77-årig pensjonist kastet ut for å gi plass til flyktninger

I Vestby Avis kan vi lese om den 77-årige Inger Marie Lehmann som nå har fått utkastelsesbrev fra Vestby kommune. Lehmann har leid leiligheten i Skades vei i over 18 år fra kommunen, uten en eneste betalingsanmerkning og har aldri vært sen med strømregningen (Fra Vestby Avis):

Jeg har alltid betalt husleie og strøm punktlig og har aldri hatt noen sånne problemer. Og jeg har aldri bedt om noe på de årene jeg har bodd her. Men når kommunen ikke har noe annet tilbud så må en jo bare takke ja. Hvis ikke så har jeg ikke noe sted å bo, forklarer Inger Marie. (Sitat slutt).

Nå har kommunestyret i Vestby kommune bestemt at leiligheten hennes utelukkende skal være til bruk for flyktninger fra Syria eller andre land i Midtøsten og Afrika. Utkastelsesbrev er allerede sendt til 77-åringen.

Les også: Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

KASTET UT: Inger Marie (77), må nå finne seg et nytt sted å bo.
KASTET UT: Inger Marie (77), må nå finne seg et nytt sted å bo. (Foto: Document.no).

Gruer seg til å måtte flytte

(Fra Vestby Avis):

Inger Marie gruer seg til å måtte flytte. Hun tenker på sommerdagene hvor hun har hygget seg i nabolaget med venner og bekjente og tryggheten av å vite at om det skulle skje noe så er det mange i nabolaget som kan trå til og hjelpe.

Jeg tør nesten ikke tenke på hvordan det skal bli. Det blir to forskjellige verdener. Jeg hadde håpet å kunne bli boende her til den dagen hvor jeg faktisk trenger hjelp, sier Inger Marie Lehmann. (Sitat slutt).

Inger Marie Lehmann har jobbet frivillig for kommunen i over 14 år uten betaling. Hun omtales som en «ildsjel» i bygda og har hver mandag og tirsdag bidratt hos pleietrengende i «Omsorgen» i Speiderveien 12.

Lehmann sier til Vestby avis at hun føler seg sviktet av kommunen og at det er vondt å ta innover seg at et menneskes liv skal bety så lite.

Også Inger Marie sin sønn, Erik, er oppgitt. Han sier til avisen at det blir helt feil at kommunen nå skal kaste ut hans mor. En dame som er såpass opp i årene burde få leve i fred og ro, uten å måtte være redd for å miste tryggheten og sin omgangskrets, sier han til lokalavisa.

Les også: Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

Pensjonister ut – flyktninger inn

Årsaken til at man nå tvangsflytter den 77-årige pensjonisten skal være at kommunen har påtatt seg å bosette opptil 50 flyktninger og trenger leiligheter.

HERREFOLKET? Vestby kommune har vedtatt å ta imot 50 flyktninger iløpet av 2014-2015. Som følge av dette får nå pensjonister og syke beskjed om å flytte fra sine leiligheter for å gjøre plass til flyktningene. (Foto: Vestby kommune).
FLYKTNINGER I VESTBY: Vestby kommune har vedtatt å ta imot 50 flyktninger iløpet av 2014-2015. Som følge av dette får nå pensjonister og syke beskjed om å flytte fra sine leiligheter for å gjøre plass til flyktningene. (Foto: Vestby kommune).

Vestby kommune har vedtatt å bosette 50 flyktninger i årene 2014-2015, og disse skal gå gjennom det såkalte «introduksjonsprogrammet» som staten har sendt ut til alle landets kommuner.

Den største delen av flyktningene kommer fra Eritrea, men også land som Syria, Etiopia, Somalia, Irak, Sudan og Palestina skal bosettes i kommunen på bekostning av lokalinnbyggerne.

Ifølge en beredskapsplan fra UDI skal ikke kommunene lenger ha noe selvstyrerett over bosetting og plikter å bosette flyktninger og asylsøkere.

Les også: Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

Ifølge UDI og IMDi må norske kommuner klare å bosette nesten 33.000 flyktninger og asylsøkere de neste tre årene.

Alternativet for kommunen er å miste økonomisk støtte og overføringer, i verste fall havne under administrasjon.

Å kaste ut 77 år gamle mennesker fra sine leiligheter de har bebodd i 18 år er "inkluderende" og motarbeider et klassedelt samfunn, ifølge Vestby kommune og eiendomssjef Janneche Wold.
Å kaste ut 77 år gamle mennesker fra sine leiligheter de har bebodd i 18 år er «inkluderende og motarbeider et klassedelt samfunn», ifølge Vestby kommune og eiendomssjef Janneche Wold.

På Vestby kommunes nettsider kan man lese følgende:

Det handler om å tilrettelegge og tilpasse for at innvandrere og flyktninger skal bli inkludert, og på den måten motarbeide et klassedelt samfunn basert på etnisitet.

Resultatene av denne tvangspolitikken måles av IMDi (Integrering- og mangfoldsdirektoratet), og resultatene for 2013 forteller at Vestby var den 5. beste kommunen i landet i integrering, hvor hele 83 prosent av introduksjonsdeltakerne gikk rett over i annen utdanning eller arbeid etter endt program.

Hvor mange norske pensjonister, uføre og syke i Norges kommuner, som blir berørt av kommunens innvandring- og integreringspolitikk står det ikke noe om på kommunens nettsider.

Fjerner matlevering til blinde og hjertesyke

Men utkastelse er bare en ting norske pensjonister må regne med i det nye Norge. I Oslo har man nå fjernet matlevering på døren for blinde og kronisk syke med kols og hjertesvikt.

Seks bydeler i Oslo har informert mange av sine sine syke og pleietrengende innbyggere at de nå mister tilbudet  om matvarehandling hjem til sine bo og omsorgsboliger. Bydel Grünerløkka har allerede sendt ut brev der nesten 2/3-deler av tidligere brukere av tilbudet nå mister det.

Grunnlaget skal være at bydelene skal «effektiviseres». St. Hanshaugen, Gamle Oslo, Søndre Nordstrand, Stovner og Nordre Aker har allerede gjennomført lignende kutt.

BLINDE KAN HANDLE SELV: Avdelingsdirektør for helse og sosialtjenester i bydel Grünerløkka, Tone Thorsen, mener folk som er nesten blinde og med hjertesvikt kan bære tunge handleposer selv. Dette som en konsekvens av "effektivisering" i bydelen.
BLINDE KAN HANDLE SELV: Avdelingsdirektør for helse og sosialtjenester i bydel Grünerløkka, Tone Thorsen, mener folk som er nesten blinde og med hjertesvikt kan handle og bære tunge handleposer selv. Dette som en konsekvens av «effektivisering» i bydelen.

Les også: 300 ekstra flyktninger til Oslo i 2015 for en kostnad på 3.2 milliarder kroner

Ønsker flere tusen asylsøkere og flyktninger

Samtidig som titalls kommuner går med dundrende underskudd og må kutte i budsjetter til barn og eldre, så ønsker politikerne å belaste kommunebudsjettene ytterligere med økt innvandring av flyktninger og asylsøkere.

Tidligere AUF-leder Eskil Pedersen og Marielle Leraand i partiet Rødt gikk ifjor ut i media og argumenterte for at  Norge bør ta imot flere tusen flyktninger mer enn det vi gjør idag.

Norge har per idag bestemt at vi skal ta imot 500 flyktninger fra Syria alene.

Eskil Pedersen mente det var egoistisk av Norge å ikke ta sin del av ansvaret for flyktninger i Syria eller andre konfliktområder.

Marielle Leraand i Rødt mente antallet i stedet burde dobles til 2.000.

Det kan ikke stå på pengene for å sikre organisering og tilrettelegging for dette, når regjeringen drysser ut milliarder i skattelette for å øke det private forbruket i Europas rikeste land, sa Leraand.

Det skulle bare mangle at Norge ikke kan ta i mot noen tusen av de to millioner flyktningene som nå strømmer til Syrias naboland, mente Leraand. I tillegg mente hun Norge må å øke hjelpearbeidet i Syria og nabolandene.’

Hun viser til Sverige hvor man har tatt imot 11.000 syriske flyktninger og man i år forventer over 100.000 flyktninger og asylsøkere totalt.

Relatert:

– Haugesund: vil putte eldre på dobbeltrom for å hente inn flere flyktninger

– Fjerner støtte til syke nordmenn – ønsker flere flyktninger og asylsøkere

– Vil ofre velferden og tryggheten til nordmenn for å ta imot flyktninger

– Kristiansand tar imot ti ganger så mange flyktninger som Oslo

– Vil ha egne sykehjem for etniske nordmenn

– Legger ned skole for å få råd til flyktninger

300 ekstra flyktninger til Oslo i 2015 for en kostnad på 3.2 milliarder kroner

– Norsk skole og helsevesen raseres – Norge gir 35 millioner kroner til Somalia