HAUGESUND: Barneskole gjeninnfører gudstjeneste til jul

JUL I KIRKEN (Illustrasjonsbilde).
JUL I NORGE

De siste årene har det vært en rekke debatter om kristendom, jul og feiring av kristne høytider på skoler og barnehager landet rundt. En av skolene, Solvang skole i Haugesund, avlyste julegudstjenesten i fjor. Men i år har de bestemt seg for å ta opp den gamle tradisjonen med besøk i kirken for elevene.

To skoler i Haugesund har i år ønsket å beholde tradisjonelle historiske og kristne tradisjoner for sine elever. Det dreier seg om Brakahaug skole og Solvang skole.

På Brakahaug, med sine 156 elever skal man som alltid gå rundt juletreet. Det eneste man har innført for å tekkes de som måtte ønske å avstå fra dette, er et avmeldingsskjema for elevene. Det ble opprinnelig rapportert fra Haugesunds Avis at det dreide seg om et påmeldingsskjema, men dette ble endret etter samtale med rektor og avisen.

BRAKAHAUG SKOLE. (Foto: Haugesund.norge.bz).

Dette er informasjonen som Brakahaug skole har gitt til sine elever:

«Vi har ellers hatt for vane å gjennomføre gang rundt juletreet med alle elevene den siste skoledagen. I år vil vi også gå ut med en påmelding til dette. Dette skyldes at vi ikke vil risikere å utfordre noen når det gjelder livssyn, men heller ikke parkere tradisjonene våre. De som ikke leverer lapp med påmelding, kan da dessverre ikke få være med.»

Rekrot ved Brakahaug sier følgende til Haugesunds Avis:

– For ikke å tråkke på noen såre tær, ønsker vi å være føre var. Vi hadde nok ikke trengt å gjøre dette, men ønsker ikke å ta noen sjanser. Nå er deltakelse opp til hver og en, sier Terje Osmundsen.

– De som ber seg fritatt fra julegudstjenesten får delta på et alternativt arrangement. Vi gjør det som må gjøres, men det er få det gjelder. Det har aldri vært over ti stykker som ber seg fritatt. De fleste er med på julegudstjenesten, sier Terje Osmundsen. (Sitat slutt).

På Solvang skole i Haugesund har man etter ett år med pause, gjeninnført ordningen med skolegudstjeneste for elevene. Bakgrunnen til at man valgte å avlyse fjorårets julegudstjeneste var en diskusjon mellom foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalget (SU).

Fra Haugesunds Avis:

I fjor sa daværende leder Brynjar Selsvold i FAU på Solvang til Haugesunds Avis at de ønsket å sette praksisen i et kritisk søkelys, fordi det var framsatt argumenter om at julegudstjenester «er en kulturell del som splitter elevene». (Sitat slutt).

Men i år har man valgt å gå tilbake til tradisjonen. Rektor Ingunn Tvedt Færaas sier følgende til Haugesunds Avis:

– I år skal vi ha julegudstjeneste. I fjor var det et opphold. Det er nyttig å ta en del ting opp til diskusjon, tørre å ta verdidebatter. Jeg vil si at ingen vant og ingen tapte i denne saken, og at vi har gjort oss erfaringer, sier Tvedt Færaas. (Sitat slutt).

Relatert: