848.207 innvandrere i Norge

MASSEINNVANDRING: Grafene på bildet viser hvordan Norge, selv med "innvandringsstopp" i 1974, har tatt imot snart en million mennesker til landet. I 2040 vil etniske nordmenn være i minoritet i Oslo. (Foto: SSB).
NORGE

Ved inngangen til 2016 var 698 600 innvandrere og 149 700 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Selv om statistikken ikke dekker asylsøkere som venter på oppholdstillatelse, er antall syriske innvandrere nesten fordoblet i løpet av 2015. Tredje generasjons innvandrere er ikke medregnet i statistikken.

Ved årsskiftet var det nesten 700.000 innvandrere og 150.000 norskfødte med innvandrerforeldre registrert bosatt i Norge. Det tilsvarer 16,3 prosent av befolkningen. I Oslo er andelen 33 prosent.

Av de 850.000 har 380.000 personer bakgrunn fra Asia og Afrika, mens 373.000 er fra EU- og EØS-området og andre vestlige land.

Les også: PST sier asylinnvandringen skaper ekstremisme i Norge

Antallet økte med 43.200 i 2015, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det tilsvarer en økning på 5,3 prosent. Befolkningen samlet økte med 0,9 prosent i 2015.

Asylsøkere uten oppholdstillatelse i Norge er ikke regnet med i disse tallene. Ankomsten av disse utgjør for kun 2015 over 31.000 personer. Prognosene for 2016 er enda høyere.

Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde med sine 149.700 personer nær 3 prosent av Norges befolkning. I denne gruppen er det fortsatt flest med foreldre fra Pakistan, i alt 16.500.

Les også: Arbeiderpartiet vil hente asylsøkere tilbake til Norge

Norskfødte barn av innvandrere fra Somalia utgjorde den nest største gruppen med 11.800 personer. Blant disse er nesten halvparten i førskolealder, og hele ni av ti er under 16 år.

Det bor personer med innvandrerbakgrunn i samtlige av landets 428 kommuner, men klart flest i hovedstaden. Til sammen var det 163.300 innvandrere og 50.900 norskfødte med innvandrerforeldre i Oslo ved inngangen til 2016.

Denne gruppen utgjør 33 prosent av folketallet i hovedstaden.

Like mange nordmenn i 1970 som i 2016

Ifølge utenrikspolitisk forsker, Helge Lurås, så er all økning av befolkingen siden 1975 kommet fra innvandrere. Dette fordi norske kvinner føder i snitt under 2 barn, og således har den etnisk norske befolkningen på rundt 4 millioner mennesker, stått stille de siste 40 årene.

Per dags dato har Norge en befolkning på 5.2 millioner. Det betyr at 1, 2, 3 og 4. generasjons innvandrere totalt utgjør over 1.2 millioner personer i Norge. SSB regner som nevnt ovenfor alle 3. generasjons innvandrere og utover som nordmenn, selv om mange av disse har valgt å bo i svært innvandrertette områder, beholde sitt språk, sin religion, sin kultur og ikke integrere seg fullt ut i det norske samfunnet.

Ifølge Lurås har SSB et høyalternativ med 14 millioner innbyggere i Norge i år 2100. Med dagens fødselsrate for etniske norske kvinner, så vil det si at kun 30 prosent av befolkingen vil være nordmenn. Resten vil være innvandrere.

Les også: Nesten 100.000 innvandrere i Akershus – doblet på 10 år

D
NORDMENN I MINDRETALL: Ifølge SSB så vil etniske nordmenn være i mindretall i sin egen hovedstad før år 2040. Det er bare 24 år til. I dag er 33 prosent av innbyggerne i Oslo innvandrere.

1.700 førsteklassinger i Oslo kan ikke norsk

Frieord skrev i januar hvordan skolene i hovedstaden i større grad sliter med å undervise barn. Over 1.700 førsteklassinger stiller til første skoledag uten å kunne norsk.

Fra Frieord:

Det er Groruddalen.no som kan fortelle at over 1.700 førsteklassinger hvert år ikke klarer å følge vanlig undervisning på grunn av manglende norskkunnskaper.

Dette til tross for at flere av disse har gått i barnehage.

Men tallene er dystre også for elever i ungdomsskolen og på videregående skole.

En av fem ungdomsskoleelever som går ut av 10. klasse mangler grunnleggende skrive- og leseferdigheter.

I tillegg faller én av tre ut av videregående skole.

I 2013 kunne Dagbladet fortelle at elever med norsk som morsmål er i mindretall ved 54 av 125 grunnskoler i Oslo.

Over 40 prosent av elevene, nærmere 23.000, klassifiseres som minoritetsspråklige elever. Av disse må over 62 prosent ha særskilt norskopplæring.

Dette til tross for at tre av fire av disse elevene faktisk er født i Norge.

16 av grunnskolene i hovedstaden er nesten rene minoritetsskoler, hvor over 80 prosent av elevmassen klassifiseres som minoritetsspråklige elever.

Kun ni skoler kan skilte med over 90 prosent elever med norsk som morsmål, disse ligger alle på vestkanten eller Nordstrand. (Sitat slutt).

Relatert:

 • bitten

  Dermed graver Norge seg en større og større grav rett ned i avgrunnen ,
  både økonomisk og på alle andre slags måter også snart .
  Der alt av negative bivirkninger fyker i været med dette multikulturelle helve….,
  Og hele samfunnet blir , ser ut som Somalia med store krigssoner til slutt .

  • eligrytten

   Dra hjem hele bunten for meg. De fleste av disse er sikkert snyltere. Jeg hadde snyltere på hytta og disse kverket jeg i løpet av et par år. Jeg tenker på Afrika. Norge sender penger dit i bøtter og spann, men å få hjem en som sitter der i fengsel antageligvis uten skyld , nei det går ikke. Husker den aktor i rettsaken. Det så jo ut som han hadde falt ned fra treet og mistet banan sin.

   • bitten

    Det er ikke nok med at norske myndigheter forer hele Afrika med fellesskapet
    sine penger , men vi må fø på den immigrant snylte gruppen der i tillegg .
    Som er på 10 på topp av alt som er negativt her i samfunnet ,
    uten folket har gitt sin fulle støtte til dette vanviddet .
    Send alle som en av denne gruppe av mohameder som er noen store ,
    utsugere av dimisjoner , rett ut av landet fortere enn svint snart .

   • Kari Olsen

    Selvsagt er de snyltere! De vil til Norden og Tyskland fordi de får mest penger der, pluss leiligheter osv. I land som Sveits der dette ikke er tilfelle, har man vesentlig færre «asyl»søkere.

    • bitten

     Har også lest at i Sverige så får vist svenskene slengt alt mulig gratis ,
     goder etter seg der også vist .
     Og disse som jobber på sosialkontorene side at disse mohamedene ,
     blir prioritert til så grader der med gratis goder .
     Siden sosialkontorene i Sverige skal vist være ekstra rause med den
     gruppen der , for å ikke virke diskriminerende på noen slags måte .
     Der har denne berikende sorten til og med kommet med dyre biler ,
     og fått en feit sjekk på sosialkontorer der .
     Så det er vist ikke bare Norge og Tyskland som er ekstra rause med
     NAV stønad , men Sverige er nok vel så rause .

     • eligrytten

      Da ser en hvordan det går også der borte. Så Uppdrag granskning og må si at dette programmet finner godbiter fra Sverige. Denne ukens program ga meg virkelig noe å tenke på. For et hat som det svenske folk har nå til denne overkjøringa fra myndighetene der. Der smeller det snart.

     • Kari Olsen

      Forhåpentligvis!

  • Agurken

   Til helvxxx med dem tenker jeg, disse snillistene i Norge som tror de får i både pose og sekk.
   Kommunene flest har nådd kokepunktet med 7promille i eiendomsskatt.

   Økonomien til Nordland fylkeskommune kan føre til store kutt i ferge og hurtigbåtruter står det nå hos NRK.
   Ja takke faxx for det når man har satt seg i gjeld på flere 100 milliarder grunnet innvandrere.
   Dette er bare begynnelsen, dyrere helseordninger, flere egenandeler, høyere skatt og flere og høyere avgifter.
   Dette helt til det ikke er mere å hente, da kommer knivene frem.

   • bitten

    Her må man kutte med sparekniven over en stor skala når det gjelder
    velferdstjenestene til sine egne innbyggere , i kommunene over en
    stor skala fremover .
    Forsvaret blir bare mer og mer nedprioritert når det gjelder tilførte penger ,
    og har måtte kutte over en stor skala i alt for mange år allerede .
    Generalmajor Pedersen beretter at Norge er et lett bytte for fienden ,
    og mener de er dramatisk at det bevilges så lite penger til forsvaret .
    Nå har vi begynt å tære kraftig på oljefondet også ,
    så det blir bare smuler igjen til våre etterkommere .
    Men disse immigrant lykkejegerne der spares det ikke på i det hele tatt ,
    siden NAV kaster gratis goder over en stor skala til den gruppen der .
    Men fremover kommer skatter og avgifter fyke i været så til det grader ,
    for å sponse dette NAV sugerøret til den mohamed sorten der overalt .

   • Kari Olsen

    Hadde vi hatt folk til å styre som i Ungarn: null innvandrere/asylsøkere!

 • DrD .

  Splitt opp og fordel oljefondet ut til alle etniske nordmenn. Reduser og fjern skatter og avgifter og avslutt velferdsstaten.
  Ved å fjerne muligheten til å komme til Norge og leve på skattebetalerne så vil kun de som virkelig ønsker å bygge landet bli igjen, og med et homogenisert befolkningssammensetning vil kriminalitet, voldtekter og overgrep synke, noe som reduserer behovet for politi.

  • Agurken

   Kan være enig i dette, i tillegg til dette burde de fleste offentlige stillinger fjernes.
   Politikere burde ikke lønnes, og antall politikere reduseres kraftig.
   Penger spart er penger tjent, men her ville store utgifter spart, kunne gå til arbeide med veier, skoler, helsevesen og således sysselsette folk.

 • Kari Olsen

  Og dette med Frp i regjering!! Det viser jo bare at neste år må vi se oss om etter andre partier å stemme på! Med mindre Tybring-Gjedde blir sjef i Frp.
  De etablerte vil utslette Norge tydeligvis.

  • eligrytten

   Dette er vel ikke FRP sin feil. Folket snakker om at de holder med FRP, men det hjelper jo ikke når de stemmer et annet parti valgdagen. Se bare at siste valg fikk FRP 5% i Oslo. Se på hvem som vant. I dag på politisk kvarter var bygeneralen der og satt og viftet med pekefingeren. Litt av en konge eller narr sier nå jeg. Står vi sammen ved alle neste valg så skal vi klare dette, men om noen stemmer disse svikerpartiene som gir bort landet vårt så går det rett vest med oss. Jeg har vært meg siden Anders Lange og har aldri snudd på mållinjen. FRP er et parti for Norgesvenner.

   • Apocalypticia

    Hvis FRP er et Ekte Nasjonalistisk Parti ville de ikke gitt noen kompromisser.
    De ville Trukket seg ut av Regjeringen og Begynt å snakke om å sende hjem Migranter til det nesten bare var Norske igjen.

    FRP er et Multikulturelt parti med mange farger og folk…
    Vi har ikke noe Nasjonalistisk parti i Norge, FRP er Farlige da de bare utsletter oss saktere slik at folk ikke merker det.

    Hvis du har hatt Økonomiske Migranter boende på din hytte for Penger som du nevnte tidligere, vil det bety at du er en Landsviker i mine øyne.

    Har selv fått tilbud om slikt, men Selger ikke Norge Vårt Land for Penger!

    • invernes

     Ikke helt riktig håper jeg, jeg tror de forsøker å berge så mye som mulig før skuta synker, og jeg mener vi må heller hakke på de åndssvake som stemmer andre parti, de er de skyldige i vår undergang.

 • Aksiomet

  At en av tre i Oslo er utlendinger er helt hårreisende. Ikke rart det koster 100.000kr kvadratmeteren her!

 • ᛉ ᚦ ᚢ ᚴ

  Den nye herskerklassen som får alt de ber om, betalt av slavene som jobber for dem…

  • Pizzadelivery

   Ja, sånn har det alltid vært. Spørsmålet er bare om folk vet hvem som faktisk er herskerklassen?

 • Lofthus

  Og dette vil vel bli et scenario vi til stadighet må gjøre oss mer vant til i det offentlige rom. Kristne pyntet med kors og jøder med kippah eller David-stjerne er jo fy, fy, og burde vel egentlig forbys av religiøs/politisk PK. Men religiøse vandretelt i full mundering er helt greit, selv om det kan skremme vettet av småbarn og andre som ser det truende ved den svarte uniformeringen. De som ikke mener, at dette er akseptabelt, må jo bare holde munn. Legg merke til den overivrige,
  norske kvinnen, som i bakgrunnen overstrømmende kommenterer dette uhyggelige opptog. Det ser ut til å være filmet fra Sir Winston, så det er jo merkelig, at gjestene fikk drikke pilsen i fred. Vil den selvoppnevnte leder for Oslos nye byregjering, Raymond Johansen (behørig latterliggjort) i fremtiden være fanebærer i et liknende opptog? Han har jo uttalt, at ethvert angrep på en muslim, er et angrep på ham! Han kan jo da bære (AP) hoffnarrens kostyme!
  Melankolsk sorti for Oslo by, som vi engang kjente den!

  https://www.youtube.com/watch?v=Ia9V8MpqTcY

 • Lofthus

  Og dette vil vel bli et scenario vi til stadighet må gjøre oss mer vant til i det offentlige rom. Kristne pyntet med kors og jøder med kippah eller David-stjerne er jo fy, fy, og burde vel egentlig forbys av religiøs/politisk PK. Men religiøse vandretelt i full mundering er helt greit, selv om det kan skremme vettet av småbarn og andre som ser det truende ved den svarte uniformeringen. De som ikke mener, at dette er akseptabelt, må jo bare holde munn. Legg merke til den overivrige,
  norske kvinnen, som i bakgrunnen overstrømmende kommenterer dette uhyggelige opptog. Det ser ut til å være filmet fra Sir Winston, så det er jo merkelig, at gjestene fikk drikke pilsen i fred. Vil den selvoppnevnte leder for Oslos nye byregjering, Raymond Johansen (behørig latterliggjort) i fremtiden være fanebærer i et liknende opptog? Han har jo uttalt, at ethvert angrep på en muslim, er et angrep på ham! Han kan jo da bære (AP) hoffnarrens kostyme!
  Melankolsk sorti for Oslo by, som vi engang kjente den!

  https://www.youtube.com/watch?v=Ia9V8MpqTcY

 • Tore

  Den såkalte «innvandringsstoppen» i 1974 var kun for å lure folket.

  Det sier jo litt om politikernes kyniske ondskap at de kaldt og rolig fortsatte å jobbe for å fylle landet med flest mulig muslimer fra midtøsten og Afrika, mens de med hensikt lurte folket med å innføre en «innvandrinsstopp»

  2.1.3 St.meld. nr.74 (1979-80) «Om innvandrere i Norge»

  St.meld.nr.74 (1979-80) «Om innvandrere i Norge» viderefører integreringslinjen og understreker valgfriheten i graden av tilknytning til majoritetssamfunnet og det å videreutvikle eget språk og egen kultur som sentrale virkemidler i en integreringsprosess som skal føre til målet om et
  flerkulturelt / pluralistisk samfunn. Meldinga introduserer også likestillingsbegrepet i
  norsk innvandringspolitikk:
  «Et slikt flerkulturelt samfunn må etter Regjeringens mening
  bygge på prinsippet om likestilling og like muligheter for grupper og
  kulturer. Den enkelte innvandrer må likestilles med norske borgere med
  hensyn til rettigheter og plikter. De ulike innvandrer- og minoritetsgruppers
  kulturelle, sosiale og religiøse særtrekk må dessuten respekteres og gis muligheter
  til utfoldelse på lik linje med majoritetssamfunnets kultur. Skal et slikt
  likestillingsprinsipp kunne virke i praksis, vil det ofte være nødvendig med
  særtiltak for å hjelpe og «ruste opp» innvandreren og innvandrergruppene slik at de
  etter en overgangsfase på egen hånd kan ivareta sine interesser.»
  (s.28)
  Morsmålsundervisning blir i denne meldinga sett på som et
  sentralt virkemiddel for å motvirke assimilering. Det vises til et rundskriv fra
  KUF av 20.04.79:

  https://globalnewsnet.wordpress.com/2012/11/21/gro-harlem-brundtland-og-arbeiderpartiet-har-ansvaret-for-a-ha-odelagt-norge-gjennom-som-multikulturelle-ektremisme/

  http://menneskerettigheter.info/fradrgoebblestildrgro.html

 • Tore
 • Vesperian

  Bare start med massedeportasjoner. Kast alt ut.

 • Remnant

  Selvmord. Nå er det på tide å fjerne disse svikerne med makt!

  • bitten

   Fjerne disse landsvikerne med makt rett ut i fra stortinget så kan man få kastet disse
   svikerne , rett ned i gapet på krokodillene i Kristiansand dyrepark .

 • Muhammed Hætta

  Det var en gang en kebab konge i hovedstaden som onanerte i dressingen.

 • invernes

  Nå er jo dette litt misvisende da, det man skal bekymre seg over er antallet muslimer og afrikanere / negere , det er disse elementene som er skadelige for landet.

  • Pizzadelivery

   Enig. Andre europeere i Norge er også mennesker som tvunget ut av sine land pga politikken eu fører.

 • invernes

  Arbeidsinnvandrere forsvinner når EØS sies opp, muslimer og negrer må jages ut med makt.

 • invernes
 • invernes
 • I Live In A Matrix

  Kjøp et abonnement av Dagbladet NÅ og få med deg denne «gladsaken»..
  http://www.dagbladet.no/2016/03/03/nyheter/pluss/fmi/islam/innvandring/43201845/

  • Muhammed Hætta

   Her har du svaret, mannen er komplett gæern. Nazist og antisemittist.
   frie-ytringer.com/2012/11/22/det-rabler-for-folkebevegelsen-mot-innvandring/

  • invernes

   Ikke en gang under tvang ville jeg kjøpe ondskapen 😉

 • invernes

  Den siste Ola dunk klamrer seg fast i fjæresteinene.

  https://pbs.twimg.com/media/Ccpbx0-XEAMDw1B.jpg:large

 • invernes

  Hvem ødelegger vår klode ? horer og sex gale faktisk.

  Fisklivet hotas av p-piller

  http://www.friatider.se/fisklivet-hotas-av-p-piller

 • invernes

  Pedofile muslimer fornekter seg ikke i Sverige.
  Muslimsk läkare vill ha bilder på barns könsorgan
  http://avpixlat.info/2016/03/04/muslimsk-lakare-vill-ha-bilder-pa-barns-konsorgan/

  • eligrytten

   Da blir Allah glad da.

   • invernes

    Ja hvordan råttent støv kan bli glad ? det må forskes på 🙂

 • Harry Jensen

  Oi, kvinnelig forstander ved svensk asylmottak får vist ikke nok av mannlige asylsøkere:

  http://avpixlat.info/2016/03/04/kvinnlig-forestandare-har-sex-med-de-asylsokande-generellt-sett-har-vi-inga-regler-sager-migrationsverket/

 • Magnar A. Bakke

  Norge mot stupet? Denne appellen vart skriven i 1995 av ein som også var aktiv motstandsmann under andre verdenskrigen. Den er meir aktuell enn nokon gong!

  http://fmi.no/images/stories/demo/pdf/forside_nms.pdf

  • invernes

   Ja fred være med den folkehelten, han så hvordan landet ble ødelagt av de sataniske sosialistene .

  • Pizzadelivery

   Dette har vært aktuelt lenge før 95 også. Faktisk vil jeg tørre å påstå at den politikken som vi ser i dag er et resultat av at de gode vant andre verdenskrig.

 • Muhammed Hætta

  Da ble frieord omtalt som nynazistisk på NRK nyhetene

  • Harry Jensen

   Men hva er en nynazist ? En som hater jøder ? Den eneste nordmann jeg vet om som har prøvd å begå terror mot jøder er NRK sin store guru:

   https://no.wikipedia.org/wiki/Lars_Gule

  • invernes

   Ja Stalins siste utpost fornekter seg ikke.

  • Pizzadelivery

   Opplever du at media og myndighetene lyver? hvor langt er du i så fall villig til å stille spørsmål ved hva du er blitt fortalt? Både i dagens samfunn, men også historisk?

   • eligrytten

    Ha ha disse folkene der har jeg aldri trodd et ord på.

 • invernes
  • Harry Jensen

   båtflyktninger ?

  • Harry Jensen

   båtflyktninger ?

   • Muhammed Hætta

    Brudeferden i Middelhavet.

    • invernes

     Profeten mugrishad henter seg små bruder til sitt barnebryllup.

     • Muhammed Hætta

      Barnebrudeferden i Middelhavet da.

     • invernes

      Hareide får slemme tanker 🙂

   • invernes

    Hehe nei heldigvis 😉 den gang var muhammedanere noe demonisk langt langt vekke fra trygge Noreg.

  • eligrytten

   Nei dette er Ola Nordman som flykter fra elendigheta som er tredd over hodet på oss.

   • invernes

    Det norske folk leter etter livsgrunnlag etter at rotter ødela landet.

 • Anonym_debutant
 • Muhammed Hætta

  Merkel og Hollande har bestemt at Schengen sonen skal åpnes igjen. Og schengens yttergrenser beskyttes. What a joke.

 • Muhammed Hætta

  Gule overvåker frieord.

  • invernes

   Ja han er jo knapt i stand til å klare seg selv snart, en gal mann med voksenbleier.

  • invernes

   I USA ville han sittet inne på livstid.

   • Muhammed Hætta

    Noen i regjeringen ordnet med benådelsen.

    • invernes

     Jeg håper bare Trump blir president, så kan man utlevere Gule og Krekar til myndighetene der borte. 🙂

     • Muhammed Hætta

      Trump kommer til å parkere norge på sidelinja.

     • invernes

      Ja Look to Norway»-talen av president Franklin D. Roosevelt er dessverre historie, nå blir vi sakte å sikkert kamelryttere.

  • eligrytten

   Mulig han gjør han dukker jo opp over alt nå som FØR.

  • Harry Jensen

   Gule burde vel like Frieord, hvis det er slik at Frieord ikke liker jøder.

  • Harry Jensen

   Frieord sensurerer alle innlegg som inneholder navn på folkegruppen som bor i Israel

   • Muhammed Hætta

    Israel er en multietnisk stat.

    • Harry Jensen

     men hvorfor sensurere j…. vekk

     • Muhammed Hætta

      Er det ikke dumt å spørre meg om det?

 • Muhammed Hætta

  Expressen: “Tredje mordet på asylboenden i år. Nu ska personalen utbildas för att klara av det ökande våldet». Under 2015 blev flyktingströmmarna blev allt mer omfattande och under vintern har oroligheterna på asylboenden runtom i landet ökat. Antalet våldsamma incidenter har även de ökat, och bara sedan årsskiftet har tre stycken mord inträffat….Men man får inte glömma att vi [migrationsverket] har 100 000 människor på våra boenden, det motsvarar storleken på en medelstor svensk stad”

  Dödligt våld i Sveriges ligger på 0.9 per hundra tusen invånare, jämfört med ca 4.5 i USA. Om det finns hundra tusen på asylboenden motsvarar tre mord på drygt två månader 17 per hundra tusen. Man bör inte dra för stora växlar på små tal som kan påverkas av slumpen, men detta är knappat normala siffror för en medelstor stad. Om det dödligt våldet i asylboenden fortsätter i samma förskräckliga takt ett år skulle det vara högre än Chicago, en av USAs mest våldsamma städer.

 • Stefandemert

  Nu ska också den svenska övre medelklassen tvingas få flyktingar nära sig. Baracker som är enkla boenden, så kallade moduler, planeras sättas upp i vissa fina stadsdelar. Det har lett till protester på vissa håll, som i fina Askim i Göteborg. http://www.gp.se/nyheter/goteborg/1.2980561-efter-proteststorm-tittar-pa-ny-plats-at-flyktingboende

  Det är bara en tidsfråga innan flyktingboenden/flyktingtält sätts upp på fina Oslo västkant.

  • Harry Jensen

   Vel, på Montebello fikk overklassen igjennom viljen sin, det ble ikke noe av asylmottaket der. Berikelse skal bare skje på østkanten, hilsen de rike.

   • Stefandemert

    men östkasten är ju redan förstörd så 100 bruna muslimer till där gör ingen skillnad.

  • invernes

   Det er bare et spørsmål om tid før nordmenn og svensker rike som fattige blir forfulgt og utsatt for folkemord.

   • Pizzadelivery

    Dessverre tror jeg at dette allerede er godt i gang igjennom «sexualundervisningen» i skolen som lærer alle hvordan man skal unngå det «verst tenkelige» nemlig å bli gravid. Dette i tillegg til all den oppfordringen om abort. Bare pga aborteringen som blir gjort gjør at etniske europeere har et fødselsunderskudd.

    Her er noen utdrag fra fn’s folkemordskonvensjon.

    bevisst å la gruppen utsettes for levevilkår som tar sikte på å bevirke dens fysiske ødeleggelse helt eller delvis; – vanskelig tilgang på boliger (for trangt boligmarket, outsourcing av jobber etc)

    å påtvinge tiltak som tar sikte på å forhindre fødsler innen gruppen. – sexualundervisning, oppfordring til abort etc.

    med makt å overføre barn fra gruppen til en annen gruppe. – barnevernet.

    • invernes

     Ja norske jenter stappes fulle av p piller, mens muslim jenter føder for harde livet.

 • kenneth hovestøl

  Nå synger vel Grande, Hareide og resten av venstre-balletten, lett omskrevet; » Jo flere vi er sammen…….jo gladere vi blir…..og mine venner er dine venner og dine venner er mine venner….

 • Muhammed Hætta

  Hege Storhaug raser over NRK klippet som stemplet bla HRS, Frieord etc som nazistiske.
  tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/NNFA19030416/04-03-2016#
  Klippet starter på 13:30
  facebook.com/hege.storhaug.5/?fref=ts

  • invernes

   Ja NRK har da aldri nektet for at de deler syn med x galningen Pol Pott.

   • Muhammed Hætta

    NRK er en jihadkanal

  • Tore

   NRK er et rent propagandaorgan for regjeringen, så det er jo ikke annet å vente fra dem enn dette.
   NRK samt politikere og myndigheter bruker alle midler for å demonisere alle som kritiserer regjeringens politikk, og/eller prøver å forsvare seg selv eller andre mot muslimenes overgrep.

   Den udugelige klovnen og terroristen Lars Gule er såå «redd» for at muslimene skal bli utsatt for overgrep.
   Men hva med alle de overgrepene som muslimer gjør mot oss etnisk norske, som ran, overfall,voldtekt og drap ?
   Denne typen overgrep skjer hele tiden, men da er de tause, både terroristen Lars Gule og NRK, så dette støtter de.

   Det er så lett gjennomskuelig at alt dreier seg om å støtte den politiske agenda, de bryr seg ikke om andre enn seg selv.
   De har absolutt ingen troverdighet, de har diskredittert seg selv.

 • Harry Jensen

  Innvandrerbefolkningen slår til igjen, på statistikken over hvem som dømmes for familievold:

  http://www.nettavisen.no/nyheter/innenriks/nesten-alle-som-dmmes-for-familievold-har-innvandrerbakgrunn/3423199677.html

  • Stein Voll

   Jeg har bodd i et land der det er vanlig å slå sine barn som en del av oppdragelsen. Og 95 % av verden følger slike regler. Er det da så rart at de tar med seg sine regler til Norge ?

   • Harry Jensen

    Nei. Norge har blitt flerkulturell. Norge blir helt lik resten av verden. Ungene får bare finne seg i å få juling.

    • Stein Voll

     Det ser ut til at selvråderetten forvitre ganske fort her i landet.

     • Harry Jensen

      Hvem skal ha selvråderett i et multikulturelt samfunn ?

     • Stein Voll

      De som er bosatt og integrere i samfunnet.

     • Harry Jensen

      Bosatt slik som befolkningen i Syria, går integreringen bra der ?

     • Stein Voll

      Integreringen der gikk rett til H….. Det samme gjelder Libanon. Men det er faktisk noen utlendinger som klarer å tilpasse seg Norge og norske forhold

     • Harry Jensen

      Det er det helt sikkert, men om vi kikker over til Sverige: når det kommer så mange nye over så kort tid så kan det diskuteres hvem som tilpasser seg til hvem, tilpasser nysvenskene seg til ursvenskene, eller omvendt ?

     • Stein Voll

      Det blir bestandig problemer om det kommer for mange med annen kultur til et område.

     • Harry Jensen

      Sånn har det alltid vært. Det er nok derfor mange ønsker seg flerkultur; de tror at vi alle vil bli like etterhvert.

     • Stein Voll

      Men det er ikke multikultur det som skjer enkelte plasser. Det er innføring av en ny monokultur.

     • Harry Jensen

      Merkelig nok så flytter de «gamle» ut når de de «nye» flytter inn. (Grorud, Malmø, Rosengård, osv)

     • Stein Voll

      Og det er ikke multikultur.

   • Tore

    Å slå sine barn kan være forskjellig, det er alt fra en liten klaps i baken, til ren ondsinnet vold i islams navn.
    Det er ganske vanlig i muslimske land å bruke direkte og alvorlig vold mot barn og kvinner, og dette er noe helt annet enn å tukte sine barn.

    Slik vold i muslimske familier ender også ganske ofte med drap, slik som i dette tilfellet.
    http://www.hindustantimes.com/india/up-father-kills-4-yr-old-daughter-for-failing-to-cover-her-head/story-BI8kzSy9zKvcolEVnuNdTK.html

 • PerSverreKristiansen

  For full fart til helvete, huff så trist.

 • Trondandreass1

  Barn av barn av innvandrere er ikke tatt med i denne statistikken. SSB har nemlig bestemt at disse skal betegnes som etnisk norske i alle statistikker!! Og noe tusen har det blitt allerede. Og svært mange fler vil det bli, men det vil ikke du få vite om du leser SSBs statistikker om emnet.

  Grunnen er åpenbar. Du kan nemlig bli rasist av å vite slikt. Og det kan vi ikke ha noe av.

  • Stein Voll

   Nå oppstår det et probelm. En av mine oldefedre var født utenfor Norge. Og kom hit som lykkejeger for over 100 år siden. Resten av slekten min kan spores tilbake i Norge så lenge det finnes kilder. Er jeg da ikke etnisk norsk ?

   • Tore

    Du er nok det, siden det var bare en av dine oldeforeldre.

    Men det har jo litt å si hvor han kom fra også, og på den tiden pågikk det vel kun en viss folkevandring innenfor europa eller andre lnd befolket av hvite euiropeere.

    Alle hvite europeere av den kaukasiske rase er egentlig av samme folkeslag, uansett om de bor i europa, USA, canada, sørafrika,Australia eller new zealand.

    • Stein Voll

     Han kom fra et land mellom Norge og Kaukasus. Og fant lykken i Norge. Men disse 1/4 dels utlendinger er vel ikke velkommen lenger ?

     • Tore

      Et land mellom Norge og kaukasus må vere enten europa eller Russland, og jeg har ikke sagt at folk fra europa eller Russland ikke er velkommen i Norge.

      Det jeg har sagt er bla at muslimer aldri blir norsk.

     • Stein Voll

      De har vel samme sjanse som alle andre som ikke er protestanter. Men så må du huske på at det er etnisk norske som konverterer til Islam. Disse bli vel norske muslimer.
      Som nasjonalsosialist siden 1994, må jeg si at jeg ikke liker noen av disse fremmede religioner. Men må forholde meg til at paragraf 2 i grunnloven er opphevet.

     • Stein Voll

      De har vel samme sjanse som alle andre som ikke er protestanter. Men så må du huske på at det er etnisk norske som konverterer til Islam. Disse bli vel norske muslimer.
      Som nasjonalsosialist siden 1994, må jeg si at jeg ikke liker noen av disse fremmede religioner. Men må forholde meg til at paragraf 2 i grunnloven er opphevet.

     • Tore

      Nei muslimer blir aldri norsk, og norske som konverterer til islam, opphører å være norsk.

      Grunnen for dette er at muslimer alltid vil følge islams lover og regler, og dermed være fiendlig innstilt til alle som ikke er muslimer.
      De som konverterer til islam, vil også begynne å følge islams lover og regler, og de vil også bli fientlig innstilt til alle som ikke er muslimer.

      Kristendom er noe helt annet, for kristendom handler om kjærlighet, sannhet og rettferdighet.
      Det er ikke noen oppfordringer i kristendommens lære til å hate, og/eller drepe folk som ikke er kristne.
      Men islams lære er i stor grad bygget på dette, det er 164 vers bare i koranen som oppfordrer til jihad mot ikke-muslimer

      Den nåværende paragraf 2 i grunnloven, gjelder ikke.
      For dette er en av de paragrafene som politikerne ulovlig har forandret slik de selv vil, og politikerne har ikke lov til å forandre paragrafer i grunnloven slik de selv vil.
      Grunnloven selv setter strenge regler for dette, og kun modifisering av enkelte paragrafer er tillatt.
      Å forandre paragrafer eller slette paragrafer og gi dem et helt annet innhold, er ikke tillatt.

      Derfor er den nåværende paragraf 2 i grunnloven ugyldig, og politikerne er kriminelle.

     • Stein Voll

      Jeg er enig i med deg i en ting. De som dreper i Jesus sitt navn, har missforstått det meste. Men de som beskytter seg selv i Odin sitt navn, er vel innenfor det en kan forvente ?

   • AMG65

    Det er nok ikke dette det handler om i bunn og grunn. Det er en grunn til at vi har forskjellige raser, og det er at folk i tidligere tider har vært stedbundet hvor de har levd, og derfor har utviklet seg utseendemessing slik vi er nå. Idag kan folk slenge seg på ett fly å dra kloden rundt på timer.

    Det folkeslaget som har utviklet seg i Europa og Norge har utviklet ekstremt suksessfulle samfunn, og da går det over stokk og stein og slippe inn folk fra dyfunksjonelle kulturer fra Afrika og Midt-østen helt uavhengig av hudfarge. For hvorfor i alle dager skulle disse fungere i vårt samfunn når de ikke fungerer der de kommer fra, noe som all historie viser og dagens hendelser bekrefter gang på gang.

    Vi ser det veldig godt i dagens USA, hvor det nå er 250 år siden slavehold ble opphevet, men likevel går svarte rundt og skylder på samfunnet og alle andre for sin mislykket het. Tilfeldig? neppe.

   • AMG65

    Det er nok ikke dette det handler om i bunn og grunn. Det er en grunn til at vi har forskjellige raser, og det er at folk i tidligere tider har vært stedbundet hvor de har levd, og derfor har utviklet seg utseendemessing slik vi er nå. Idag kan folk slenge seg på ett fly å dra kloden rundt på timer.

    Det folkeslaget som har utviklet seg i Europa og Norge har utviklet ekstremt suksessfulle samfunn, og da går det over stokk og stein og slippe inn folk fra dyfunksjonelle kulturer fra Afrika og Midt-østen helt uavhengig av hudfarge. For hvorfor i alle dager skulle disse fungere i vårt samfunn når de ikke fungerer der de kommer fra, noe som all historie viser og dagens hendelser bekrefter gang på gang.

    Vi ser det veldig godt i dagens USA, hvor det nå er 250 år siden slavehold ble opphevet, men likevel går svarte rundt og skylder på samfunnet og alle andre for sin mislykket het. Tilfeldig? neppe.

    • Stein Voll

     Du begynner bra, men så faller du mer og mer av lasset, Utviklingen i Nordvest-Europa har vært fantastisk de siste 500 år. Men det skyldes utelukkende at vi fikk sparket ut pavemakten. Og niggerpratet om USA er jo helt 80 tall. Men bare gå rundt å tro at du er bedre enn andre, mens kineserne overtar hele verden.

 • Svineri.

 • Pingback: Asylbarna kan koste samfunnet 27 milliarder - Frieord()

 • Pingback: Muslimske og arabiske navn i den norske almanakken - Frieord()

 • Pingback: Masseinnvandringens mange konsekvenser - høy luftforurensing - Frieord()