Flyktninger med opphold har fått 45.000 familiemedlemmer til Norge

FLYKTNINGKRISE. Over 31.000 søkte asyl i Norge i 2015. Det kommer trolig til å øke familieinnvandringen ytterligere.
NORGE

I løpet av de siste 25 årene har 141.300 flyktninger fått opphold i Norge. De har til sammen fått 45.000 av sine familiemedlemmer til landet.

I løpet av disse 25 årene fikk 141.300 flyktninger fra 169 forskjellige land opphold i Norge. Flyktningene utgjør 2,7 prosent av landets folketall, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Hver sjette flyktning har fått et eller flere familiemedlemmer hit. De største gruppene, somaliske og irakiske flyktninger, er de som har fått flest familiemedlemmer til Norge.

Av de 45.100 familieinnvandrerne er 77 prosent allerede familiemedlemmer, mens resten har kommet for å gifte seg med en som har fått opphold. Seks av ti er kvinner.

Over 31.000 personer søkte ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) asyl i Norge i 2015, flest fra Syria, Afghanistan og Irak. Det er for tidlig å si noe om hvor stor familieinnvandring det vil utløse.

Enorme kostnader

Nye tall fra SSB viser at flyktninger og asylsøkere koster Norge enorme beløp. Andelen som etter mange år kommer seg i jobb er nemlig forbausende lav.

Den nyeste utgaven av Samfunnsspeilet til Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at bare seks av ti mannlige flyktninger mellom 23-45 er selvforsørget etter åtte år i Norge. Andelen som er selvforsørget går derimot ned etter åtte år.

Blant kvinnelige flyktninger som er selvforsørget etter åtte år er andelen 35 %, men så slutter andelen å øke, skriver HRS.

I tillegg viser tall fra SSB at innvandrere utgjør 35 prosent av alle sosialhjelpsmottagere.

Les hele saken her: NAV-rapport: Masseinnvandringen skader Norge