Det er NRK Oppland som skriver om behovet for flere fosterforeldre etter at det har vært en kraftig økning i antallet enslige, mindreårige asylsøkere til Norge i 2015.

Les også: Tre av fire flyktningbarn var voksne

– Så langt i år er 93 yngre, enslige asylsøkere under 15 år bosatt i Norge. Ut fra trenden vi har sett så langt har vi behov for å bosette rundt 300 mindreårige asylsøkere i 2015, og like mange i 2016, så det er en stor oppgave, forklarer Pelin Berg i Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).

Solveig Morten Buraas er leder for fosterhjemsarbeidet i Oppland. Hun sier at de allerede er i gang med arbeidet, fordi den store flyktningstrømmen betyr at det blir et stort behov for flere fosterhjem i tiden framover. Buraas oppfordrer folk til å åpne hjemmet sitt for disse ungdommene.

– De fleste er gutter i 14-års alderen fra Afghanistan, Somalia og Eritrea. Det er unger som trenger at noen gir dem omsorg, sier hun til NRK.

Les også: Småjenter antastet av mindreårige asylsøkere på badeland

Hittil i år har 1.956 enslige mindreårige asylsøkere kommet til Norge. Det er en økning på over 200 prosent fra samme periode i fjor, da 642 asylbarn kom til landet, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Relatert:

– UDI har satt inn vekterer for å beskytte hestejenter mot mindreårige asylsøkere

– Tre av fire flyktningbarn var voksne

– Flyktningbarn dømt for grov gjengvoldtekt

– Åpnet asylmottak – fikk voldtektsbølge

– Rekordmange mindreårige asylmottakere – må opprette to mottak i uka

– Kastet ut skoleelever for å lage asylmottak

Massiv motstand mot asylmottak – noen tjener seg derimot rike

– Asyldrift gir milliardoverskudd

100 konfirmanter i rollespill for å øke toleransen overfor asylsøkere og flyktninger

– Ble påtvunget asylmottak – nå begynner holdningsarbeidet med ungdommene i bygda

– Det brenner på et asylmottak annenhver uke

– Betyr mye for lokalsamfunnet at asylmottaket består

– Ordfører jubler for nytt asylmottak – betyr nye arbeidsplasser

– Lille Farsund skal bosette 100 flyktninger

– Småjenter antastet av mindreårige asylsøkere på badeland