73 kriminelle flyktninger forsvunnet på 5 år fra Hvalstad mottak

Hele 73 kriminelle ungdommer og menn har i følge mottaksleder Ole Valen forsvunnet fra Hvalstad mottak i Asker bare de siste fem årene.

D
TIDLIGERE POLITIMANN: Ole Valen er ny mottaksleder på Hvaler mottak i Asker.

Fra Budstikka.no:

– I realiteten er de ikke asylsøkere. De fleste er trolig ungdom som har vært lovbrytere i hjemlandet, hvor de er blitt fanget opp av kriminelle nettverk og sendt til Europa for å begå kriminalitet som narkotikaomsetning. I noen tilfeller også prostitusjon, sier Valen.

Gjengene skal i all hovedsak ha utspring fra nordafrikanske land.

– Det er en form for menneskehandel, sier Valen.

Det har også vært flere volds-episoder på mottaket, som de nevnte kriminelle gjengene antas å stå bak. (Sitat slutt).

Ifølge den tidligere politimannen som nå har blitt mottaksleder, så kan man ikke gjøre noe for å stoppe de kriminelle personene fra å forlate mottaket.

Dette fordi mottaket er helt åpent og beboerne kan komme og gå som de vil. Den eneste straffen som iverkesettes for brudd på uteforbudet etter klokken 20 er trekk i lommepengene.

De som bor på mottaket er i all hovedsak fra land som Afghanistan og Eritrea. I fjor sommer var det rundt 100 flyktninger og asylsøkere på mottaket. Idag er det tallet nede i 19.

Ifølge seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen ved UDI forsvinner 9 av 10 flyktninger og asylsøkere etter ankomstfasen.

Disse tallene gjelder kun for Hvalstad mottak. Hvordan tallene ser ut på andre transitt- og ankomstmottakene rundt i Norge blir det ikke opplyst om fra Budstikka.

Terrorister i Norge?

Hvor disse alle oppholder seg vites ikke i skrivende stund. Ei heller om PST har registrert disse ved ankomst. Det er kjent at terrorgrupper nå sender personer til Europa for å begå alvorlige terroraksjoner, og Norge er et av landene som har kommet opp i ulike terroranalyser.

Fra NRK i november 2015:

Hittil i år har det kommet 27.000 asylsøkere til Norge. Politiet har ikke full oversikt over identiteten til alle. Det bekymrer PST-sjef Benedicte Bjørnland.

– Vi anser det som sannsynlig at det har kommet folk som har kjempet på president Assads side i borgerkrigen til Norge, og det kan ha kommet folk med tilknytning til IS. Men det betyr ikke at de kommer hit med en intensjon om å utøve terror, sier hun.

– Dersom det skulle vise seg at IS har endret sitt handlingsmønster og sender ut terrorister til Europa for å utøve terror, så vil det få følger for vår vurdering av trusselen, sier hun til NRK.

Men Bjørnland understreker at det ikke er bekreftet at det skjuler seg terrorister blant flyktningene som kommer. (Sitat slutt).

Les mer: Europol: 5.000 terrorister oppholder seg i Europa

Les mer: Säpo advarerer: Stadig flere terrorister blant asylsøkere i Sverige