Hva mener Liberalistene?

VALGET 2017

Frieord vil i uken fram mot valget dekke flere av småpartiene som ikke er representert på Stortinget. Nå er turen kommet til Liberalistene.

Partiet Liberalistene er et nytt parti som stiller til valg for første gang i år. Partiet er gjennomsyret av en liberalistisk ideologi og lever såles opp til navnet. De fremhever en trygg hverdag, økt velstand og større mangfold, som de viktigste målene for partiet. Partiet mener at innvandring er et gode, men hovedsakelig i et samfunn som ikke har velferdsordninger, der mindre produktive mennesker kan velte sine kostnader over på de mer produktive.

I programmet heter det at Liberalistene ønsker fri innvandring velkommen under forutsetningen av en rettsstat, der hvert menneske disponerer egen eiendom og intet mer.

I valgprogrammet står det, i tråd med partiets privatiseringsideologi, at Liberalistene ønsker at det ansvaret som staten i dag har tatt på seg for flyktninger umiddelbart overføres til private og frivillige organisasjoner, slik som Røde Kors, Amnesty International og lignende.

Dagens statlige systemer for behandling av asylsøknader vil Liberalistene bygge ned så raskt som mulig. Utlendinger uten oppholdstillatelse sendes tilbake eller bortvises til landet de kom fra, eller overlates til veldedige organisasjoner.

Partiet mener at innvandring er positivt fordi ressurssterke, skapende og produktive mennesker kommer hit for å realisere sine drømmer og ideer. Resultatet blir økt innovasjon og generell velstandsøkning, noe som kommer alle til gode – og da først og fremst innvandrere som har forlatt dårligere kår i hjemlandet.

Ellers er personvern er viktig for Liberalistene. All bruk av overvåking skal holdes under objektiv kontroll, og for å forhindre maktmisbruk, er det avgjørende at mange av statens prosesser er transparente. Det vil si at det skal være mulig for vanlige borgere å kontrollere myndighetenes adferd, mener partiet.