MUSLIMSK TERRORTRUSSEL I NORGE: Også Vinterbrosenteret får Merkel-klosser utenfor inngangen

Frieord skrev nylig om hvordan man har satt opp betongklosser utenfor kjøpesenteret Amanda i Haugesund.

Nå skriver lokalavisen Akershus Amtstidende at lignende klosser har blitt utplassert foran inngangen til Vinterbrosenteret i Ås.

Fra Amta.no:

– Våre eiere har tatt en generell vurdering av alle sine sentere i storbyene i Europa og besluttet at betongklossene settes ut umiddelbart uavhengig av trusselvurderingen, sier Ketil Wold, operativt ansvarlig for Steen og Strøm i Norge. (Sitat slutt).

Bakgrunnen for tiltaket er de mange muslimske hat-angrepene mot hvite og kristne mennesker i Tyskland, England, Frankrike, Sverige og andre land. Spesielt har biler og lastebiler blitt brukt for å kjøre ned uskyldige mennesker på gater og torg.

GOD JUL: Operativt ansvarlig for Vinterbro Senter, Ketil Wold, sier han håper kundene vil se på betongklossene som «noe positivt for å ivareta deres sikkerhet». En kunde som Amta har intervjuet sier han føler seg mindre trygg i Norge i dag enn for noen år siden. De nye blokkene gjør ham ikke roligere. (Foto: Frieord.no).

Fra Amta.no:

– Det er forferdelige hendelser og slikt skal ikke skje på våre 11 sentere i Norge, sier Wold.

– Vi er en del av et stort selskap. Avgjørelsen er tatt for hele Europa og da følger vi den. Jeg håper våre besøkende opplever dette som en positiv tilnærming for å skape trygge møteplasser, svarer Wold. (Sitat slutt).

Også Oslo City har fått Merkel-klosser utenfor inngangen sin.

Ingen norske medier har imidlertid nevnt hvem man er redd for skal utøve terroren eller hvem som har stått bak terroren i Europa som har ført til utplasseringene av Merkel-klossene. Det er klart at det er rasistiske og fremmedfiendtlige muslimer som er årsaken til den nye politikken.