Kraftig advarsel fra tidligere tsjekkisk statsminister

-Europa er i ferd med å begå selvmord!

Den pågående masseinnvandringsbølgen til Europa er ikke bare den alvorligste krisen i Europa de siste årene, men en eksistensiell krise, mener den tidligere konservative tsjekkiske statsministeren Vaclav Klaus. Han sammenlikner den med tidligere tiders barbariske invasjoner som forårsaket store regresjoner i utviklingen av Europa, som det tok flere hundre år å overvinne.

«Senere har Europa med hell slått tilbake liknende forsøk fra arabere, mongoler og tyrkere, ofte på bekostning av enorm lidelse og tap. Det vi ser i dag er en like grunnleggende utfordring for fremtiden til Europa,» skriver han på sin nettside. Klaus mener situasjonen er så alvorlig at han sammen med en medforfatter har skrevet boken «Europe: All inclusive», der de gir en kort innføring i dagens innvandringssituasjon.

«I motsetning til tidligere er det dessverre ikke klart om det i dag finnes vilje til å forsvare oss. Vi mangler en enighet om hvorvidt det er behov eller grunn til å forsvare noe,» skriver Klaus: «Europa, og spesielt dens «integrerte» del, er pepret med hykleri, pseudo-humanisme og andre tvilsomme konsepter. Den farligste av dem er for tiden den fasjonable, selvmordsideologiske multikulturalismen.»

«Denne ideologien presser millioner av mennesker mot resignasjon når det gjelder begreper som hjemmet, fedrelandet, nasjon og stat. Denne ideologien fremmer ideen om at innvandring er en menneskerett, og at retten til å innvandre fører til ytterligere rettigheter og stønader inkludert sosialhjelp for innvandrere. Sist men ikke minst er Europa svekket av en venstreorientert utopi om å prøve å forvandle et kontinent som en gang var stolt av sin fortid til en ineffektiv solidarisk tilstand, og å snu sine innbyggere fra å være frie borgere til å bli avhengige klienter,» legger han til.

Den tidligere tsjekkiske statsministeren mener at eliten i dagens Europa opptrer uansvarlig ved å forsvare og spre slike ideer, uavhengig av om de gjør det med vilje eller ikke.