AVSLØRT: Norge trengte ikke arbeidsinnvandring på 60- og 70-tallet

NORSK-PAKISTANERE. Enkelte politikere har hevdet at innvandrerne som kom på 70-tallet har bygget landet.
NORGE/POLITIKK

Den offentlige debatten i Norge har vært preget av en enighet om at de første ikke-vestlige innvandrerne kom til Norge på slutten av 60-tallet og begynnelsen av 70-tallet fordi Norge trengte arbeidskraft. Det viser seg å ikke stemme. Den første bølgen som slo inn over Norge var uønsket og det var ingen etterspørsel etter arbeidskraft.

De første pakistanerne som kom til Norge var et stort problem for norske myndigheter og ingen visste helt hva man skulle gjøre med dem.

Det er Document.no som nå avslører at den offisielle historien slett ikke stemmer overens med virkeligheten.

I stedet er det politikere og venstreorienterte organisasjoner som har kuppet den offisielle versjonen som læres bort i skolene og som media benytter seg av.

Historiske dokumenter og avisartikler fra 60- og 70-tallet viser at den første store ikke-vestlige innvandringsbølgen til Norge var preget av menneskesmuglere og rådville politikere som lempet på regelverket så de fikk bli.

Pakistanerne kom til Norge på turistvisum og Oslo var preget av «enslige pakistanske menn som vandret rundt i Oslo uten jobb og bolig».

D
NOK EN MYTE SLÅTT HULL PÅ: Norge hadde ikke behov for noen ekstra arbeidskraft på 60- og 70-tallet. Det var nok folk til å både kjøre buss, trikk og drosje. Ikke var det mangel på arbeidskraft som vaskekone eller postsorterer. Ei heller til å drive gatekjøkken. Men venstresiden løy, fordi de visste at innvandrere ville stemme på Arbeiderpartiet. I dag stemmer 80-90% av alle innvandrere rødgrønt.

Veldedighet og naive politikere gjorde at pakistanerne fikk bli i Norge. Kort fortalt; de svindlet seg inn i landet.

Lite har med andre ord forandret seg på snart 50 år.

–  Jøraanstad ved utlendingskontoret fremholdt derimot at norske myndigheter ble holdt for narr: Pakistanerne var i det ene øyeblikket turister som offisielt hadde midler til å klare seg selv, i det neste ubemidlede stakkarer med krav på hjelp, og deretter arbeidssøkere. Vi kan ikke finne oss i at disse menneskene, som dessuten er altfor mange, triller ball i hatt med norske myndigheter, sa han om det som uten omsvøp ble kalt «pakistaner-problemet». Den 23. juni 1971 sier han at myndighetene kommer under press i en moralsk tvangssituasjon. Det angivelig selvstendige landet hadde visst ikke noe valg den gangen heller.

Selv etter den såkalte innvandringsstoppen 1975 fortsatte innvandringen til Norge i stor stil.

– Det er åpenbart at store deler av innvandrerne til Norge kommer på falske premisser, sier politifullmektig Pål Berg, leder for fremmedpolitiet i Oslo i 1976.

D
LEVDE PÅ INNVANDRERSTEMMER: Tidligere partileder og stortingspolitiker av Sosialistisk Venstreparti, Kristin Halvorsen, takket under valgkampen i 2005 pakistanere i Norge for at «de bygde opp landet vårt». Hun tok det så langt at hun reiste til Pakistan for å sanke stemmer.

Les hele den avslørende artikkelen her: Document.no

Relatert: