HEIA NORGE: Asylsøkere jukset på alderen og fikk avslag – Oslo tingrett opphevet avslaget pga «uriktig bevisvurdering»

ASYLSØKERE: Svært mange av de som påstår seg å være enslige asylsøkerbarn er i virkeligheten voksne menn. Her fra Politiets utlendingsenhet på Økern i Oslo. (Foto: Frieord.no).
DET NYE NORGE

Fem asylsløkere som jukset på asylsøknaden sin og sa de var 15 og 16 år gamle, var i virkeligheten 17, 18 år og eldre. De fikk dermed avslag på søknaden sin. Nå har imidlertid Oslo tingrett avvist utlendingsnemndas avgjørelse.

Fem afghanske asylsøkere ankom Norge i 2015. De opplyste, som svært mange gjør, at de var mindreårige. I dette tilfellet påstod de at alderen var mellom 15 og 16 år. Dette betyr i det norske regelverket at man kan søke som mindreårig og sjansen for opphold er betydelig større.

Utlendingsnemda på sin side vet at svært mange av de enslige asylbarna i virkeligheten har passert 18 år, og i flere tilfeller har man påtruffet menn med høyt hårfeste, grått skjegg og en reell alder på over 40, som påstår at de er barn.

FLYKTNINGBARN: Ifølge svenske medier så er dette barn i alderen 14-18 år. Ingen hos verken myndigheter eller statsstøttede svenske medier setter spørsmålstegn ved dette. Også i Norge har det blitt avslørt storstilt juks av alder ved asylsøknader. Kostnaden for norske skattebetalere er i milliardklassen. (Foto: Montasje fra svenske medier).

Les også: Halvparten av flyktningbarna er voksne – mange har grått hår og skjegg

Les også: Flyktningbarnet Muhammed som knivhogg politimann er mulig 25 år gammel

UNE har dermed benyttet seg av en såkalt alderstest som sjekker håndledd og tenner på asylsøkerne for å bekrefte deres alder.

I dette tilfellet så viste det seg at kun en av de fem enslige «asylsøkerbarna» var under 18 år gammel. Deres søknader ble derfor avslått og de ble beordret å reise hjem til Afghanistan.

Les også: Danmark: Tre av fire flyktningbarn var voksne

Les også: Asylbarna kan koste samfunnet 27 milliarder kroner

Advokatfimaet Elden tok saken for de fem og anket avgjørelsen til retten.

I dag kom dommen fra Oslo tingrett som fastslår at UNE ikke hadde rett til å aldersteste de voksne afghanerne.

Les også: Flyktningbarnet som drepte ansatt på asylmottak i Sverige er voksen

Les også: Enslige flyktningbarn søker om gjenforening med kone og barn fra hjemlandet

Fra VG:

Retten konkluderer med at UNEs avgjørelser i samtlige saker er basert på uriktig rettsanvendelse, feil faktum, og uriktig bevisvurdering. De påpeker også at det er innhentet aldersundersøkelser uten at det var rettslig grunnlag for dette.

– Det vi lurer på nå er hva staten kommer til å gjøre. Dommen er ganske sensasjonell, med tanke på at utlendingsmyndighetene har basert seg på disse undersøkelsene i mange år – og så viser de seg å være ugyldige.

– Det blir en stor hodepine for den norske staten når det viser seg at man har risikert å sende mindreårige til krigsherjede områder som er utrygge for barn, sier han til VG. (Sitat slutt).

Media i Norden vet om svindelen

Frieord skrev i mars i år om hvordan afghanske «flyktningbarn» som ble sendt hjem innrømmet at de var voksne og kun ønsket å utnytte velferdssystemet i Europa.

Les også: Skandale – svenske aviser innrømmer falske nyheter om flyktningbarn

I desember, 2016, skrev vi om hvordan 9 av 10 asylsøkere i Norge lyver på alderen sin.

Fra Frieord.no:

Enda høyere tall i Norge

I Norge skrev VG i 2009 om hvordan tanntester av asylsøkere avslørte at 9 av 10 løy på alderen sin. I kun 7.7 prosent av tilfellene så stemte den oppgitte alderen og alderen fra tanntestene, ifølge en rapport fra Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Halvparten av de som sa de var mindreårige, var egentlig 20 år eller eldre.

UDI skal ha oppdaget at noen av de som hevdet de var mindreårige var helt opp i 30-årene.

– De utnytter et system som rammer andre enslige mindreårige som trenger beskyttelse, sier Sigrid I. Kvaal, som er førsteamanuensis ved odontologiske fakultetet ved UiO, og har laget rapporten for UDI.

Artikkelen påpeker at selv om de blir tatt i å lyve på alderen, så får de allikevel bli i Norge. Årsaken er at de kommer fra land som Somalia, Irak og Afghanistan, hvor norske myndigheter har store problemer med å returnere ulovlige asylsøkere. (Sitat slutt).

Les også: Fostermor fikk sjokk da hun fant at ut at 12 år gammel flykting var 21 år gammel jihadist