Frieords påskekrim: Skyldig eller uskyldig?

Denne påsken tilbyr vi våre lesere bloddryppende påskekrim fra virkeligheten.

Det er ikke alltid lett å sitte i en jury og bestemme om en person er skyldig i å ha utført en kriminell handling. Konsekvensene av avgjørelsen er stor for den tiltalte, og skyldspørsmålet kan av og til være uklart.

Sett deg selv på prøve. Hva ville du ha dømt i denne saken, der en Stavangermann sto tiltalt for å ha slått en kvinnelig overnattingsgjest i hodet med en ovn, slik at hun ble påført varige hodeskader? Skyldig eller uskyldig? Straff eller ikke straff?

Offerets historie

Kari var rusmisbruker og jobbet til vanlig som prostituert i området langs Strandkaien i Stavanger. Lørdag 9. desember 2001, like etter at nattklubbene hadde stengt, ble hun oppsøkt av en da 34 år gammel mann, som presenterte seg som Kjell. Han virket hyggelig og spurte om hun ville være med ham hjem for å holde han med selskap. –”Du får 2.000 kr”, sa han og la til at han ikke forventet noen seksuelle tjenester, – kun hygge og koseprat. 2.000 kr for ingenting. Selvsagt var Kari fornøyd. De tok en pirattaxi hjem til Kjells leilighet.

Det hadde vært en regntung natt i Stavanger. Kari var dryppende våt da de kom frem til Kjells leilighet, men Kjell var en skikkelig kavaler. Hun fikk låne tørt tøy. Til gjengjeld laget hun mat, mens Kjell satt i stuen og drakk et par halvliterbokser med øl. Han hadde drukket en del på byen også. Det var ganske tydelig. De koste seg med maten, og etter å ha pratet sammen en stund sovnet Kjell på en benk i stuen. I sekstiden våknet han, og så Kari komme ut fra badet. Som den gentilmannen han var tilbød han seg å ringe etter drosje, så Kari kunne komme seg hjem. Alternativt tilbød han henne å sove i leiligheten. Kari var trøtt, og takket ja til å sove noen timer før hun dro hjem. Kjell redde opp dobbeltsengen i soverommet, og de la seg til å sove på hver sin halvdel. Kjell gjorde fortsatt ingen forsøk på seksuelle tilnærmelser.

Kari var virkelig fornøyd. Hun sovnet som en stein. Og våknet like brått av et par kraftige hodeslag. Hun så Kjell stå over seg i sengen med knyttet hånd. Ved siden av lå en vifteovn på størrelse med et A4-ark og 4-5cm høy, som han nettopp hadde brukt til å slå henne i hodet med. Hun satte i et skrik, tok seg til hodet, og kjente at det rant blod fra et sår i hodebunnen. Raskt hoppet Kari ut av sengen og sprang inn på badet der hun hentet et håndkle som hun la mot hodet for å stanse blodet.

Merkelig nok virket ikke Kjell skremmende lenger. Han var rolig og virket snarere fortvilet. Begge kledde på seg, og Kjell kjørte Kari til sykehuset. Han stanset utenfor, slapp Kari ut, og forsvant.

Kari ble umiddelbart operert av overlege i nevrokirurgi, Roald Baardsen. Han konstaterte at Kari hadde ødelagt hjernevev i venstre pannelapp, fått flere brudd i ansiktet, flere åpne sår i hodet, og blødning mellom kraniet og hjernehinnen. Hun ble liggende et par uker på sykehuset. På grunn av kombinasjonen mellom rusmisbruk og hodeskaden ble hun deretter tvangsinnlagt på et behandlingskollektiv for narkomane. I dag lider Kari av redusert hukommelse, nedsatt syn på venstre øye, og periodiske smerter i venstre halvdel av hodet.

Tiltaltes historie.    

Kjell satt hjemme alene og drakk noen drinker med vodka blandet med energidrikk, og tre halvliterbokser med øl, før han ved 22.00-tiden dro innover til Stavanger sentrum. I løpet av kvelden var han blant annet innom utestedene Dickens, Garmann og Cardinal. Til sammen drakk han 8-9 halvlitere med øl. Etter stengetid tok han med seg en jente han traff på Strandkaien og dro hjem til leiligheten. Etter noen timer la de seg til å sove i dobbeltsengen.

Etter å ha sovet en stund våknet han av at noen tok på nakken hans. Han trodde umiddelbart at noen uvedkommende hadde tatt seg inn i leiligheten, og følte at han var i fare. I panikk rotet han frem en vifteovn som han visste lå under sengen på hans side, og slo den i hodet på personen som han følte seg truet av. Den traff vedkommendes hode, og han hørte en knasende ekkel lyd. Deretter mistet han taket på vifteovnen, og den ramlet ned på den andre siden av sengen. Han gikk ut av sengen og knyttet neven til slag. Da oppdaget han plutselig at han hadde slått ovnen i hodet på en jente, og husket plutselig at han hadde tatt henne med hjem dagen før.

Kjell kjørte Kari til sykehuset, men torde ikke være med inn. Han slapp henne av utenfor hovedinngangen og kjørte hjem. Der vasket han sengetøyet for blod, før han tok vifteovnen inn i bilen, kjørte til Hafrsfjordbroen, og kastet ovnen på sjøen. En stund tenkte han på å melde fra til politiet, men torde ikke. Resultatet ble at han isteden ble hentet av politiet neste natt.

Problemstilling

Det er ingen tvil om at Kjell slo Kari i hodet med vifteovnen og påførte henne skader. Det skjedde uten at det hadde vært noen forutgående konflikt mellom de to, og mens Kari sov. Men: Var Kjell ved bevissthet da det skjedde? Eller: Handlet han i berettiget nødverge fordi han følte seg truet av en ukjent fiende?

Kjell ble undersøkt av to professorer, dr.med. Bjørn Bjorvatn og dr.med. Jofrid Alice Nygård. Basert på at Kjell forklarte at han hadde totalt erindringsbortfall for tidspunktet da volden ble utøvd konkluderte de med at han var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Riktignok fortalte Kjell til politiet like etter arrestasjonen hva som hadde skjedde og han beskrev lyden da ovnen ble slått i hodet til Kari som ekkel, men ekspertene mente at det var et resultat av at han forsøkte å finne en forklaring, og ikke en fremstilling av hva han faktisk husket.

I retten sa Kjell at det han forklarte til politiet var et resultat av en diskusjon med politibetjenten som foretok avhøret, og først og fremst var et uttrykk for hvordan han mente handlingen hadde skjedd, og ikke hvordan han husket at den hadde skjedd.

Kjells forsvarer mente at han måtte frifinnes fordi han var bevisstløs i gjerningsøyeblikket. Dersom retten likevel skulle mene at han var bevisst, og ikke ”gikk i søvne”, mente forsvareren at han måtte frifinnes fordi han oppfattet situasjon som om han var i en nødvergesituasjon, og var nødt til å forsvare seg. Han trodde han ble angrepet av ukjente inntrengere, og loven sier at det er hans oppfatning av den faktiske situasjonen som skal være avgjørende for om det er nødverge eller ikke. Imidlertid sier samme lov at det skal sees vekk ifra feiloppfattelser som skyldes selvpålagt rus. Da skal han vurderes som om han hadde vært edru.

Skyldig eller uskyldig? Nedenfor får du fasiten.

Konklusjonen

Lagmannsretten viste til at Kjell fortalte til politiet at han husket lyden da ovnen ble slått mot Karis hode. Den la til grunn at han hadde detaljopplysninger fra tidspunktet da volden ble begått, og konkluderte med at han ikke var bevisstløs. Han kunne derfor ikke frifinnes med bakgrunn i lovparagrafen om bevisstløshet i gjerningsøyeblikket.

Når det gjaldt spørsmålet om Kjell handlet i nødverge, delte lagmannsretten seg i et mindretall og et flertall. Mindretallet bestod av de tre fagdommerne, mens flertallet bestod av de fire lekdommerne.

Mindretallet, altså fagdommerne, mente at den forklaringen Kjell hadde gitt til politiet, og det faktum at handlingen virket fullstendig umotivert, gjorde at de ikke kunne utelukke at han faktisk oppfattet det slik at han var i en nødvergesituasjon og måtte forsvare seg. De mente også at denne feiloppfatningen ikke nødvendigvis skyldtes alkoholbruk. Kjell hadde ingen promille i blodet da han ble arrestert, og dommerne mente derfor at det var usikkert om han var ruspåvirket da han våknet og slo Kari med ovnen. De mente at han ikke hadde hatt til hensikt å påføre Kari skade, og at han kun hadde ønsket å avverge et angrep mot seg selv. De mente derfor at han måtte frifinnes.

Flertallet, altså lekdommerne, hadde en noe annen oppfatning. De mente at han hadde gått for langt, og overskredet grensen for nødverge, men at volden mot Kari hadde skjedd på grunn av sinnsbevegelse og bestyrtelse fremkalt av et innbilt angrep.

Også flertallet konkluderte med at Kjell måtte frifinnes.

Helt uten konsekvenser kom likevel ikke den ulykkelige mannen fra den merkelige hendelsen denne lørdagsnatten. Kari krevde erstatning. Hun ville ha 180.000 kr i tapt arbeidsinntekt fordi hun ikke kunne prostituere seg de tre første månedene etter at hun ble skadet. Hun hevdet selv at inntektene fra jobben lå på rundt 15.000 kr hver uke. Retten mente imidlertid at kravet var udokumentert, og avviste det. Derimot fikk Kari medhold i et erstatningskrav på 280.000 kr for de langvarige skadene hun var påført, og fikk dessuten 50.000 kr i oppreisningserstatning. Den uheldige Stavangermannen måtte ut med 330.000 kr.

I ettertid har Kjell tatt lærdom av hendelsen. Han har sluttet både med medisiner og alkohol. Og han nekter konsekvent sin kjæreste å overnatte i samme seng som seg selv.