Norsk almanakkforlag i samarbeid med SSB (Statistisk sentralbyrå) og Universitetet i Oslo, har kommet fram til at det nå er så mange muslimer og ikke-vestlige innvandrere i Norge at det rettferdiggjør en endring av navnedagene på kalenderen.

De nye navnene er Aisha, Hassan, Omar, Fatima, Ali, Mohammad, Samira, Ahmed, Amina, Yasmin.

Les også: Nytt kjøpesenter i Oslo får muslimsk navn

D
DET NYE NORGE: Mohammad, Magnus og Mons. Legg merke til at de muslimske navnene er satt før de norske.

Fra Dagbladet:

– Vi har vært inne på vurderingen om å ta med navnene før, men navnedagsrekkefølgen blir skiftet en gang hvert tiende år. I samarbeid med navneforskerne ved Universitetet i Oslo har vi kommet frem til en rekkefølge for navnene, sier administrerende direktør Hans Olav Hoff i Almanakkforlaget til Utrop. (Sitat slutt).

Les også: Krise i Oslo-skolen: 1.700 førsteklassinger kan ikke norsk

Les også: Skoler avlyser julegudstjenesten

Også stortingsrepresentant for Akershus Venstre, Abid Q. Raja, som har pakistansk bakgrunn, er glad over nyheten.

Fra Dagbladet:

– Det er utrolig spennende og fremtidsrettet, og en erkjennelse av at landet er mangfoldig. Det viser aksept for annerledeshet. Jeg tror dette vil overraske mange, og varme mange minoriteters hjerte, sier Raja til Dagbladet.

Dette er i tråd med budskapet i talen Kongen holdt for ikke lenge siden, og mange flere barn og unge vil føle seg enda mer som del av Norge fremover.

– Jeg er nysgjerrig på om «Abid» får en egen dag, fleiper Raja. (Sitat slutt).

Les også: Fylkesmann: Norske skoler plikter å følge islamske regler

Les også: 848.207 innvandrere i Norge

Frieord har tidligere skrevet om innvandringen til Norge:

Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Det tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen. I Oslo er andelen 33 prosent.

Av de 850.000 har 380.000 personer bakgrunn fra Asia og Afrika, mens 373.000 er fra EU- og EØS-området og andre vestlige land.

Antallet økte med 43.200 i 2015, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en økning på 5,3 prosent. Befolkningen samlet økte med 0,9 prosent i 2015.

Les også: Nesten 100.000 innvandrere i Akershus – doblet på 10 år

NORDMENN I MINDRETALL: Ifølge SSB så vil etniske nordmenn være i mindretall i sin egen hovedstad før år 2040. Det er bare 24 år til. I dag er 33 prosent av innbyggerne i Oslo innvandrere. (Foto: Illustrasjonsbilde).
NORDMENN I MINDRETALL: Ifølge SSB så vil etniske nordmenn være i mindretall i sin egen hovedstad før år 2040. Det er bare 24 år til. I dag er 33 prosent av innbyggerne i Oslo innvandrere. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge er ikke regnet med i disse tallene. Ankomsten av disse utgjør for kun 2015 over 31.000 personer.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde med sine 149.700 personer nær 3 prosent av Norges befolkning. I denne gruppen er det fortsatt flest med foreldre fra Pakistan, i alt 16.500.

Les også: Massinnvandringen: Norges politiske og folkelige selvmord

Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 11.800 personer. Blant disse er nesten halvparten i førskolealder, og hele ni av ti er under 16 år.

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 428 kommuner, men klart flest i hovedstaden. Til sammen var det 163.300 innvandrere og 50.900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2016.

Denne gruppen utgjør 33 prosent av folketallet i hovedstaden.

Les også: 21 prosent av innbyggerne er innvandrere – nå vil ordføreren doble antall flyktninger

Ifølge utenrikspolitisk forsker, Helge Lurås, så er all økning av befolkingen siden 1975 kommet fra innvandrere. Dette fordi norske kvinner føder i snitt under 2 barn, og således har den etnisk norske befolkningen på rundt 4 millioner mennesker, stått stille de siste 40 årene.

Per dags dato har Norge en befolkning på 5.2 millioner. Det betyr at 1, 2, 3 og 4. generasjons innvandrere totalt utgjør over 1.2 millioner personer i Norge. SSB regner som nevnt ovenfor alle 3. generasjons innvandrere og utover som nordmenn, selv om mange av disse har valgt å bo i svært innvandrertette områder, beholde sitt språk, sin religion, sin kultur og ikke integrere seg fullt ut i det norske samfunnet.

Les også: Nordmenn i mindretall i tre bydeler i Oslo

Ifølge Lurås har SSB et høyalternativ med 14 millioner innbyggere i Norge i år 2100. Med dagens fødselsrate for etniske norske kvinner, så vil det si at kun 30 prosent av befolkingen vil være nordmenn. Resten vil være innvandrere.

Relatert: