HRS viser til tall fra Oslo kommune  som viser en rekordstor nettoutflytting av nordmenn fra de fire bydelene i Groruddalen ifjor. Bjerke, Grorud, Stovner og Alna hadde i 2013 en nettoutflyttning av 1 357 personer med norsk bakgrunn, noe som er hele 55 prosent høyere enn i 2011.

4 500 nordmenn flyttet siden 2010

Tall beregnet av tenketanken viser at over 4 500 nordmenn har flyttet fra bydelen siden 2010. Hvis dagens flyttetempo av nordmenn ut fra Groruddalen fortsetter de neste 50 årene, så vil det utgjøre over 70 000 personer.

Fk
MARKANT UTFLYTTING: Grafene viser hvordan bydeler som Alna, Søndre Norstrand, Stovner og Grorud ser en markant økning i antall nordmenn som forlater bydelene ettersom de blir mer flerkulturelle.

Også Søndre Nordstrand

Det er ikke bare i Groruddalen at nordmenn flytter ut fra de alt mer innvandrertette bydelene. Også Søndre Nordstrand opplever en såkalt «hvit flukt». i 2013 flyttet 427 nordmenn fra bydelen. Bydelen har de siste årene vært mest kjent for å være en av de første i Oslo til å være «majoritet-minoritet», da over 50 prosent av innbyggerne i Søndre Nordstrand har innvandrerbakgrunn.

Dette er skremmende tall for hovedstaden og hvis utviklingen fortsetter så vil bydeler som Alna og Søndre Nordstrand omtrent ikke ha en eneste nordmann igjen iløpet av de neste 40 årene.

Innvandrere flytter inn

Samtidig som statistikken viser at nordmenn flytter ut fra Groruddalen og Søndre Nordstrand i rekordantall, så viser de samme tallene at innvandrere fra ikke-vestlige land og Øst-Europa flytter inn i de samme bydelene. Nettoinnflytting fra disse gruppene utgjorde tilsammen 2 000 personer. 1 000 fra ikke-vestlige land og 1 000 fra Øst-Europa.

Nordmenn flytter pga «for høy minoritetsandel»

Oslo kommune har publisert en masterstudie som undersøker flyttemotivene blant nordmenn som flytter fra innvandrertette bydeler i Oslo. Masterstudenten Iselin Hewitt har laget en masteroppgave som heter «Flytting i et segregert bylandskap. Flyttemotiver blant etnisk norske barnefamilier». Ifølge HRS skal dette være den første masteroppgaven på akkurat dette temaet, selv om det er et veldig viktig tema og har vært diskutert i media i mange år.

<F
FLYTTER VED 40 PROSENT: Masteroppgaven viser at nordmenn begynner å se seg etter nye steder å bo når antallet innvandrere overstiger 40 prosent av befolkningen i bydelen (Faksimile fra oppgaven)

61 prosent flyttet pga innvandrere

Ifølge undersøkelsen så kom det frem tall som klart viser hva nordmenn mener om innvandringspolitikken med sitt flyttemønster. Hele 61 prosent av barnefamiliene som hadde flyttet fra Groruddalen svarte i undersøkelsen at en av hovedgrunnene til at de flyttet var på grunn av «for høy minoritetsandel på skolen». Tallet på det samme spørsmålet for de uten barn var 46 prosent. Også dette et svært høyt tall.

Fj
TALLENE ER KLARE: Tabellen viser at over 60 prosent av familier med barn velger å flytte pga for høy minoritetsandel på skolene i området der de bor. (Faksimile masteroppgave).

Grensen ligger på mellom 40 og 50 prosent innvandrere

I følge Hewitt ligger grensen for når nordmenn flytter ut, når innvandrerne utgjør ca 40 prosent av befolkningen i bydelen deres. Jo høyrere andel innvandrere, jo høyere andel nordmenn flytter ut. Til slutt vil man kunne oppleve bydeler i Oslo uten en nevneverdig andel av de opprinnelige innbyggerne, slik man allerede ser i deler av Europa.

Grafer og tall fra masteroppgaven til Iselin Hewitt

Her følger en dokumentarvideo i to deler av en norsk familie som valgte å bo i et svært flerkulturelt område i Oslo:

Del 1:

Del 2: