Journalist-studentavis felt i PFU for uredelig journalistikk

ANITA GRØNNINGSÆTER DIGERNES OG SIGRID SKJERDAL. Artikkelen de to aktivistene skrev om redaktøren i Målmannen, ble felt i PFU.
KOMMENTAR

Venstreradikale medieaktivister fikk høgskoleledelsens velsignelse til å drive grov uthengningsjournalistikk mot en språkbevisst skribent fra Volda. Skribenten, som er redaktør for kulturtidsskriftet Målmannen, klaget saken inn til PFU og fikk studentavisen Næravisa felt på to sentrale punkter. Saken har fått liten offentlig oppmerksomhet, men har like fullt blitt stående som en skamplett for Høgskolen i Volda.

Av Jens Morten Dybwad

Det var i juni 2013 at studentenes øvingsavis, Næravisa, ble felt i Pressens Faglige Utvalg. Næravisa er øvingsavisen til studentene på journalistutdanningen ved Høgskolen i Volda. Årsaken til fellelsen var at medieaktivister med koblinger til venstreradikale bevegelser hadde misbrukt studentavisen til å fremme politisk og ideologisk ladet skandalejournalistikk. De hadde dessuten forsøkt å framstille en varsler i en kriminalsak som en konfliktsøkende kranglefant i målrørsla.

Anita Grønningsæter Digernes: Løy og utnyttet tillit fra sambygding

ANITA DIGERNES. Etter å ha blitt felt i PFU for sin løgnaktige omgang med intervjuobjekter, så fant journaliststudenten Anita Grønningsæter Digernes veien inn i den kristne dagsavisen Vårt Land.
NY JOBB. Etter å ha blitt felt i PFU for sin løgnaktige omgang med intervjuobjekter, så fant journaliststudenten Anita Grønningsæter Digernes veien inn i den kristne dagsavisen Vårt Land.

Den ene av de to aktivistene er Anita Grønningsæter Digernes. Digernes er selv fra Volda og er lillesøster til en av dem som Målmannens redaktør i sin tid gikk på skole sammen med. Hun utnyttet Målmannen-redaktørens tillit som gammel sambygding og lokket ham til et intervju som i neste omgang ble brukt i en fiendtlig og ærekrenkende reportasje. Anita Grønningsæter Digernes fortalte løgnaktig at hun ville intervjue ham i en generell reportasje om målrørsla, mens det i realiteten handlet om å henge ham i ut i lokalmiljøet med en rekke belastende karakteristikker og anklager.

Sigrid Skjerdal: Propaganda-journalistikk og uredelig kildebruk

GROVE BESKYLDNINGER. Sigrid Skjerdal har koblinger til Israel-fiendtlige bevegelser. Hun har forsøkt å plassere Målmannen inn i en “høyreekstrem” kontekst, og det bare fordi Målmannen har laget reportasjer fra minnemarkeringer for uskyldige mennesker som har blitt drept. Hun er nå ferdig med sine journaliststudier i Volda.
GROVE BESKYLDNINGER. Sigrid Skjerdal har koblinger til Israel-fiendtlige bevegelser. Hun har forsøkt å plassere Målmannen inn i en “høyreekstrem” kontekst, og det bare fordi Målmannen har laget reportasjer fra minnemarkeringer for uskyldige mennesker som har blitt drept. Hun er nå ferdig med sine journaliststudier i Volda.

En annen av aktivistene heter Sigrid Skjerdal. Det har blitt avdekket at hun har tilknytning til den Israel-fiendtlige bevegelsen Palestine Network Norway: En klart Israel-fiendtlig bevegelse, som har programfestet full økonomisk og akademisk boikott av Israel.

I artikkelen som ble felt av PFU har Sigrid Skjerdal brukt flere spekulative kilder. Blant kildene finner vi eks-blitzeren og bloggeren Tor Bach, som er kjent for å ha drevet våpentrening av norske islamister og IS-krigere. Tor Bach omtales feilaktig som “journalist” i artikkelen, trolig for å gi Bach ufortjent troverdighet. Det er bragt på det rene at Tor Bach aldri har produsert journalistisk materiale verken for norsk eller utenlandsk presse.

Videre blant kildene som aktivistene bruker i den PFU-felte artikkelen, så finner vi den voldelige venstreekstreme grupperingen Expo. Expo har i Sverige tatt til orde for, og hyllet, grov vold mot svenske ungdommer som ikke deler deres venstreorienterte ideologi. Dessuten finner vi bloggeren Kristian Bjørkelo, som har samarbeidet med den norske terroristen Lars Gule og som omtaler seg selv som «Profeten Hastur».

Innholdet på nettstedet til den nevnte «Profeten» framstår for de fleste lesere som lettere sinnsforvirret, men Bjørkelo blir i de fleste sammenhenger forsøkt beskyttet mot seg selv og dette fører til at viktige momenter som går på kildetroverdighet underslås.

Dessuten dukker bloggeren Didrik Søderlind opp, en mann som er mest kjent for en offentlig krangel med trimdronningen Kari Jaquesson. Disse betenkelige figurene har blitt selektivt trukket inn som kilder, og opphøyet til sannhetsvitner.

Framstilte varsler som konfliktsøkende kranglefant

For de som er i tvil om Anita Grønningsæter Digernes og Sigrid Skjerdal sitt kyniske forsøk på karaktermord, så er deres avsluttende undersak om bakgrunnen for Målmannen spesielt avslørende. Her trekkes det fram en gammel konflikt fra 2002-2004 som Målmannens redaktør ble involvert i.

Det fortelles blant annet om et mållagsmøte som endte med slagsmål og biting, og en kilde forteller om «galskapen på møta». Derimot underslås fullstendig konteksten for konflikten, som var at Målmannens redaktør hadde varslet om medlemsjuks for millioner i Norsk Målungdom, noe som førte til at seks målungdommer ble dømt til ubetingede fengselsstraffer.

Det var disse avsløringene som førte til at illsinte målungdommer gikk til fysisk angrep mot et mållagsmøte, og der den ene av dem bet en vekter i armen. Man kan med rette snakke om «galskapen på møta», men denne galskapen utgikk ene og alene fra et kriminelt målungdomsmiljø som var blitt avslørt, og ikke fra Målmannens redaktør.

Sistnevnte hadde derimot tatt den store belastningen det var å varsle om grov økonomisk kriminalitet i egen organisasjon. Vi ser her at en person som faktisk har tatt et viktig samfunnsansvar i en svært alvorlig sak blir forsøkt frarøvet all ære og framstilt som en konfliktsøkende kranglefant. I PFU sine sakspapirer omtales denne vinklingen som direkte skammelig.

Venstreekstreme hatgrupperinger

Uppdrag Granskning (UG) er et svensk TV-program for undersøkende journalistikk, som sendes på Sveriges Televisjon. En av deres mest kjente innslag heter “Det gode våldet”, som er en avsløring av venstreekstreme hat- og voldsgrupperinger i Sverige og i Skandinavia.

Programleder Janne Josefsson intervjuer den venstreekstreme og tungt kriminelle svenske voldsaktivisten Sebastian Stakset, som pompøst skryter av voldsutøvelse mot mennesker de stempler som «rasister, «nazister» og «fascister». Uten at disse beskyldningene nødvendigvis har noen rot i virkeligheten.

Det kommer klart frem at venstreekstreme grupperinger som Expo er villige til å gjøre nær sagt hva som helst for å true og skremme alle som ikke tar del i deres voldelige og hatefulle ideologi. Noe vi også ser et klart uttrykk for i den PFU-felte artikkelen fra studentavisen Næravisa.

Vebjørn Sture: Målungdom bygger sverte-infrastruktur

HATEFULL: På tross av at Vebjørn Sture ble leder i Norsk Målungdom hele 10 år etter medlemsjuks-avsløringene, så er han fortsatt full av sinne mot Målmannens redaktør, en person han forøvrig aldri tidligere har møtt eller snakket med.
HATEFULL: På tross av at Vebjørn Sture ble leder i Norsk Målungdom hele 10 år etter medlemsjuks-avsløringene, så er han fortsatt full av sinne mot Målmannens redaktør, en person han forøvrig aldri tidligere har møtt eller snakket med.

Selv om snart 13 år har gått siden medlemsjukset ble avslørt, så har ikke ledende krefter i Mållaget og Målungdommen glemt det som har skjedd. De ønsker fortsatt hevn for avsløringene. Reportasjen til Næravisa var i så måte «Gefundenes Fressen».

På tross av PFU sin fellende uttalelse, en uttalelse som gjør reportasjen verdiløs som troverdig nyhetskilde, så fortsetter sentrale personer i målbevegelsen å benytte Næravisas reportasje til å sverte miljøet rundt bladet Målmannen.

Vebjørn Sture, leder i Norsk Målungdom fra 2012 til 2014, har vanskelig for å skjule sitt sterke hat mot Målmannen. På sin Twitter-profil sier Vebjørn Sture rett ut at Målmannen byr ham imot og at Målmannens redaksjon ikke fortjener å møtes med respekt. Vebjørn Sture har lagt Næravisa-reportasjen opp på sin egen server slik at han raskt og effektivt kan sende reportasjen rundt til folk som han etter eget utsagn ønsker å «åtvara» mot Målmannen.

Vebjørn Sture forteller videre at han driver sin egen overvåkningsvirksomhet overfor Målmannen, med formål å forberede et nytt og tilsvarende skandaleoppslag i et større riksmedium. I en debatt med Målmannens redaktør på Twitter slår han fast at: «Eg held eit auge med dykk, men les langt frå alt. […] Eg fylgjer med for å vera budd den dagen større aviser enn Næravisa oppdagar dykk».

SVERTEKAMPANJE. Vebjørn Sture har bygget opp sin egen sverte-infrastruktur på serveren totlevase.net, med lett tilgjengelig lokalkopi av den felte reportasjen. Om Næravisa har gitt Sture tillatelse til dette er i skrivende stund ukjent (Skjermdump hentet fra Målmannens nettside)
SVERTEKAMPANJE. Vebjørn Sture har bygget opp sin egen sverte-infrastruktur på serveren totlevase.net, med lett tilgjengelig lokalkopi av den felte reportasjen. Om Næravisa har gitt Sture tillatelse til dette er i skrivende stund ukjent (Skjermdump hentet fra Målmannens nettside)

Høgskolen, en opplæringsanstalt i uredelig nyhetsdekning

Redaktør for Næravisa i 2013, var Paul Bjerke. Han er tidligere redaktør for Klassekampen og har vært aktivt med i Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), et parti som åpenlyst forsvarte massemordere som Stalin, Mao og Pol Pot.

Paul Bjerke har siden tatt doktorgrad i presseetikk og forsvarte Anita Grønningsæter Digernes og Sigrid Skjerdal sin uredelige journalistikk med nebb og klør under tilsvarsrunden i PFU. Det venstreradikale PFU, ledet av Bjerke sin tidligere partifelle Hilde Haugsgjerd, hadde likevel ikke annet valg enn å felle artikkelen.

AKPml. Som forhenværende redaktør i Klassekampen presenterte Bjerke solskinnshistorier fra morderiske diktaturstater. Som seinere redaktør i Næravisa så forsøker han å ekstremiststemple folk som lager etterrettelige reportasjer fra minnemarkeringer for uskyldige drapsofre i Dresden og Magdeburg.
AKPml. Som forhenværende redaktør i Klassekampen presenterte Bjerke solskinnshistorier fra morderiske diktaturstater. Som seinere redaktør i Næravisa så forsøker han å ekstremiststemple folk som lager etterrettelige reportasjer fra minnemarkeringer for uskyldige drapsofre i Dresden og Magdeburg.

Høgskolen i Volda er den eneste høgskolen i landet med journalistdanning for TV, og de fleste NRK-journalister har sin utdanning fra Volda. De som undres på hvorfor NRK sin nyhetsdekning er så skjev i spørsmål knyttet til Midtøsten, innvandring og islam, har derfor all grunn til å se nærmere på Høgskolens publikasjoner: Nærnett, Nærsynet og Næravisa.

Altfor lenge har Høgskolens faglige og administrative ledelse blitt skjermet for kritikk.

Relatert:

– Har PFU og norsk journalistlag lagt yrkesetikken på hylla?

– Skal Vegard Velles gråsone-journalistikk få PFUs velsignelse?

– Researchkollektivet INO: Palestina-aktivister bak spionside

– Venstreekstreme meningsforfølgere med nytt «info»-prosjekt

– Dagbladet bruker voldsdømt venstreekstremist som seriøs kilde

– Presseetiske usannheter fra Radikal Portal

– Hatretorikk fra ekstremister i Radikal Portal

– Tor Bach gir våpentrening til jihadister – er «nazi»-ekspert i norsk media