NY MYTE AVSLØRT: Ikke-vestlige innvandrere bygde ikke Norge – faktisk raserer de velferdsstaten

SSB har i vært i hardt vær de siste månedene. Nå har sjefen fått sparken og er erstattet av en midlertidig sjef, inntil man får orden på rotet.

Årsaken til sparkingen var den politiske kampen mot å utføre såkalte innvandrerregnskap. Dette da man visste at tallene ville vise at politikere og media har løyet i mange tiår om konsekvensene av masseinnvandringen.

I dag kom bomben som avslører at velferdssamfunnet vil kollapse innen få tiår om det ikke tas krafttak og innføres en betydelig mer restriktiv innvandringspolitikk i årene fremover.

Les også: Debatt – Innvandringspolitikk og fremtiden som kommer

Les også: Norge – Født 1814 – Død 2100

SSB la frem tall som viser at det er svært store forskjeller mellom nordmenn og innvandrere i skattebetaling.

Det må nemlig fem – 5 – somaliere til for å betale det samme som en – 1 – nordmann i skatt i løpet av et kalenderår.

Svenskene og andre nordeuropeere ligger ifølge SSB tett opptil nordmenn med 111.000 fra vårt naboland og 104.500 fra tyskerne. Polakkene som utgjør den største nyankomne arbeidsinnvandreren bidrar med 70.800 skattekroner i snitt årlig.

NEKTET Å UTLEVERE RAPPORT: SSB-direktør, Christine Meyer, har forsøkt å holde negativ statistikk om masseinnvandring til Norge skjult for befolkningen. Nå fikk hun sparken. (Foto: SSB.no).

En av de beste ikke-vestlige innvandrergruppene, iranere, bidrar med 62.800 kroner.

Og helt nederst altså somaliere, som kun bidrar med 19.900 kroner i skatt. Samtidig befinner de seg på bunnen i alle statistikker over arbeidsdeltakelse, samt på toppen av den befolkningsgruppen som mottar sosiale stønader. Og disse er det per dags dato over 40.000 av i Norge.

Ikke-vestlige innvandrere drar ned gjennomsnittet kraftig og gjør at nordmenn i snitt betaler 75 prosent mer skatt enn gjennomsnittsinnvandreren.

Les også: NAV-rapport: Masseinnvandringen skader Norge

Les også: Sviket mot det norske folket – hvordan masseinnvandringen har forandret Norge for alltid

Fra Klassekampen:

Rådgiver i SSB, Frøydis Strøm, har hentet ut skattetallene og er blant forfatterne av en lengre analyse av innvandreres økonomiske situasjon.

Det er store forskjeller mellom innvandrere fra land som Polen og Litauen som stort sett kommer hit for å jobbe og innvandrere fra Somalia som stort sett er flyktninger. Førstnevnte er mer avhengig av arbeidsmarkedet og vil ikke ha rett på de samme overføringene som dem som er flyktninger, sier Strøm.

Yrkesinntekt er et godt mål på hvor godt integrert og hvor god økonomi man har. Overføringer er kun ment til at man skal klare seg og gir ikke de store inntektene.

Det er klare nivåforskjeller i hvor mye grupper betaler i gjennomsnittlig skatt, og gruppene som betaler minst, får også mest overføringer. (Sitat slutt).

Les mer: Avslørt: Norge trengte ikke arbeidsinnvandringen på 60- og 70-tallet

Les mer: Flyktninger med opphold har fått 45.000 familiemedlemmer til Norge

Og det ser dessverre ikke ut til å bedre seg. Faktisk går det feil vei. Forskjellene har nemlig økt fra år 2000. Nordmenns innbetaling av skatt har siden årtusenskiftet økt med 95 prosent, mens gruppen «innvandrere» bare har økt med 60 prosent.

Slikt blir det dårlig velferdsstat av.

Les også: Sjokkrapporten norske myndigheter ville holde skjult – hver tredje innbygger i Norge vil komme fra Asia og Afrika

Les også: SSB: Afrikanske innvandrere jobber i liten grad og stemmer Ap

Fra Hegnar.no:

Dette viser viktigheten av å føre en restriktiv innvandringspolitikk og en effektiv integreringspolitikk, sier Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Engen-Helgheim.

En lavere skatteinngang og høyere forbruk av offentlige ytelser i en hurtig økende innvandrerbefolkning vil naturlig nok belaste statsfinansene. Det sier seg selv at om man ikke får strammet inn, så vil man på sikt måtte øke skattene eller kutte i velferden, eller begge deler, sier han. (Sitat slutt).

En av årsakene til lønnsforskjellene er at mennesker fra ikke-vestlige land har lavere kunnskap, utdanning og IQ, og dermed ikke bekler de jobbene og stillingene som betaler godt. Dette fortsetter i stor grad i flere generasjoner, etter at de første innvandrerne kom til landet og gjør at skatteinnbetalingen fra disse landesgruppene aldri øker. Faktisk går de ned over tid, ettersom svært mange i disse gruppene går over i tidlig uførepensjon.

Dette skaper i tillegg økt fattigdom, økte forskjeller i samfunnet, gettofisering, økte utfordringer for helsevesenet, økt kriminalitet og utenforskap, samt mangel på integrering og assimilering av de ikke-vestlige i det norske samfunnet.

Les mer: Finansavisen: Norge drukner økonomisk av innvandringen

Les mer: 20.000 utlendinger mottar norsk trygd uten noen gang å ha vært registrert bosatt i Norge

UNDERSØKELSE I NETTAVISEN.

Les også: Norges politiske og folkelige selvmord

Les også: Sjokkavsløring fra Finansavisen: Asylsøkerne i 2015 vil koste norske skattebetalere 300 milliarder kroner

Les også: Norge bruker milliarder på velferdsmigranter – eldre og syke sulter ihjel på norske sykehus

Les også: Politiker: Jeg er villig til å ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

Les også: Nordmenn i mindretall i tre bydeler i Oslo

Les også: Arbeiderpartiet vil hente tilbake utviste asylsøkere til Norge