I helgens sene kvelds- og nattetimer, tikket det hos mange inn flere meldinger fra folk på vennelista, som også er medlemmer av venstreekstreme grupper på facebook.

Meldingene varierte noe i form, men budskapet var klart; «Meld deg ut av en gruppe jeg ikke liker eller er uenig med, ellers slettes du som min venn!»

Meldingene skal ha kommet etter oppfordring fra grupper på ytre venstre. Det kan se ut som at hovedmålet for aksjonen var medlemmer av den mye omtalte gruppen «Slå ring om Norge», men også medlemmer av andre grupper ble kontaktet.

Frieord har blitt kontaktet av flere med kjennskap til disse meldingene. Noen av de som har kontaktet oss var vitner til at flere meldinger ble sendt ut i fuktige lag. Vi har også vært i kontakt med en leder for et større firma som skal ha fått en melding av denne typen fra en av sine ansatte. Mannen ønsker å være anonym, men sier at han går ut ifra at det også her var alkohol med i bildet, og presiserer at han tar det hele med et smil.

I ettertid har flere av aksjonistene fjernet sine statuser. Det ble i stor grad heller ikke gjort handling av truslene om endt vennskap på Facebook.

Så da håper vi at alle er venner og vel forlikt, på tross av ulik politisk tilhørighet.