Muslimer tar over norske fengsler – truer, slår og tvinger islam på medfanger

Den massive innvandringen fra muslimske land til Norge begynner nå å sette alvorlige spor i norske fengsler.

Det begynner å bli så mange av dem at de nå samler seg i grupper basert på deres islamske religion.

Rapporter fra norske fengsler viser at et ikke ubetydelig antall av disse muslimske fangene sprer terror blant andre innsatte.

NEGATIV UTVIKLING: I fengsler i Storbritannia, Frankrike og Tyskland, finnes det fengsler hvor mellom 50-80 prosent av de innsatte er muslimer. Hele livet til fangene innenfor murene styres av de muslimske lederne og de andre innsatte må enten betale Jizya (skatt) for å slippe bråk eller konvertere til islam. Nå har utviklingen kommet til Norge. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Fra NRK.no:

– Det er fanger som er redde for vold. Og vi har hatt voldsepisoder, sier Ingeborg Kivle, tillitsvalgt i Norsk fengsels- og friomsorgsforbund Telemark.

– De kan bruke religionen som et maktmiddel for å skaffe seg et fotfeste, sier Kivle. Hun sier at det er vanskelig å drive forebyggende arbeid blant de innsatte, og at innsatte som står utenfor disse gruppene frykter å bli banket opp.

– Dette splitter miljøet blant fangene. Vi er redde for hendelser når det bygger seg opp på denne måten, sier Kivle, som altså bekrefter at de har hatt «episoder». (Sitat slutt).

Ifølge Kivle skal det dreie seg om muslimer som sitter inne for «vanlige» kriminelle handlinger, men også de som er dømt etter terrorparagrafen.

Les også: Norsk statsborger dømt til åtte års fengsel for terrorisme

DØMT FOR TERROR: Pakistaneren Ishaq Ahmed, (24), er dømt til fengsel i åtte år av Oslo tingrett. Norske medier omtaler mannen feilaktig som «nordmann». (Foto: PST).

Også PST er klar over situasjonen og kommunikasjonsdiretør Trond Hugubakken innrømmer at de har mottatt et ukjent antall bekymringsmeldinger.

Ifølge NRK skal det dreie seg om minst «et titalls meldinger» om ekstreme muslimer som skaper problemer og uro i norske fengsler.

Justisdepartementet skal allerede tilbake i 2014 ha visst om utviklingen og skal ha satt inn tiltak om økt opplæring av de ansatte samt bidratt med mer penger og flere stillinger innen fengselsvesenet.

Problemet viser seg imidlertid å kun vokse ettersom Norge ikke utviser eller stopper ekstreme islamister som forlater og kommer tilbake til Norge etter å ha reist til områder med jihadisitisk aktivitet.

Les også: Norge har fått sin første imam i Forsvaret – Najeeb ur Rehman Naz innsatt

De første terrordommene mot muslimer

Frieord har tidligere skrevet om muslimer med norsk statsborgerskap som har reist til Midtøsten for å kjempe for terrorgrupper som IS og al-Qaida.

I disse områdene er det kjent at det har foregått etnisk rensing, massive sivile overgrep som voldtekter og drap, samt innføring av bokstavtro islam.

Flere av de som reiste fra Norge for å delta i massedrapene har nå mottatt dommer etter å ha kommet tilbake til Norge.

MUSLIMER I NORSKE FENGSLER: Den stadige økningen av religiøs tilhørighet og segregering i norske fengsler bekymrer Norsk fengsels- og friomsorgsforbund i Telemark. Fra før har Norge opplevd at hver tredje innsatte ikke er etniske nordmenn. (Foto: Illustrasjonsbilde).

Fra Frieord.no:

Tre menn med koblinger til den islamske terrororganisasjonen IS ble nylig dømt i Oslo tingrett. Rettssaken var historisk ettersom det var den første gangen noen ble tiltalt etter paragraf 147d i den norske straffeloven. Paragrafen nevner at alle former av støtte til terrorlistede organisasjoner er straffbart.

De tre dømte er ikke etniske nordmenn, men har asylrelatert innvandrerbakgrunn. To av de dømte, Valon Avdyli (28) og Visar Avdyli (25), er brødre og har albansk bakgrunn. Den siste, Djibril Bashir (30), kommer fra Somalia.

Oslo tingrett anså at det var tilstrekkelig med bevis for at Valon Avdyli og Djibril bashir har vært i Syria og kjempet for IS. For dette ble de dømt til fengsel i fire år og ni måneder, respektive fire år og tre måneder. Visar Avdyli ble dømt til syv måneder i fengsel for å ha handlet inn og sendt klær til en tredje bror, Egzon, mens han kriget i Syria. Egzon Avdyli oppgis å ha dødd i april, 2014.

Les også: Terrorekspert ved Politihøgskolen – nordmenn er en større trussel enn IS-terrorister

Valon Avdyli (28) og Djibril Abdi Bashir (30) avbildet i Syria, nær grensen mot Tyrkia. I dag sitter de i fengsel i Norge. De ble fanget på overvåkingsopptak da de snakket om å gå inn i en norsk barnehage og drepe alle barna og de ansatte. (Foto: Politiets sikkerhetstjeneste)

Anledningen til at den yngre av Avdyli-brødrene også kunne dømmes etter terror-paragrafen er formuleringen i lovparagrafen, som nå har blitt utprøvd i en norsk domstol. Ifølge paragrafen er nemlig all form for støtte til terror-klassifiserte organisasjoner en forbrytelse. Den som foreksempel reiser til Syria for å tjenestegjøre som sykepleier for IS kan dermed dømmes for terrorforbrytelser, ettersom han/hun har gitt sin støtte til en terrororganisasjon.

Oslo tingrett fant bevisene mot Valon Avdyli og Djibril Bashir så overbevisende at norske medier som fulgte rettssaken tviler på at de dømte får mildere dommer eller får muligheten til frikjennelse i en høyere rettsinstans.

Det skal blant annet finnes bilder av Avdyli og Bashir, iført militærklær og med våpen, mens de poserer med kjente IS-soldater i Syria. Etter at begge jihadistene kom tilbake til Norge fra Syria var de under hemmelig overvåking fra det norske sikkerhetspolitiet.

Les også: Hussain (31) dømt til ni års fengsel i Oslo tingrett – rekrutterer for terrorgruppen IS

Relatert: