet bygger fellesskap rundt våre grunnleggende verdier, sa Thommesen og pekte blant annet på at i år er 51 flyktningfamilier invitert til å delta i borgertoget i Horten.

– Det handler ikke om å gå på akkord med det vi er stolte av i vårt eget samfunn. Det handler om å invitere inn og være åpen for at vårt eget kan bli enda bedre, sa stortingspresidenten.

Les også: NRK-veteran vil fjerne nasjonalsangen

ØNSKER MASSEINNVANDRING: Høyre sin stortingspresident Olemic Thomessen har tidligere uttalt at han ønsker å kjempe mot nordmenn med nasjonalistiske følelser. Han omtaler det å ønske å bevare Norge sin kulturelle egenart som "hat" og "ekstremisme", noe han vil kjempe mot gjennom Europarådet. (Bilde: Frieord).
ØNSKER MASSEINNVANDRING: Høyre sin stortingspresident Olemic Thomessen, har tidligere uttalt at han ønsker å kjempe mot nordmenn med nasjonalistiske følelser. Han omtaler det å ønske å bevare Norge sin kulturelle egenart som «hat» og «ekstremisme», noe han vil kjempe mot gjennom Europarådet. Her står Thommesen på Stortinget igår. (Bilde: Frieord).

«Det nye Norge»

17. mai har alltid vært en folkefest i Norge og det er noe vi kan være stolte av.

Arkivklippene fra etter krigen viser jublende folkemasser som hyller det norske og dette har vært nordmennenes dag.

I dag virker det mer som om hele feiringen har blitt kuppet av en innvandringsliberal venstreelite som bruker dagen til å tvangsfore befolkningen det nye «vi’et». Masseinnvandring og flerkultur skal presses inn i alle mulige sammenhenger, og 17. mai er singlet ut som hovedmålet for denne godhjertede gjengen. (Ved siden av idrett og skole.)

Norge skal ikke lenger være nordmennenes fedreland, men et land som tilhører de til enhver nye folkegrupper som velger å innvandre hit.

Les også: Venstrepolitiker vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

For hva er egentlig «norsk», får man belærende til svar fra akademikere med diplom fra Blindern hengende på veggen. Alle andre land og kulturer kan være stolte av – og beholde – sin bakgrunn, kultur og etnisitet. Men vi nordmenn, nei, vi fortjener ikke noe slikt.

Politikere, samfunnstopper og journalister prøver å fremstille dagen som en multikulturell fest, og det hele har en stygg eim av rød politisk propaganda.

At flertallet av det norske folk skulle ønske denne utviklingen velkommen er heller tvilsomt. Men det bryr våre ledere seg svært lite om, der de kappes om å være den mest gavmilde og godhjertede personen på bekostning av vårt land og våre barns fremtid.

Relatert: