Bedrageridømt med huskeliste til alle «rasister»

GEIR OVER KVALHEIM. Den bedrageridømte skuespilleren starter sitt Facebook-innlegg med teksten: «Kjære rasist. Jeg vet at du er allergisk mot fakta, men jeg har laget en liten huskeliste til deg likevel.» (Foto: Facebook).
INNENRIKS/BEDRAGERI

I den siste tiden har en lenke fra den tidligere bedrageridømte Geir Ove Kvalheim versert på nettet. Innlegget er en «huskeliste for rasister» og utgir seg for å inneholde en del misvisende «fakta» Kvalheim mener «rasister» bør ha i mente.

Kvalheim avslutter sin historieløse fremstilling med følgende nedlatende holdning til nordmenn og norsk kultur: «Alt vi er stolte av i Norge, har blitt til i konstruktivt møte med andre kulturer.»

Vi har tilsynelatende fint lite å være stolte av selv.

Innlegget har blitt delt over 8.000 ganger på Facebook og Nettavisen har skrevet en artikkel om saken.

Men hvem er så denne Kvalheim som på Facebook legger ut bilder av sitt arbeid som frivillig hjelpearbeider og går til angrep på (innbilte) rasister på nettet?

Kvalheim er tidligere regissør, skuespiller og tekstforfatter og har hatt roller i en rekke NRK-serier. Men i følge Økokokrim er han også en «notorisk forfalsker». Om dette skriver Økokrim på sine nettsider:

– I 2005 og 2006 ble Nasjonalbiblioteket og antikvariater i Oslo gjentatte ganger kontaktet av en person ved navn Geir Ove Kvalheim. Han var i besittelse av sensasjonelle dokumenter som han ønsket at Nasjonalbiblioteket skulle verifisere og eventuelt få mulighet til å kjøpe. Det dreide seg blant annet om brev som skulle være skrevet av Henrik Ibsen, og en rolleliste til skuespillet Vildanden.

TO ÅR I FENGSEL: Geir Ove Kvalheim er en svært overbevisende løgner ifølge Kripos. Han har lurt en rekke personer for hundretusenvis av kroner under flere bedragerisaker. Nå samler han inn penger for flyktninger i Europa. (Foto: Twitter).

Politiet beskriver Kvalheim som «en meget talefør mann. I avhørene virket han intelligent og godt forberedt på hva han ville oppgi som sin forklaring. Han var også velvilligheten selv hele veien og virket ubekymret og meget opptatt av at det var bra at vi etterforsket slik at sannheten kunne komme fram.»

Politiet foretok imidlertid skriftgransking av materialet Kvalheim hevdet stammet fra Hamsun og Ibsen, samt av kvitteringer Kvalheim hadde i sin besittelse som skulle stamme fra gamle frontkjempere. Da også de sistnevnte dokumentene viste seg å være forfalskede, «begynte nettet virkelig å snøre seg sammen» skriver politioverbetjent Østerud på Økokrims nettsider.

Kvalheim ble i 2012 dømt til to års fengsel og til å betale erstatning og inndragningssummer på 1,1 millioner kroner, pluss saksomkostninger. Retten la til grunn at det er «hevet over enhver rimelig tvil» at gjenstandene er uekte. Videre fant de det hevet over enhver tvil at det var Kvalheim selv som stod bak forfalskningene med Knut Hamsuns og Ibsens underskrift på.

Aktor Aud Slettemoen uttalte at saken «manglet sidestykke».

Det kan nå synes som om Kvalheim vil starte et nytt og bedre liv der frivillig arbeid for flyktninger står i fokus. På Kvalheims profil på Facebook står teksten «The United Hearts» i parentes etter navnet hans.

Et søk i Brøynnøysundregistrene viser at det ikke er registrert noen organisasjon ved dette navnet i Norge. Via en lenke Kvalheim har lagt ut, er det imidlertid mulig å donere penger til tiltaket. I følge nettsiden drives den av en kvinne ved navn Sara Parnian. Et søk på nettet viser at hun er kjæresten til Kvalheim.

Så langt skal det i følge nettsiden ha blitt samlet inn over 100.000 kroner.