2.000 kriminelle på rømmen i utlandet – får en kvart milliard i året på konto

Fra TV2.no:

De siste fem årene har antall etterlyste doblet seg i Norge. Ifølge politiet er det i dag 14.000 som unndrar seg straffeforfølgning eller soning. Mange er svært vanskelig å finne.

– Ofte vet vi ikke om den etterlyste bor på adressen vedkommende er oppført med i folkeregisteret. Vi vet heller ikke om de i det hele tatt er i landet, sier politispaneren til TV 2.

– Vi snakker om folk som er domfelt for grove forbrytelser, som for eksempel alvorlige kroppskrenkelser, seksuell omgang med mindreårige og voldtekt, sier politiinspektør og leder av Felles Kriminalenhet i Oslo politidistrikt, Egil Jørgen Brekke, til TV 2. (Sitat slutt).

Ifølge politiet oppholder en ikke ubetydelig del av disse kriminelle personene seg i Nord-Afrika eller Midtøsten. Land som Egypt, Syria, Algerie, Rwanda, men også USA nevnes.

Justisminister Per-Willy Amundsen sier at dette er uakseptabelt og lover at norske myndigheter nå skal gjøre noe med systemet.

Dette er imidlertid et problem som ikke har dukket opp nå nylig. Ifølge informasjon fra TV2 skal dette ha foregått i mange år, uten at verken norske myndigheter, NAV eller politikere har stoppet det.