Kommune kaster ut demente for å spare penger – flytter inn flyktninger

Det er NRK Telemark og Drangedalsposten som kan fortelle at det er opprør i den lille kommunen etter at nyheten om utkastelsen har kommet ut.

Det er nå bestemt fra kommunen at de syv leilighetene som er bygget som et demenskollektiv ikke lenger skal tilbys til de eldre. De eldre skal istedenfor flyttes inn på sykehjemmet like ved, sammen med vanlige pleietrengende.

Pårørende som NRK Telemark har vært i kontakt med er opprørte. Sønnen til en 88-årig beboer som nå må ut, misliker forslaget sterkt.

Fra NRK  Telemark:

– Det er en svært dårlig løsning, mener Olav Vermo. Det har vært kjempefint for henne å komme dit. Dette er deres hjem. Vi ønsker å ta imot flyktninger, men vil ha andre løsninger, sier han. (Sitat slutt)

Han påpeker også at han ikke forstår at det kan være en bra løsning å plassere flyktninger som kommer fra krig og med mulige traumer sammen med eldre og pleietrengende i samme nærområde.

Les også: 77-årig pensjonist kastet ut av Vestby kommune for å gi plass til flyktninger

D
SPAREKUTT: Kommunalsjef i Drangedal kommune, Hilde Molberg, kaster nå ut syv demente eldre fra sine leiligheter. De skal istedenfor bli bebodd av flyktninger.

Sparekutt

Kommunalsjef i Drangedal kommune, Hilde Molberg, blir spurt om vedtaket om å kaste ut de syv demenspasientene, men avviser at de blir kastet ut for å gjøre plass til flyktningene.

Fra NRK Telemark:

– Vi skal spare penger og har to alternativer – enten å legge ned åtte plasser på sykehjemmet, eller å flytte sju personer fra demenskollektivet inn i sykehjemmet. Vår vurdering er at det helhetlig er et bedre alternativ å flytte beboerne fra Lauvåsen, sier kommunalsjef for helse og velferd i Drangedal kommune, Hilde Molberg. (Sitat slutt).

Når Molberg blir spurt hvorfor man flytter inne mindreårige flyktninger der demensbeboerne før har bodd, så sier hun at bygget ellers ville stått tomt.

Hun er imidlertid mer redd for at flyktningene skal føle seg ukomfortable i de relativt store leilighetene, enn for de demente som kanskje nå må dele rom under uverdige forhold på sykehjemmet.

Les også: Fjerner støtte til eldre og syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

Vanskelige tider i møte for de demente

De ansatte i bofellesskapet forteller til NRK at de demente kan gå vanskelige tider i møte på sykehjemmet.

Fra NRK Telemark:

– Dette bygget er laget slik at når beboerne går ut en plass, kommer de inn igjen på samme sted slik at de ikke går seg vill i lange korridorer. (Sitat slutt).

D
TAPER: Norske eldre er de store taperne i budsjett-kuttene som nå innføres av kommuner over hele landet. Innlosjering på dobbeltrom, nedbemanning blant pleiere og mindre tid til stell er noen av konsekvensene. Men en post i budsjettet blir aldri kuttet, og det er asyl- og flykting-budsjettet, som tilsynelatende har en bunnløs skattekiste.

Det påpekes at hjemmet også er innredet med gjenstander og ting fra deres fortid, slik at de kan kjenne dem igjen fra sine yngre dager og dermed huske ting og snakke om sine liv. Dette vil det bli slutt på når de flyttes på grunn av kommunens sparepakke.

Den 19. november skal formannskapet i Drangedal kommune bestemme om det blir flyktninger som tar over det gamle bofellesskapet til de demente.

Les også: Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

Ikke første gang

Frieord.no avslørte som første nettsted i Norge at Haugesund kommune hadde vedtatt en sparepakke på 23 millioner, som innebar at man la ned et eldrehjem og flyttet beboerne inn på dobbeltrom i andre eldrehjem i kommunen. Samtidig bestemte man seg for å ta imot 65 ekstra flyktninger utover det som allerede var godkjent skulle komme. Det skapte en større debatt under påfølgende kommunemøter.

Vi skrev også om hvordan bystyret i Oslo sparer inn på tiltak som matlevering til eldre og uføre med hjertesvikt og kols, samtidig som man har innvilget seg en ekstra utgift på 1.2 milliarder kroner etter å ha økt antall flyktninger man skal ta imot fra 500 til 800.

Relatert: