– Etnisk norske blir i mindretall

ASLE TOJE. Forskningsdirektøren ved Det Norske Nobelinstitutt mener at nordmenn vil bli en minoritet i Norge i framtiden.

Forskningsdirektør Asle Toje mener etniske nordmenn vil bli en minoritet i Norge i fremtiden.

Onsdag la Brochmann-utvalget fram sin rapport om hvordan innvandring påvirker det norske velferdssystemet. Dagens Næringsliv skriver at utvalgsmedlem Asle Toje, forskningsdirektør ved Nobelinstituttet, er uenig med utvalget på flere områder og at han la fram flere egne merknader til rapporten.

Han slår i en av merknadene fast at etniske nordmenn vil havne i mindretall i fremtiden dersom dagens innvandringspolitikk videreføres, skriver Aftenposten.

–Rapportens fremskrivinger tar utgangspunkt i at etniske nordmenn ikke vil komme i mindretall. Rapporten simpelthen stipulerer at innvandringen vil avta, uten å forklare hvorfor eller hvordan, skriver Toje.

Han bekrefter at det har vært heftige diskusjoner om dette i utvalget. Selv mener han at de store asylankomstene i 2015, da det kom 31.000 personer til Norge, kan bli en ny form for normalitet.

–Vi lever i en verden hvor det befinner seg 7,5 milliarder mennesker og hvor det ikke er noen tegn til at freden vil senke seg. Snarere tvert imot ser vi en oppblomstring av konflikter, fortsetter han.

Toje har også liten tro på kvalifiseringslinjen flertallet i utvalget legger seg på. Det er urealistisk og for dyrt, mener han. Norge bør i stedet velge asylsøkere fra land som lettere lar seg integrere i det norske samfunnet. Han viser til Canada som i større grad «håndplukker» asylsøkere som får komme til landet.