Vil nekte UDI å frata uærlige asylsøkere norsk statsborgerskap

ASYLSØKERE. Et mulig stortingsflertall kan nå sikre retten til fortsatt norsk statsborgerskap til asylsøkere som har løyet om sin identitet.

Arbeiderpartiet, SV, Miljøpartiet, Senterpartiet og Venstre ønsker å endre reglene slik at UDI ikke lenger kan frata statsborgerskapet til asylsøkere som har løyet om sin identitet. Hvis KrF nå går inn for forslaget kan asylsøkere lyve seg til norsk statsborgerskap, uten fare for å miste det hvis de blir avslørt.

Nettavisen skriver:

SV står bak forslaget, som går ut på at tilbakekallelse av statsborgerskap kun kan skje ved dom, ifølge Klassekampen.

– Regjeringen har med all tydelighet vist at de ikke er opptatt av rettssikkerheten til mennesker med utenlandsk bakgrunn. Da må Stortinget ivareta det, sier Karin Andersen (SV).

Forslaget har støtte fra alle partiene på Stortinget, bortsett fra Frp, KrF og Høyre. KrF skal behandle saken på et gruppemøte onsdag, og dersom de går inn for å støtte det, får det flertall på Stortinget.

Kommentarer

kommentarer