90-åring nektes sykehjemsplass – kommunen ønsker asylmottak

En ny historie fra helse-Norge kom frem på onsdag, da NRK-Trøndelag kunne melde om 90 år gamle Birgit Berg, som lever hjemme alene og er dement.

Les også: 77-årig pensjonist kastes ut for å gi plass til flyktninger

D
ORDFØRER: Ordfører i Inderøy, Ida Stuberg (Sp), mener at man kan la demente sitte i årevis på ventelister til sykehjemsplass. Når asylsøkere ankommer kommunen, har man imidlertid plass og ressurser nok.

Hennes datter, Eli Berg, er fortvilet over situasjonen og håper på hjelp fra kommunen.

Hun spør hvorfor kommunen har en hel avdeling, ferdig møblert, stående tom.

Men enhetsleder for omsorg i Inderøy kommune, Per Arne Olsen, forteller at kommunen må spare penger og omplassere ressursene sine.

– Bygget er der, men bemanningen finnes ikke, hevder Olsen overfor NRK-Trøndelag.

Istedenfor å gi kommunens eldre og pleietrengende et trygt og godt sted å være, så tvinges de ut på ventelister og usikkerhet.

Les også: Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

Asylsøkere – ja takk

Nå ønsker kommunen imidlertid å bruke den ledige avdelingen til enslige asylsøkere, da dette utløser økonomisk støtte fra staten. Da vil også ressurser og ansatte være tilgjengelige for asylsøkerne.

Eli Berg er bekymret for moren sin. Hun unnskylder seg til NRK-Trøndelag at hun ikke har noe imot asylsøkere og at de ikke ønsker å bruke dem i saken mot sin mor.

– Det er ikke på grunn av asylsøkerne vi tar opp denne saken, men moren vår trenger mer hjelp enn det hun får i dag, sier Berg.

90-åringen får tre besøk hver dag på 15 minutter hver fra hjemmesykepleien. I tillegg kommer en vaskehjelp annenhver uke.

Utenom dette må den demente 90-åringen klare seg selv.

Les også: Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

D
NORD-TRØNDELAG: Inderøy kommune ligger nord for Trondheim og har 6.700 innbyggere. Kommunen er mest kjent for å være hjemstedet til Petter Northug. Nå er kommunen i nyhetene som følge av dårlig behandling av sine syke og eldre.

En trend mer enn et enkelttilfelle

Oppførselen til Inderøy kommune viser et urovekkende trend, der kommunene i større grad utnytter de mest svake og ressurssvake menneskene for å spare penger.

Dette gjøres ved å enten legge ned avdelinger, omplassere de eldre og demente, og sende dem hjem til familien. Eller som i denne saken, la de sitte hjemme på ventelister i årevis.

Samtidig innser kommunene at de kan få en større andel av pengene fra myndighetenes generøse tilskuddsordninger ved å ta inn asylsøkere.  Man flytter asylsøkerne inn i de ledige lokalene som de pleietrengende og eldre har brukt, samtidig som man mottar overgangsstøtte fra staten.

De siste årene har et titalls lignende historier kommer fra kommune-Norge, hvor man sender hjem kronisk syke barn og unge eldre med pleiebehov, eller omplasserer demente fra sine spesialtilpassede boliger og sammen med vanlige pleietrengende.

Les også: Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

Demente ut – asylsøkere inn

Dette skjedde blant annet i Drangedal kommune i Telemark, der man flyttet ut syv demente pensjonister fra et spesiallaget bokollektiv og inn sammen med vanlige pleietrengende.

Bokollektivet skulle istedenfor brukes til enslige asylsøkere.

Fra Frieord:

Pårørende som NRK Telemark har vært i kontakt med er opprørte. Sønnen til en 88-årig beboer som nå må ut, misliker forslaget sterkt.

Fra NRK  Telemark:

– Det er en svært dårlig løsning, mener Olav Vermo. Det har vært kjempefint for henne å komme dit. Dette er deres hjem. Vi ønsker å ta imot flyktninger, men vil ha andre løsninger, sier han. (Sitat slutt)

Han påpeker også at han ikke forstår at det kan være en bra løsning å plassere flyktninger som kommer fra krig og med mulige traumer sammen med eldre og pleietrengende i samme nærområde.

Sparekutt

SPAREKUTT: Kommunalsjef i Drangedal kommune, Hilde Molberg, kaster nå ut syv demente eldre fra sine leiligheter. De skal istedenfor bli bebodd av flyktninger.
SPAREKUTT: Kommunalsjef i Drangedal kommune, Hilde Molberg, kaster nå ut syv demente eldre fra sine leiligheter. De skal istedenfor bli bebodd av flyktninger.

Kommunalsjef i Drangedal kommune, Hilde Molberg, blir spurt om vedtaket om å kaste ut de syv demenspasientene, men avviser at de blir kastet ut for å gjøre plass til flyktningene.

– Vi skal spare penger og har to alternativer – enten å legge ned åtte plasser på sykehjemmet, eller å flytte sju personer fra demenskollektivet inn i sykehjemmet. Vår vurdering er at det helhetlig er et bedre alternativ å flytte beboerne fra Lauvåsen, sier kommunalsjef for helse og velferd i Drangedal kommune, Hilde Molberg. (Sitat slutt).

Når Molberg blir spurt hvorfor man flytter inne mindreårige flyktninger der demensbeboerne før har bodd, så sier hun at bygget ellers ville stått tomt.

Les også: Kommune kaster ut demente – flytter inn asylsøkere

Sendte hjem 92-åring midt i julen

Frieord skrev i romhjulen hvordan Flakstad kommune i Lofoten sendte hjem en 92-åring, med ryggbrudd og store smerter, på grunn av plassmangel på sykehjemmet.

AP-ORDFØRER: Hans Fredrik Sørdal styrer en kommune som sender pleietrengende 92-åringer hjem som følge av ressursmangel, samtidig som han ønsker å hente inn 50 asylsøkere. (Foto: Flakstad kommune).
AP-ORDFØRER: Hans Fredrik Sørdal styrer en kommune som sender pleietrengende 92-åringer hjem som følge av ressursmangel, samtidig som han ønsker å hente inn 50 asylsøkere. (Foto: Flakstad kommune).

Fra Frieord.no:

– Jeg fikk beskjed om at det er fullt. Jeg ble helt satt ut. Jeg ville ikke la dem se at jeg gråt, men jeg klarte ikke å holde meg, forteller 92-åringen fra Flakstad i Lofoten til NRK.

Hun fortsetter:

– Jeg synes det er råttent. Jeg er ikke redd for å si det heller. Jeg skjønner ikke hvordan de tenker. Å sende et sykt og skrøpelig menneske hjem alene.

– Jeg har voldsomme smerter, det er ubeskrivelig. Jeg må ha hjelp til det meste, sier hun.

Samtidig som 92-åringen ble kastet ut av sykehjemmet, så gikk ordføreren i kommunen, Hans Fredrik Sørdal, offentlig ut og sa at de ønsket å hente inn 50 flyktninger til kommunen.

Ap-ordfører: Sender hjem syk 92-åring fra sykehjem – ønsker 50 flyktninger til kommunen

Kortsiktig og ulønnsom løsning

Det er en uvelkommen trend at de svakeste og mest syke i samfunnet skal kunne bli en salderingspost i trange kommunebudsjett, mens myndighetene kan vifte med pengesekken når asylsøkere kommer.

Det går ikke mange årene før asyl-støtten fra myndighetene tar slutt og kommunene atter igjen sitter med negative budsjetter, som i neste runde vil føre til ytterligere nedskjæringer. Denne gangen med mer alvorligere konsekvenser, da asylsøkere og flyktninger er unge, svært uintegrerbare og koster betydelig mer enn eldre som allerede har betalt skatt i en mannsalder.

Flere av de sakene nevnt ovenfor opprørte våre lesere og nordmenn så mye at de fikk nasjonal omtale etter at vi skrev om dem.