Nigeriansk asylsøker slo politikvinne – Fikk 3.000 kroner i bot

INDRE ØSTFOLD POLITISTASJON. Den 40 år gamle nigerianske asylsøkeren slo seg vrang inne på politistasjonen og slo til en kvinnelig politibetjent.
ASKIM

I en heller bisarr sak fra Borgarting lagmannsrett, sto en nigeriansk asylsøker tiltalt for vold mot offentlig tjenestemann. Mannen skulle vært utvist fra Norge, men en dom fra tingretten reddet han i siste liten. Da politiet ønsket å ransake boligen til mannen slo han seg vrang og slo til en politikvinne. Borgarting lagmannsrett mener derimot at politiet opptrådte kritikkverdig da de ikke hadde hjemmel for ransaking og dømte mannen til kun å betale en bot på 3.000 kroner.

Den nigerianske asylsøkeren (40) kom til Norge og søkte om asyl i 2003. Han giftet seg i 2004 med en norsk kvinne og fikk da midlertidig oppholdstillatelse. Utlendingsmyndigheten bestemte i endelig vedtak 6. desember 2010 at den midlertidige oppholdstillatelsen skulle tilbakekalles da ekteskapet ble ansett å være proforma. Tiltalte ble pålagt å forlate landet.

Etter behandling i tingrett og lagmannsrett er asylsøkeren i UNEs vedtak 17. januar 2014 derimot gitt permanent oppholdstillatelse i Norge.

Familiegjenforening

Onsdag 9. oktober 2013 ca kl 14.00 oppsøkte asylsøkeren Indre Østfold politistasjon. Han ønsket å få informasjon om mulighetene for å få familiegjenforening med sin datter. Tiltalte hadde med seg papirer fra utlendingsmyndigheten, blant annet beslutningen 8. april 2013 om utsatt iverksetting av vedtaket om utreise.

– Mens tiltalte var på politistasjonen, ble han konfrontert med at ifølge politiets saksbehandlingssystem i utlendingssaker (DUF) hadde han ikke lovlig opphold i riket og at han skulle utvises. Det kom etter hvert flere politifolk til, både fra etterforsknings- og ordensavdelingen. Tiltalte viste til sine papirer og framholdt at han hadde lovlig opphold i Norge. Jourhavende politiadvokat besluttet muntlig at tiltalte skulle pågripes på stedet. Tiltalte ba politiet om å ringe sin advokat Kristin Fagerholt Lund som kunne bekrefte at hans forklaring.

Sint

Asylsøkeren ble så med en politipatrulje for å hente noen klær i huset hans i Askim, før han skulle kjøres til arresten.

Da patruljen kom fram til adressen var den norske ektefellen til asylsøkeren hjemme i huset. Hun skal da ha blitt svært sint på politibetjentene som fulgte ektemannen hennes.

Tilbake på politistasjonen skal den ene betjenten ha spurt asylsøkeren om husnøklene hans. Asylsøkeren nektet å gi fra seg nøklene og slo seg vrang da politibetjenten ville ta de ut av lommene hans.

Asylsøkeren tok så dels «spenntak» med beina i setet foran seg, veivet med armene og kastet seg frem og tilbake sidelengs i baksetet på bilen.

Polititjenestemennene grep da inn og ønsket å få tiltalte ut av bilen for å få kontroll på ham. Da de tok mannen ut av bilen skal han ha slått kraftig til den ene politikvinnen som fikk nakkeslengskade og har vært sykemeldt i ett år etter hendelsen.

Lovlig opphold

Mens dette foregikk, fikk den ene politibetjenten telefonbeskjed om at det var klarlagt at asylsøkeren hadde lovlig opphold og at han ikke skulle pågripes.

– Politibetjenten fortalte da straks til tiltalte at det hadde skjedd en feil, og at dersom han roet seg ned, skulle politiet slippe han fri. Tiltalte hisset seg da enda mer opp. Han fortsatte å vri seg rundt og ropte blant annet «take me to prison». Tiltalte mente også at politiet hadde brukket nakken hans. Politiet fikk lagt tiltalte på en madrass på gulvet, men tiltalte var fortsatt utagerende.

– På grunn av tiltaltes psykiske ubalanse, ringte politiet etter ambulanse som kjørte tiltalte til Indre Østfold legevakt for kontroll. Under transporten hadde tiltalte på seg håndjern og han måtte stripses fast til båren. På legevakta ble håndjern og stripsene fjernet. Tiltalte prøvde da å angripe legevaktpersonalet, men dette ble forhindret av to polititjenestemenn som var med til legevakta. På legevakta ble det bestemt at tiltalte skulle kjøres til Veum psykiatriske sykehus. Tiltalte ble utskrevet fra Veum rundt kl 21 samme dag uten at det ble funnet tegn til psykose eller suicidalitet.

Dømt

I dommen mot asylsøkeren i Borgarting lagmannsrett finner retten det formildende overfor asylsøkeren at datasystemet hos politiet ikke var oppdatert med den siste kjennelsen fra retten, som ga mannen oppholdstillatelse, til tross for at han opprinnelig hadde et utvisningsvedtak mot seg. Pågripelsen av mannen var derfor på uriktig grunnlag.

Retten mener også at politibetjenten ikke hadde rettslig grunnlag til å be om husnøklene til mannen og at det i så henseende var greit at han ikke ville gi de fra seg.

Mannen ble derimot dømt for å ha slått politikvinnen i ansiktet, men han slipper både fengselsstraff og utvisning.

I stedet dømte de mannen til å betale en bot på 3.000 kroner.

Asylsøkeren er tidligere bøtelagt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann.