Japan må tenke på seg selv – vil ikke ta imot flyktninger

SHINZO ABE. Den japanske statsministeren vil sørge for sin egen befolking før han eventuelt åpner opp for flyktninger.

Japans statsminister sa tirsdag at hans land må møte sine egne demografiske utfordringer som skyldes fallende fødselsrater og en aldrende befolkning før landet åpner dørene for flyktninger.

Statsminister Shinzo Abe kunngjorde i FNs generalforsamling at Japan vil gi økt bistand til flyktninger i nærområdene, men vil ikke slippe flyktninger inn i eget land.

I følge Jews News sa han sa at Japan vil gi 1,5 milliarder dollar til nødhjelp til flyktninger og for stabilisering av samfunn som står overfor omveltning. Men i samtaler med journalister gjorde han det klart at Japan ikke vil ta imot flyktninger. «Jeg vil si at før vi aksepterer innvandrere eller flyktninger, må vi ha flere aktiviteter for kvinner og eldre mennesker, og vi må øke fødselsraten,» sa han.

Han sa at Japan først behøvde å møte innenlandske utfordringer som han foreslår å takle ved hjelp av en økonomisk politikk som tar sikte på å øke BNP til et rekordnivå, samtidig som den vil styrke landets trygdesystem.

Relatert: