4. klassinger skal lære om sex i ny kampanje på norske grunnskoler

Den årlige kampanjen startet denne uka og kalles «Uke 6». Over 50.000 av landets grunnskoleelever vil få undervisning i temaer som seksuelle følelser, tekniske forhold ved samleie, ulike former for seksualitet og seksuelle identiteter.

D
OMFATTENDE PROGRAM: 50.000 av landets grunnskoleelever skal delta i informasjonskampanjen som strekker seg fra 4-10. klasse. Flott grafikk og promotion hører til.

Vanligvis har man rettet seg mot den øvre delen av grunnskoleelevene som går i 7-10. klasse, men nytt av året er at man har laget læringsmateriell tilpasset fra 4. klasse, altså for 10-åringer.

D
POSITIV: Helsedirektoratet ved Ellen Margrethe Carlsen stiller seg positive til sex-undervisningen for 10-åringer. (Foto: Selvhjelp.no).

Støttes av Helsedirektoratet

Avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, Ellen Margrethe Carlsen sier at de støtter Sex og Politikk sin kampanje:

– Ungdommer ønsker mer konkret kompetanse i å forebygge og handle i seksuelle risikosituasjoner, og ønsker særlig mer kunnskap om forhold det er vanskeligst å snakke om – seksuelle følelser, tekniske forhold ved samleie, ulike former for seksualitet og seksuelle identiteter.

Helsedirektoratet støtter «Uke 6» fordi de gjør et viktig arbeid for å gi tilpasset seksualundervisning på ungdommens premisser. (Sitat slutt).

Skal lære om «nye familieformer»

Men det er ikke bare barnas seksualitet som skal diskuteres og undervises, men også andre temaer som «Familier». Ifølge læreplanen skal elevene fra og med 4. klasse få avklart gamle forestillinger om at en familie må ha en mor og far. Ny innsikt skal fortelle elevene at det nå finnes nye familieformer hvor barna kan ha to foreldre av samme kjønn.

Nytt av året er også en tverrfaglig innfallsvinkel, med vekt på drøfting av ulike emner knyttet til seksualitet, kropp, følelser, grenser og mellommenneskelige relasjoner. Hvilke seksuelle temaer og innfallsvinkler man har lagt opp for 4. klassingene er ikke presisert i Helseinfo.no.

Temaer

I tillegg til å lære barna om tekniske forhold ved samleier og nye familiekonstellasjoner så har kampanjen hvert år et eget tema. Tidligere temaer har vært «Kjønn, betyr det noe?» (2014), «Mine og dine grenser» (2013), «Å være seg selv» (2012) og «Ditt liv, ditt valg, din kropp» (2011).

Sex i alle fag

Seksualundervisningen skal nå blandes inn i den eksisterende timeplanen med det som kalles «en bred innfallsvinkel» som betyr at man kan undervise om sex i fag som naturfag, samfunnsfag, RLE og norsk. I tillegg er det øvelser som kan brukes i kunst og håndverk, og musikk.

D
SEX I ALLE FAG: Nå skal sexundervisningen implenteres i alt fra norsk til håndverk og musikk på timeplanen. Kun fantasien setter grenser for hvilke skolefag temaet sex ikke kan benyttes i.

Undervisningsmateralet skal være gratis for skolene og er betalt av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet, Utdanningsdirektoratet, og Helsedirektoratet.

Video: Snoppen og Snippan

Barn og grunnskoleelever blir ikke bare informert om sex på skolen, men også gjennom statsfinansiert TV. I Sverige har Sveriges Television (SVT) skapt en liten mediestorm når de sendte følgende video på Barne-TV i januar: