Hadia Tajik angriper polske arbeidere i Norge – «Det må snakkes norsk på norske arbeidsplasser»

ANGRIPER POLAKKER: Nestleder i Arbeiderpartiet går i dagens VG hardt ut mot polakker som jobber i Norge. "Hvordan skal norske ungdommer søke seg til arbeidsplasser der man forteller polske vitser", spør Tajik. Her fotografert på talerstolen i Stortinget i en urelatert sak. (Foto: Frieord.no).
INNENRIKS

Den muslimske nestlederen i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, går i dagens VG ut med grove angrep på polske arbeidere i Norge. "Det er ikke attraktivt for norsk ungdom å søke seg til en bransje der det bare prates polsk", er en av uttalelsene Tajik kom med.

Uttalelser som tidligere har blitt kalt høyreekstreme og nynazistiske kommer nå ut fra den muslimske nestlederen i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik.

I dagens VG sier den profilerte politikeren at vi må skjerpe tonen i innvandringsdebatten. Arbeiderpartiet vil bli strengere i innvandrings- og integreringsspørsmålet, varsler Tajik.

Fra VG:

Det er ikke attraktivt for norsk ungdom å søke seg til en bransje hvor det bare prates polsk. Og det er heller ikke ønskelig at det skal være slik. Ut ifra både hensynet til helse, miljø og sikkerhet og sosialt fellesskap på jobben, må hovedspråket være norsk.

– Det er mange arbeidsplasser hvor det ikke er tilfelle i dag?

Jeg mener det må snakkes norsk på norske arbeidsplasser. Det må være utgangspunktet. Det er vanskelig for en 17-åring å gå i lære et sted, hvis han ikke har noen å spise matpakken med og le av vitser sammen med, fordi alle vitsene er på polsk. Sosiale fellesskap er viktige og det norske språket er helt sentralt, også for å unngå utnyttelse av utenlands arbeidskraft, sier Tajik. (Sitat slutt).

Saken fortsetter under bildet.

Hadia Tajik mener det må snakkes norsk på norske arbeidsplasser. Her fra entrepenør i arbeid ved Oslo S. (Foto: Frieord.no)

Tajik valgte ikke å nevne drosjenæringen, buss-, t-bane- og trikkenæringen, eller andre yrker der muslimske innvandrere dominerer like mye som polakker gjør på norske byggeplasser. Hvorfor hun valgte å kun peke ut kristne europeere for sin kritikk kommer ikke frem i artikkelen i VG.

Det er uklart om uttalelsene vil bli politianmeldt av Antirasistisk senter.

Dette er ikke første gang Hadia Tajik har kommet med kontroversielle uttalelser i media. I 2016 gikk den muslimske politikeren ut og mente at Norge bør avskaffe kongehuset og bli en republikk.